Piret Reiljan • 8. juuli 2011 kell 8:48

"Rahapesu tõkestamise seadus peab olema selge"

Eesti Advokatuur saatis kantsler Kristel Voltenbergi vahendusel kommentaari tänase Äripäeva luubiloo kohta, kus on juttu advokatuuri hävitavast hinnangust rahapesu tõkestamise seadusele.

Järgneb advokatuuri kommentaar:

"Eesti Advokatuuri ülesannete hulka kuulub ekspertarvamuse avaldamine seaduseloome osas. Nii edastas advokatuur 20. juunil rahandusministeeriumile seisukohad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRTS) muutmise seaduse eelnõu kohta. Juhtisime tähelepanu praktikas ilmnenud probleemkohtadele, mille lahendamine on vajalik rahapesu ja terrorismi rahastamise efektiivseks tõkestamiseks, kuid mis on tänaseks endiselt lahendamata.

Advokatuuri arvates on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel äärmiselt oluline vastava seaduse õigusselgus ja arusaadavus. Paraku on advokatuuri hinnangul RTRTS-i regulatsioonis tõsiseid vajakajäämisi nimelt õigusselguse osas. Õigusselguse põhimõte tuleneb Eesti Vabariigi põhiseadusest, mille kohaselt peab seadus võimaldama inimesel avaliku võimu tegevust teatava tõenäosusega ette näha ja vastavalt sellele õigesti käituda. Õigusselgus tähendab ka seda, et seadust ei tohi olla interpreteeritav või mitmeti mõistetav.

Õigusaktid peavad olema sõnastatud piisavalt selgelt ja arusaadavalt, et isikul oleks võimalik piisava tõenäosusega ette näha, milline õiguslik tagajärg kaasneb teatud tegevuse või tegevusetusega.

Mis puudutab advokatuuri enda rahapesu vastast tegevust, siis advokatuur on kehtestanud nii rahapesu protseduurireeglid kui rahapesu teate juhendi. Lihtsamalt üteldes reeglid advokaadibüroodele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuse täitmiseks ning juhatus teostab regulaarset järelevalvet nõuete järgimise üle advokaadibüroodes."

 

Hetkel kuum