Töötajale soodne ettevõtte ülemineku regulatsioon

Tanel Melk 22. september 2011, 00:00

Ettevõtte tegevuse lõpp toob üldjuhul kaasa töölepingute lõpetamise. Nii võib juhtuda, et aasta jooksul tegutseb samades ruumides mitu söögikohta, mida haldavad erinevad äriühingud ja kus on iga kord ka uued töötajad. Tegelikkuses on aga töötajatel teatud juhtudel õigus nõuda töösuhte jätkamist uuelt äriühingult.

Soodne regulatsioon. Töölepingu seadus keelab nii ettevõtte üleandjal kui ka omandajal ettevõtte ülemineku tõttu töölepinguid üles öelda. Sellises olukorras lähevad töölepingud uuele äriühingule üle muutumatul kujul. Uuel tööandjal puudub õigus nõuda töötajalt uue töölepingu sõlmimist ja kindlasti ei tohi halvendada töötaja töötingimusi - näiteks vähendada töötasu. Lubatud on kokkulepped, millega töötaja töötingimusi parandatakse. Ettevõtte ülemineku regulatsioon on töötajale väga soodne.

Samas tekitab praktikas vaidlusi küsimus, millistel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga. Töölepingu seaduse kohaselt kohaldub töötaja suhtes ettevõtte ülemineku regulatsioon, kui täidetud on kaks eeldust - tegemist peab olema ettevõtte üleminekuga võlaõigusseaduse mõttes ja ettevõtte omandaja peab jätkama sama või sarnast majandustegevust.

Lühidalt, ettevõtte üleminekuga on tegemist, kui omandatakse ettevõte ehk majandusüksus, mis jätkab sarnast tegevust. Ettevõtte üleminek võib seisneda näiteks kogu söögikoha omandamises, kuid üleminekuna on võimalik käsitleda ka olukorda, kus ettevõte, kel on palgal koristajad, otsustab hakata koristusteenust hoopis sisse ostma. Sellisel juhul võib ettevõtte üleminek olla toimunud vaid koristajate osas (töötajad koos töövahenditega).

Oluline on teada, et ettevõtte ülemineku puhul ei pea ettevõtte üleandmine toimuma korraga. Nii on riigikohus leidnud, et ettevõtte üleminekuga võib olla tegemist juhul, kui ettevõtte ruumid omandatakse üürilepinguga ja sisustus avalikul enampakkumisel. Vaadata tuleb vaid seda, kas lõpptulemusena on ettevõte (või selle selgelt määratletav osa) piisavas kogumis teisele äriühingule üle läinud.

Nimetatud küsimusi on analüüsinud ka Euroopa Kohus, leides, et kui näiteks üürisuhte puhul lakkab üürnik olemast tööandja ja omanik võtab üle selle staatuse, käsitatakse seda samuti ettevõtte üleminekuna. Teises kohtuasjas rõhutati aga kohustust hinnata lisaks vara ja lepingute üleminekule ka muid kriteeriume - näiteks tegevuse peatumise aega üleminekuperioodil.

Mõttekoht töötajaile. Seega peaks töötajad olukorras, kus nende tööandja lõpetab tegevuse ja samades ruumides alustab tegevust uus äriühing, kaaluma, kas tegemist võiks olla ettevõtte üleminekuga ehk kas uuelt äriühingult saab nõuda töölepingute ülevõtmist.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 19:02
Otsi:

Ava täpsem otsing