21. oktoober 2011 kell 7:06

Swedbank: baasintress teeb laenu odavamaks

Eluasemelaenu baasintressi pluss on hinna sõltumatus pangast ja läbi pikema perioodi peaks klient selle läbi odavama laenu saama, väidab Swedbanki eraisikute finantseerimise divisjoni direktor Andres Tukk.

Järgnevad Andres Tuki vastused Äripäeva küsimustele:

Miks Teie pank pakub eluasemelaenu panga baasintressiga? Mis kasu saab pank selle toote pakkumisest?Tõime eluasemelaenu baasintressi turule pakkumaks kliendile laenu, mille hind arvestab majanduskeskkonna muutumist ajas kuna pankade rahastamine on pikaajalistest laenutoodetest lühem, enamasti kuni 2aastane. Väljastades 30 aastaks laenu on selle laenu hind pangale aja jooksul muutuv, samas kliendi jaoks aga marginaal lukus ehk pank võtab enda kanda kogu refinantseerimise riski. Eluasemelaenu baasintressi puhul rakendame aga tasakaalustatud riskide jaotust. Kui Eesti majandusel läheb paremini, siis saab ka klient sellest osa ning kui vastupidi siis samuti, jagame riske kliendiga.Kliendi marginaali osa on aga kliendil selgelt võimalik ise mõjutada. Korraliku maksekäitumise puhul see ei muutu. Kui aga esineb pikemaajalisi võlgnevusi, kliendi riskiprofiil nõrgeneb ja krediidikulu kasvab, siis kajastub see ka kliendi marginaalis. Kui maksekäitumine paraneb, taastub ka esialgne marginaal. Kokkuvõttes peaks selline lahendus tagama kliendile soodsama laenu.

Kuidas kommenteerite seda, et Finantsinspektsioon manitseb kodulehel inimesi hoolikalt kaaluma eluasemelaenu intressi valikut, kuna aina populaarsemaks muutuv panga enda baasintress võib olla segane ja eksitav?Tutvustasime meie baasintressi loogikat Finantsinspektsioonile enne turule toomist ning juba siis tõime välja, et igale kliendile selgitatakse põhjalikult intressi töötamise loogikat ja sellega kaasnevaid plusse ja miinuseid. Peame sellest ka igapäevaselt kinni. Kliendil on alati mõlemad valikud laual.

Miks on eluasemelaenu baasintress turvaline lahendus ja miks Swedbank seda klientidele soovitab? Swedbanki eluasemelaenu baasintress on eeldatavalt majanduskeskkonnas toimuvate järskude muudatuste suhtes stabiilsem ja kõigub võrreldes euriboriga seotud laenuga sujuvamalt. EB-ga (panga baasintress, toim.) laenutoodete hinnakujunduse põhimõtted on segu maailma parimatest tavadest ning selle eesmärk on kindlustada stabiilsem, läbipaistvam ja õiglasem laenu hind nii kliendi kui ka panga vaatest. Kokkuvõtteks: kliendi kuumaksed on stabiilsemad.                                                                               Milline on Swedbanki seisukoht, kumb on riskantsem, kas eluasemelaenu sidumine euriboriga või panga enda baasintressiga? Miks? Euribor+marginaal-laenu võttes kaasneb risk, et lepingu tingimuste muutmisel muutub ka marginaal, näiteks buumiaegade madala marginaaliga laenudel enamasti hind tõuseb. Eluasemelaenu baasintressi puhul seda riski ei ole. Intress muutub vastavalt Eesti riigi reitingu muutusele ja kliendi maksekäitumisele.Swedbanki eluasemelaenu baasintress koosneb euriborist, majanduskeskkonna riskimäärast, millele lisandub kliendimarginaal. Normaalsetes turutingimustes peaks kliendile koondlaenuhind tulema soodsam just Swedbanki eluasemelaenu baasintressiga. See tähendab, et erinevates majandustsükli faasides võivad kõikumised olla nii kliendi kasuks kui ka kahjuks, aga läbi pikema perioodi peaks klient selle läbi odavama laenu saama.

Milliseid plusse ja miinuseid näete Swedbanki pakutaval eluasemelaenu baasintressil? Plussiks on hinna sõltumatus, pank ei räägi siin kaasa. Hind sõltub Eesti majanduskeskkonna olukorrast. Kuna suuri šokke siin oodata ei ole, ei ole põhjust ka klientidel muretsemiseks. Lisaks, majanduskeskkonna riskimäära langus satub enamasti aega, mil euribor tõuseb, ehk selle laenu intress on kliendi jaoks ajas vähem kõikuv. Miinusena saab välja tuua asjaolu, et kui majanduses läheb halvemini, siis laenu hind pisut tõuseb. Seda tõusu omakorda tasandab enamasti samasse perioodi jääv euribori langus.  Tänase euriboriga laenu marginaali taseme juures on eluasemelaenu baasintressiga laen läbi majandustsükli kliendile suure tõenäosusega soodsam.

Kuidas arvestate majanduskeskkonna riskimäära?Majanduskeskkonna riskimäär on reitinguagentuuri Moody's poolt Eesti Vabariigile antud krediidireitingule vastava 7aastase võlakirja intressimäära ja 7aastase Euro intressiswapi intressimäära vahe.  Ehk sisuliselt 7aastase riskivaba intressi ja Eesti riigi reitingule vastava võlakirja hinna vahe. Eelnimetatud määrad arvutatakse aritmeetilise keskmisena kahe viimase aasta põhjal, võttes aluseks viis ühtlase vahega ajahetke. Eluasemelaenu baasintressi ajalooliste väärtustega saate tutvuda meie veebilehel.

Kas Te ei arva, et eluasemelaenu sidumine baasintressidega pole piisavalt läbipaistev?See on kindlasti läbipaistev ja pangast sõltumatu.

Kas näete tulevikus sellel tootel perspektiivi?Nagu oleme mitu korda ka varem rõhutanud, siis EB-l on perspektiivi, kui turul euribor+marginaal-laenude kliendimarginaal ei lange oluliselt alla 1%. See tähendab, et sellisel juhul ajalugu vaadates on EB kliendile mõistlik valik. Täna on keskmine üle euribori pakutav marginaal 1,5% kandis ja oleme selgelt marginaalide põhja saavutanud. Järgmistel perioodidel ootame pigem marginaalide kasvu.

Autor: Birjo Must, Alyona Stadnik

Hetkel kuum