25. oktoober 2011 kell 21:00

Kes vajab sõltumatu vandeaudiitori aruannet?

Kes vajab sõltumatu vandeaudiitori aruannet? Paljud Eesti ettevõtjad ei vaevu ettevõtte majandusaasta aruannet kvaliteetselt koostama, mis omakorda võib kaasa tuua märkusega arvamuse sõltumatu vandeaudiitori aruandes.

Euroopas asjad nii ei käi. Eestis ei vasta täies ulatuses raamatupidamispõhimõtetele iga viies äriregistrile esitatud finantsaruanne.

Arenenud riikides seevastu võib märkusega audiitori arvamust leida vähem kui ühel juhul tuhandest. Lääne-Euroopa ärikultuuris saadab ettevõte, mis ei saa hakkama isegi korrektse aastaaruande koostamisega ega talita oma audiitori soovituste kohaselt, negatiivse signaali kõigile huvigruppidele ning komplikatsioonid oleksid möödapääsmatud. Eesti praktika on meie õnneks seni veel märksa sallivam.

Mille eest audiitor hoiatab? Mõned näited selle kohta, kuidas audiitori märkuse sisuline mõistmine võib radikaalselt muuta arusaama ettevõtte tegelikust majanduslikust olukorrast. Näiteks teave varude allahindluse tegemata jätmisest muudab oluliselt hinnangut ettevõtte likviidsusele. Äriühingu tarnijaid ja kliente peaks ettevaatusele sundima ka asjaolu, et audiitor peab varude väärtust ülehinnatuks - see tähendab, et vajaduse korral ei suuda ettevõte oma varusid realiseerida bilansis näidatud maksumuse eest ning võib sattuda tõsistesse raskustesse võlgnevuste tasumisega.

Märkusega arvamus põhivara väärtuse languse kohta tähendab, et põhivarade turuväärtus ega genereeritud rahavoogude baasil kalkuleeritud kasutusväärtus ei kata põhivahendite bilansilist maksumust ehk lihtsamalt: äriühingu varad ei tooda piisavat kasumit, mis võiks kindlasti äratada olemasolevate ja potentsiaalsete investorite ning ettevõtte võlausaldajate tähelepanu.

Märkuste mõju. Eesti majanduslik olukord on endiselt ebakindel, seega on ettevõtete finantsinfo usaldatavus aktuaalsem kui kunagi varem. Pöörakem tähelepanu oma ettevõtte finantsaruandluse kvaliteedile ja teiste ettevõtete suhtes otsuste langetamisel tuginegem ka audiitori aruandes toodud märkustele: mis on nende võimalik mõju ettevõtte äritegevusele.

Autor: Aleksei Kadõrko

Hetkel kuum