Ave Lepik • 17. juuli 2012 kell 11:54

Meremuuseum vaidlustab toetussumma vähendamise

EAS tegi Eesti Meremuuseumile seoses Lennusadama vesilennukite angaaride ehitusega otsuse vähendada ettenähtud projekti abikõlbulikku toetussummat  278 031,26 euro võrra. Eesti Meremuuseum vaidlustab otsuse.

EASi otsuse järgi on Eesti Meremuuseum rikkunud riigihangete menetlusreegleid ja eeldatakse, et sellest võis tuleneda finantskahju, kuigi seda ei osata hinnata, vahendab meremuuseum oma pressiteates.

Otsus puudutab kaht asjaolu: esmalt, et ei ole kontrollitud kõiki MTR registreeringuid enne pakkumiste kvalifitseerimist ja teisalt, et peatöövõtjale on tehtud ettemaks, mille võimalikkus ei olnud hanke tegemise ajal teada. Sellest lähtuvalt on EAS otsustanud vähendada ettenähtud projekti abikõlbulikku toetussummat  278 031,26 euro võrra. Eesti Meremuuseum teeb kultuuriministeeriumile ettepaneku mõlemad ettekirjutused vaidlustada.

Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen ei nõustu kummagi ettekirjutusega. „Lühidalt võin MTR registreeringute kohta öelda, et Eesti Meremuuseum rakendas meetmeid riigihankeseaduse nõuete kontrollimiseks kahes etapis: pakkujate osas enne nende kvalifitseerimise otsuse tegemist ja alltöövõtjate osas enne iga alltöövõtja kaasamist,“ selgitas Dresen esimest ettekirjutust.

Dresen lisas, et ettekirjutuse järgi pidanuks meremuuseum kui hankija kontrollima mitmesaja alltöövõtja registreeringuid enne pakkumiste kvalifitseerimist ning seejuures oleks saanud pakkumise võitnud peatöövõtja hiljem lepingupartnereid vahetada ning tehtud kontrollist ei oleks olnud sisulist kasu. „Põhimõtteliselt oleks olnud tegemist tohutu hulga paberitööga, mille vajadust hindavad juristid erinevalt ning meie jaoks on tegemist põhjendamatu etteheitega,“ sõnas Dresen.

Teine EASi ettekirjutus puudutas peatöövõtjale Nordecon tehtud ettemaksu. „Me ei käsitle tehtud makset ettemaksuna, vaid vahemaksena, mille tegime selleks, et ehitustöödega jätkata,“ rääkis meremuuseumi direktor.  Ta selgitas, et Lennusadama ehituslepingus oli ette nähtud, et Nordecon teostab 2010.a töid 50 miljoni krooni eest, mida ettevõte ka tegi.  See tööde maht sai ehitajal täis enne 2010. aasta lõppu.

„Seejärel oli muuseumil kaks võimalust: peatada ehitustööd ja oodata aastat 2011 või ehitustöödega jätkata. Otsustasime ehitustöödega jätkata, et muuseum ühel päeval ka avataks. Täna võime öelda, et uus muuseum on täiel määral avatud ja külaliste poolt ka hästi vastu võetud, mille kinnituseks on Lennusadama külastajaarv kõigest kahe kuuga juba 115 000 inimest,“ ütles Dresen.

Eesti Meremuuseum esitab EASi otsusele vaide ettenähtud 30 päeva jooksul, sest muuseumit nõustavate juristide hinnangul ei ole kumbki tehtud ettekirjutustest põhjendatud.

Hetkel kuum