Ave Lepik • 19. juuli 2012 kell 8:26

Valitsus nõustus Hispaaniale finantsabi andmise tingimustega

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Hispaaniale finantsabi andmise Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi ja Hispaania valitsusasutuste vahel kokkulepitud tingimustel.

Hispaania finantssektori poliitika tingimuslikkuse vastastikuse mõistmise memorandumi kavand esitatakse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse avaldamiseks.

Hispaania ametivõimude ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi läbirääkimiste tulemusel valmis Hispaania finantssektori poliitika tingimuslikkuse vastastikuse mõistmise memorandumi kavand. Memorandum allkirjastatakse pärast seda, kui selle kiidab heaks eurogrupp, kes arutab seda 20. juulil.

Memorandum näeb ette tingimused riigiabi saavatele Hispaania pankadele, samuti on memorandumis finantssektorit hõlmavad tingimused, regulatsioon ja järelevalve. Samal ajal peab Hispaania vähendama eelarvepuudujääki ja täitma soovitusi makromajanduslike tasakaalustamatuste kaotamiseks.

Hispaania esitas eurogrupi esimehele taotluse finantsasutuste rekapitaliseerimise finantsabi saamiseks selle aasta 25. juunil. Euroala rahandusministrid avaldasid taotlusele toetust 27. juunil ning väljendasid valmisolekut laenata euroala stabiilsusvahenditest Hispaania finantssektori tugevdamiseks kuni 100 miljardit eurot. Esimene väljamakse – 30 miljardit eurot – on kavas teha kohe pärast memorandumi heakskiitmist.

Tegemist on eelkõige finantsturgudele kindluse andmiseks ja erakorraliseks sekkumiseks vajaliku avansiga, mis jääb esialgu hoiule Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSFi) arvele Luksemburgis. Programmi kestus on 18 kuud ja selle edenemise ülevaatused toimuvad iga kvartal.

 

Hetkel kuum