14. august 2012 kell 8:25

Eesti Pank: tööga hõivatute kasv aeglustub

Eesti Panga hinnangul sõltub tööturu edasine paranemine eksporditurgudest ja välisnõudlusest.

Eesti Panga ökonomisti Natalja Viilmanni kommentaar II kvartali töötusenäitajatele.

Kuna hõive kasvu panustas suletud sektor ning hõivatute koguarv kasvas majanduse mahust enam, siis üldine tööjõu tootlikkus aastaga langes. Nii kaua kui majanduskasvu näitajad püsivad positiivsed, ei halvene ka tööturu näitajad oluliselt.

Hõivatute koguarvu kasv siiski aeglustub. Majanduse ja hõive kasv on seni madala võrdlusbaasi tõttu olnud kiire. Edaspidise kasvutempo hoidmiseks peaksid välisnõudlus ja ekspordikasv hoogustuma.

2012. aasta teises kvartalis kasvas hõivatute arv eelneva aasta sama kvartaliga võrreldes 3,6%. Hõivatute arv kerkis aastaga 21 700 võrra ning eelkõige sisenõudlusele orienteeritud teenuste valdkondades. Samal ajal vähenes töökohtade arv töötlevas tööstuses, kaubanduses ja kinnisvaraga tegelevas sektoris kokku 10 400 võrra.

Kuigi tööealine elanikkond järjest kahaneb, kasvas tööjõu pakkumine aastavõrdluses veelgi ning tööjõus osalemise määr saavutas kõrgeima taseme, ulatudes 67,9%ni.

Tööpuudus langes teises kvartalis 10,2%ni võrreldes esimese kvartali 11,5% ning eelmise aasta teise kvartali 13,3%ga. Vähenes nii lühi- kui ka pikaajaliste töötute arv ning lisaks langes pikaajaliste töötute osatähtsus töötute hulgas. Samal ajal kahanes ka heitunud ehk töö leidmise lootuse kaotanud inimeste hulk aastaga 5700 võrra.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum