Laura Mallene • 4. september 2012 kell 8:04

Parteide ettepanekud rahastuse muutmiseks

Reformierakonna vastust riigikogu põhiseaduskomisjoni dokumendiarhiivis ei ole. Samuti on üsna napilt vastanud Keskerakond, kel oli lisada vaid klausel Kristlike Demokraatide ettepanekutele.

Vähemasti IRL on andnud lubaduse kõik laekunud ettepanekud läbi vaadata. “Riigikontrolli ettepanekud erakondade rahastamise paremaks kontrollimiseks on vägagi teretulnud. Kindlasti on riigikontrolli ettepanekute seas punkte, mida IRL toetab. /…/ Samas on riigikontrolli ettepanekutes ka ideid, mida IRL ei ole veel arutanud. Kindlasti kavatseb IRLi fraktsioon põhiseaduskomisjonile tehtud ettepanekud läbi vaadata ja nende osas oma seisukoha kujundada.,” andis IRLi peasekretär Priit Sibul teada.

Reformierakond andis teada, et arutab põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste eestvõttel tõsiselt kõiki ettepanekuid ning on avatud erakondade rahastamist puudutavaid muudatusi kaaluma.

"Kindlasti ei tohiks debatt erakondade rahastamise teemal olla ühiskonnas hüsteerilist laadi ning ma ei ole nõus sellega, et Eesti erakondliku maastikuga peaks kardinaalselt midagi ette võtma. Arutelu sellel teemal peaks olema ratsionaalne ning asjalik ja kõik, kes soovivad mõnda erakonda ka rahaliselt toetada, ei peaks seda häbenema," andis Reformierakonna peasekretär Martin Pukk teada.  

Sotsiaaldemokraadid

• Kehtestada valimisreklaami kuludele piir 400 000 eurot ning kohustada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sellest kinnipidamist kontrollima.

• Valimiskulude tõhusamaks kontrollimiseks kohustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tellima auditi erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi valimiskuludele sõltumatu hinnangu saamiseks.

IRL• Kaaluda kontrollitavate piirangute rakendamist valimiskampaaniatele.• Kriminaliseerida keelatud annetuste vastuvõtmine ja andmine.• Läbi vaadata võimalus rahastamisreeglite rikkumisel kasutada varalisi sanktsioone (riigieelarvelise toetuse vähendamine). Läbi vaadata võimalus pidada erakonna maksuvõlad kinni riigieelarvelisest toetusest.• Viia sisse muudatused, mis ei võimaldaks erakondadel ja teistel valimistel ning aktiivses poliitikas osalevate organisatsioonidel ja kodanikuühenduste ärisaladusele viidates varjata tehingute sisu.• Kaaluda võimalust kaasata erakondade ja teiste eelnimetatud organisatsioonide ja kodanikuühenduste rahastamise kontrollimisse riigikontroll või laiendada erakondade rahastamise järelvalve komisjoni pädevust. Täpsustada erakondade ja eeslnimetatud organisatsioonide ning ühenduste raamatupidamise nõuded (et tagada nende võrreldavus) ning kaaluda võimalust avalikustada erakondade raamatupidamisaruanded kvartaalselt.

KeskerakondEesti Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku lisada kristlike demokraatide ettepanekule reservatsioon, et erakondi tohivad rahastada juriidilised isikud, mis kuuluvad ainult Eesti kodanikele.

Hetkel kuum