Ave Lepik • 3. september 2012 kell 10:44

Teder: kontrolli ületähtsustamine viib meid kaugemale vabadusühiskonnast

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste pöördus spetsialistide poole palvega esitada kuni 5 konkreetset ettepanekut erakondade rahastamise süsteemi võimalike muudatuste ja täienduste kohta. Õiguskantsler Indrek Teder hoiatab oma vastuses rahateema liigse ületähtsustamise eest.

„Poliitika rahastamise korrastamise järjekordne kavandamine on kahtlemata positiivne, kuid ei tohiks kõrvale jätta üldisemat teemat – poliitilist konkurentsi ja selle toimimist,” kirjutab Teder oma pöördumises ja selgitab: „Rahastamise teema eraldivõetud käsitlus võib viia ummikteele – ükskõik kui n-ö tihe on regulatsioon ja kontroll, ei välista see siiski rikkumisi.”

Esmalt võiks Tederi hinnangul poliitikas osalejate rahastamise osas kaaluda, kas üldse jääda senise rahastamisallikate range piiramise süsteemi juurde, mida siis pidevalt täiendada. „Samas pean vajalikuks rõhutada, et järjekordne kontrolli ja järelvalve tihendamine ei pruugi anda pikemas perspektiivis poliitilise konkurentsi suurendamiseks ning ka demokraatia toimimiseks piisavat tulemust,” ütles Teder. „Kuigi selline kontrolli ja järelvalve ületähtsustamine on tavaline, on see tee tõenäoliselt ka kaugenemine vabadusühiskonnast.”

Erakondade riigieelarvest toetamisel on kahtlemata oluline mõju poliitilise konkurentsi keskkonnale, märkis Teder ja lisas, et seetõttu tasub analüüsida rahastamise praegust korraldust. „Erakondade riigieelarvest toetamine täies ulatuses proportsioonis riigikogus saadud mandaatide arvuga omab praegust jõudude tasakaalu põlistavat mõju – eriti kui teiselt poolt arvestada, et senised riigikogu valimiste tulemused näitavad peaaegu üks-ühest suhet kampaaniaks kulutatud raha ja saadud mandaatide arvu vahel,” märkis õiguskantsler. „Kaaluda võiks nt poole eraldise jagamist riigikogusse pääsenud erakondade vahel võrdselt - ja ainult ülejäänud poole jagamist proportsionaalselt.”

Eraldi tähelepanu vajab Tederi hinnangul küsimus, kas on tagatud uue erakonna võrdsed võimalused kandideerida olukorras, kus osad olemasolevad erakonnad on eelmiste valimiste tulemuste pinnalt saanud riigieelarvelise eraldise, mis annab neile väga suure edumaa. „Leian, et kaaluda tuleks riigikogu valimise eel riigieelarvelise eraldise andmist ka uuele erakonnale, mis nt on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt 90 päeva enne valimispäeva,” ütles Teder ja lisas: „Samuti väärib kaalumist mõte siduda riigieelarvelise finantseerimise ulatus (osalt) erakonna liikmemaksude laekumisega. See võimaldab vähendada riigieelarvelise toetamise negatiivset mõju erakonna ja tema toetajate (eriti liikmete) vahelisele kontaktile.”

Ka leidis Teder, et on ilmselt ebavõrdne kohtlemine seada erakonna nimekirjas kandideerinule kautsjoni tagastamine sõltuvusse erakonna edust, samas kui üksikkandidaadile kautsjoni tagastamine sõltub ainult tema enda edust.

Õiguskantsleri kiri põhiseaduskomisjoni esimehele on täismahus loetav siit.

Hetkel kuum