Kristi Malmberg • 14. september 2012 kell 8:11

Riigiprokuratuur ei hakka Keskerakonna võlgu uurima

Riigiprokuratuur ei alusta riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni avalduse põhjal uurimist Keskerakonna suhtes.

Riigiprokuratuur saatis reedel, 14. septembril Riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjonile teate kriminaalmenetluse mittealustamise kohta, kuna prokuratuuri hinnangul puudub Keskerakonna ja Midfield OÜ vahel sõlmitud rahalistes tehingutes kriminaalmenetluse alus, mis viitaks erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumisele.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon pöördus möödunud neljapäeval prokuratuuri poole palvega uurida Keskerakonna suuri võlgnevusi partei kauaaegse koostööpartneri Paavo Pettai juhitava OÜ Midfieldi ees.

Riigiprokuratuur asus seisukohale, et kuna kuriteoteate andmete kohaselt ei andnud Midfield OÜ 2012. aasta jaanuaris sõlmitud kokkuleppe alusel Keskerakonnale täiendavaid varasid ega vabastanud Keskerakonda kohustustest, vaid kokkuleppega kinnitati üksnes varasematest tehingutest tulenevate kohustuste täitmise graafik, ei saa neil asjaoludel pidada kokkulepet erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangu rikkumiseks karistusseadustiku § 4021 mõttes. 

Seega puudub prokuratuuri hinnangul karistusseadustiku § 4021 nimetatud kuriteole viitav kriminaalmenetluse alus. Kriminaalmenetluse seadustik lubab kriminaalmenetluse alustamist vaid tingimusel, et kuriteole viitavast teatest ilmnevad kuriteokoosseisu tunnustele vastavad asjaolud.

Riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjon saatis kirja kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks riigiprokuratuurile 6. septembril 2012. a.

 

Hetkel kuum