24. oktoober 2012 kell 21:00

Elektri hinda pikalt fikseerida ei tasu

Uuel aastal elektrimüüja vahetamiseks on ­aega kaks kuud. Lepingu sõlmimisega kiirustada pole vaja ning hinda aastateks fiskeerida samuti ei maksa.

Eesti Energia energiamüügi juhi Karla Agana sõnul sõltub kundele pakutav hind tema tarbimisest. “Müüjate hinnapakkumist mõjutab näiteks see, kas klient kasutab elektrit peamiselt päeval või öösel ning kui suur on tema kogutarbimine. Et osta avatud turul elektrit targalt, tuleb hinnapakkumised igalt müüjalt siiski ise võtta ning selle info põhjal oma otsus kujundada,” soovitas ta.

Elektrum Eesti juhi Raivo Videviku sõnul tasub elektriga kütmisel ära kahetariifne pakett.

Oktoobri alguses avati elektrimüüjatest sõltumatu portaal energiaturg.ee, kus saab võrrelda firmade hinnapakette ning leida endale sobivaim pakkumine.

Võrdlus

Ühte hinnaliidrit pole

Näidispakkumised kahetariifse arvestiga tarbijale (päeval kulutab 80, öösel 20% elektrist). Fikseeritud hind 12kuulise lepingu puhul. Muutuv hind kWh hind eelmise aasta keskmise börsihinna alusel. Korteri aastane energiakulu 1600 kWh, majal 5000 kWh ja elektriküttega ruumil 15 000 kWh.

Fikseeritud hind

Korter ja majaSoodsaim Eesti EnergiaEesti Energia pakett KindelkWh hind: 6,05 sentitaastuvenergia: 5%lisatingimused: õigus nõuda ettemaksu maksmisega hilinemise või ebapiisava maksevõime korral

Elektriküttega ruumSoodsaim Elektrum EestiElektrum Eesti pakett Aktiivne KlõpskWh hind: 5,66 sentitaastuvenergia: 67%lisatingimused: kuutasu

Muutuv hindSoodsaim 220 Energia220 Energia pakett BörsihinnagakWh hind: 4,71 sentitaastuvenergia: 0%lisatingimused: Ettemaks 1 kuu elektritarbimise ulatuses. Tarbimisele järgneval kuul tasumine lisab elektri hinnale 0,05 senti kWh. Ettemaks ka lepingu rikkumise korral.Paberarvele lisandub tasu 1 €.Taastuvenergia lisateenustasu eest.

Allikas: Äripäev

 

Tasub teada

Mis on börsihind ja üldteenus?

Börsihind

Elektribörsil käib kauplemine järgmiselt: elektrimüüjad ütlevad, mis hinnaga ja kui palju elektrienergiat on nad valmis müüma, elektritootjad vastavad sellele omapoolse pakkumisega.Nõudluse ja pakkumise suhte põhjal kujunebki elektrienergia turuhind. Kui pakkumine on nõudlusest suurem, tekib hinna alanemise surve. Pakkumisest kõrgem nõudlus surub aga hinda üles.Elektribörsil kauplemist kontrollib Nord Pool Spoti turujärelevalve. Kuna kogu tehingute info koondub Norrasse, valvatakse ka turu toimimise üle seal.

Üldteenus

Kui tarbija elektrimüüjat ei vali, tarnitakse elektrit talle edasi üldteenuse korras. Selle osutaja arvutab hinna kuu jooksul müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste hindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Hinnale lisatakse teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum. Üldteenuse osutaja avaldab hinna koos arvutuskäiguga oma veebilehel järgmise kuu üheksandaks kuupäevaks.

 

Taust

Kes saab elektrimüüjat valida?

Tarbijad, kellel on võrguettevõtjaga sõlmitud kehtiv võrguleping. Kui tarbimiskohas pole kehtivat võrgulepingut, siis võrguettevõtja teenuseid ei osuta ja elektrimüüja elektrit müüa ei saa. Lepingu olemasolu kontrollimiseks või selle sõlmimiseks pöördu oma võrguettevõtja poole. Korteriühistu puhul tuleks samamoodi välja selgitada, kellega on sõlmitud võrguleping, kas korteriomaniku või ühistuga. Kui on soov seda olukorda muuta, siis tuleks teha ühistu koosolek.

Mis saab minu tänasest lepingust?

10. detsembrini on aega müüjat vahetada. Kui müüjat vahetada ei soovi, on avatud turu paketi valimiseks aega 31. detsembrini. Kui ei tee ühte ega teist, siis 1. jaanuarist müüb elektrienergiat võrguettevõtja või tema nimetatud müüja. Väiketarbijale müüakse elektrit börsihinna põhjal kujuneva üldteenuse hinnaga.

Senisel monopolil üle 15 000 lepingu

Riigiettevõte Eesti Energia on uueks aastaks sõlminud lepinguid 15 000 tarbijaga. Firma on teinud aktiivset müügikampaaniat kuu aega.Seni ainsate konkurentidena on hinnad avalikuks teinud 220 Energia ning Elektrum Eesti, kes ei soostunud avaldama, kui palju neil lepinguid on.Eesti Energia pakettidest on populaarseim Kindel, kus sõlmitakse fikseeritud hinnaga leping. Kliendid on enim eelistanud seda teha 12 või 36 kuuks. 220 Energia klientidele pakub kõige rohkem huvi. pakett 220 Börsihinnaga, mille hind on seotud börsiga ja seetõttu muutub igal kuul. Leping on sel juhul tähtajatu. Elektrumi pakettidest ei ole ükski olnud teistest märgatavalt menukam.

Allikad: Moonika Kukke, energiaturg.ee, Eesti Energia

 

Samm-sammult

Kuidas käib müüja vahetamine?

1. Vahetamine eeldab võrgulepingut võrguettevõtjaga. Kui seda ei ole, siis ei ole tarbijal valikuõigust. Kui on leping olemas, tuleb võtta elektrimüüjate pakkumised ja neid võrrelda. Seda aitavad teha müüjatest sõltumatud portaalid.

2. Kas fikseeritud või muutuv hind? Seejärel peaks ära otsustama põhiküsimused: kas tahta kindla või muutuva hinnaga, tähtajalist või tähtajatut lepingut. Sel aastal on vahetamiseks viimane päev 10. detsember. Edaspidi on müüja vahetuseks valem: võtta kuu viimane päev ja lahutada sellest 21 päeva – see ongi viimane päev müüja vahetamiseks, et uuel kuul saada elektrit uuelt müüjalt.Kui eelmise müüja tingimustes on kirjas, et lepingu lõpetamise tähtaeg on pikem, siis venib vahetamine pikema aja peale.

3. Ära lepinguga torma. Uuest aastast uuelt müüjalt elektri ostmiseks peab leping olema sõlmitud hiljemalt 10. detsembriks. Kui esialgu pakkujat vahetada ei soovi, on tähtaeg alles 31. detsember. Müüja vahetuseks on aega rohkem kui kuu, et rahulikult võrrelda ja kaaluda, milline pakett võiks olla kõige sobivam. Selle aja jooksul võib lisanduda veel teisigi müüjaid, kes oma hindade ja pakettidega välja tulevad ning sootuks paremat hinda pakuvad.

4. Ettemaksega odavam elekter. Lisatingimused võivad jääda kahe silma vahele. Iga pakkumise juures tasuks jälgida, ega sellega ei kaasne lisatingimusi. Eriti kehtib see väga odavate pakettide puhul. Näiteks 220 Energialt on võimalik osta elektrit odavamalt, kui sõlmida leping selliselt, et arve eest tasutakse ettemaksuna.

5. Vaata marginaale. Kuna börsihind tekib tulevikus, ei tasu võrrelda kilovatt-tunni hindu, vaid tasub võrrelda müüjate müügimarginaalide suurust.

6. Sama müüja juures saab paketti vahetada. Kui pärast tähtajalise lepingu sõlmimist selgub, et valitud pakett ei ole sobiv, on seda võimalik kohe hõlpsasti vahetada, kui seda teha sama elektrimüüja juures. Sellisel juhul ei ole vaja lepingut lõpetada, vaid seda saab muuta, ilma et peaks muretsema leppetrahvi pärast.

7. Ära sõlmi pikka lepingut. Pikemaks kui 12 kuuks ei ole mõistlik tähtajalist lepingut sõlmida. 2014. aastal valmib alalisvoolu ühendus Estlink 2, mille abil saab energiat hakata ostma lisaks koduturul pakutavale ka Põhjamaadest. See suurendab konkurentsi elektriturul ning võib hindu alandada. Samuti on võimalik hakata saama odavamalt rohelist energiat.

8. Lepingu lõpetamine veel segane. Tarbijakaitse päringu peale selgitas justiitsministeerium, et avatud turu müügilepingutes ei tohi seaduse järgi nõuda tarbijalt leppetrahvi, kui ta soovib tähtajalist lepingut enne tähtaega lõpetada. Oluline on vaid see, et ei oleks rikutud lepingu tingimusi ning lepingu lõpetamisest teatatakse müüjale vähemalt kuu aega ette. Nii Eesti Energia kui ka Elektrum on teatanud, et loobuvad leppetrahvide nõudmisest, 220 Energia seda teinud ei ole.

9. Tähtajaline leping pikeneb automaatselt. Kõik kolm nüüdseks hinnad avaldanud ettevõtet pakuvad erinevaid võimalusi.Eesti Energia saadab üks kuu enne tähtaja lõppemist uue pakkumise. Kui klient vaikib, pikeneb leping samaks perioodiks uue pakkumise alusel.220 Energiaga pikeneb leping börsihinna alusel ehk fikseeritud hinnaga paketist saab muutuva hinnaga tähtajatu pakett.Elektrum ei ütle pikenemise kohta midagi, kuid seadus ütleb, et kui 30 päeva enne tähtaja saabumist kumbki ei ütle, et ei taha pikenemist, siis pikeneb leping samaks perioodiks samadel tingimustel.

10. Kütmisel kasuta kahetariifset paketti. Kahetariifne pakett eeldab kahetariifset arvestit ning tasub ära, kui öine ja nädalavahetuse elektritarbimine moodustab olulise osa kogutarbimisest. Eriti mõistlik on kahetariifne pakett neile, kes kasutavad elektrit majapidamise kütmisel.

11. Elektrikulu arvesta aasta tarbimise pealt. Nelja aastaaja tõttu võib elektritarbimine kuude lõikes mitu korda erineda.

12. Võrdle võrreldavat. Puudutab nii lepingute pikkust ehk hinda 12 või 24 kuuks kui ka pakette ehk fikseeritud või börsihinnaga tooteid. Pole mõistlik kõrvutada näiteks fikseeritud hinnaga pakettide ja börsihinnal põhineva pakettide prognoositavat maksumust.

Allikad: Moonika Kukke, energiaturg.ee, Eesti Energia, Elektrum Eesti

 

Vaata veebist

Elektrimüüjat aitavad valida portaalid

www.elektriturg.eewww.elektrihind.ee

Hetkel kuum