26. november 2013 kell 21:00

Taastuvenergia toetus kohendamisele

Novembri algul kommunikeeris Euroopa Komisjon ­uusi üldiseid suuniseid, kus rõhutati vajadust minna Euroopa energeetikas järk-järgult üle subsiidiumideta tootmisele. Komisjoni hinnangul peaksid toetusskeemid olema paindlikud ja võtma arvesse üha langevaid energiatootmiskulusid. Lõppeesmärk on toetuste lõpetamine ja üleminek turuhinnale.

Finantstoetused peaksid olema aga selgelt vajaduspõhised ning aitama kaasa taastuvenergia konkurentsivõimele.

Piirangud tuleks eemaldada. Kõik piirangud, mis segavad turul tegutsevatel energeetikaettevõtetel õigete investeerimisotsuste tegemist, tuleks eemaldada. Sellisteks piiravateks teguriteks võivad olla näiteks reguleeritud elektrihind või väga kõrged taastuvenergia tasud.

Ühtlasi toobki komisjon välja, et algusaastatel vajas taastuv­energia turul toime­tulekuks toetusi, kuid nüüd on olukord muutunud. Tehnoloogia areng on teinud taastuv­elektri oluliselt odavamaks. Riigid peaksid taastuvenergia strateegiatesse suhtuma suure tähelepanuga, kuna need on otseses seoses tarbijate elektriarvetega. Paljud Euroopa riigid, sh Eesti, ongi alustanud selles kontekstis oma taastuvenergia toetuste paketi reformimist.

Hetkel kuum