Indrek Kald • 19. detsember 2013 kell 11:05

Valitsus andis 69  uuele ühingule tulumaksusoodustuse

Valitsus kinnitas uue tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

Nimekirja kantakse 69 uut ühingut. Nendest 15 tegutsevad spordi, 11 kultuuri ja kunsti, 10 sotsiaaltoetuse, 8 laste toetamise, 8 hariduse, 8 inimese heaolu, turvalisuse ja õiguste kaitse, 3 usu, 3 tervise, 1 kodukandi arengu ja 2 loomakaitse valdkonnas.

Nimekirjast kustutatakse 42 äriühingut. Ühingute nimekirjast kustutamise põhjuseks võib olla korduvalt õigeaegselt maksuhaldurile aruande või deklaratsiooni esitamata jätmine, nimekirjast väljaarvamise soov või ühingu kustutamine mittetulundusühingute registrist. Samuti kui ühingu tegutsemine on vastuolus põhikirjaga, kui ühing on kutseorganisatsioon või kui ühing ei ole heategevuslik.

16 ühingut esitasid avalduse nimekirja kandmiseks, kuid valitsus otsustas seda mitte teha, kuna need ei vastanud nimekirja kandmise nõuetele, millest põhiline on heategevuslik tegutsemine avalikes huvides.

Pärast muudatuste jõustumist jääb tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste arvuks 2276.

Tulumaksuseaduse kohaselt kinnitatakse nimekiri valitsuse korraldusega. Ettepaneku ühingute nimekirja kandmiseks või ühingute nimekirjast kustutamiseks teeb maksu- ja tolliamet.

Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Hetkel kuum