20 soovitust, kuidas kaup turvaliselt kinnitada

17. veebruar 2014, 17:35

Värske juhend teeb kiirelt ja lihtsalt selgeks tõed transpordil kauba turvaliseks kinnitamiseks, et ei saaks kahjustada saadetis, veok või ka veoki juht.

Kindlalt kinnitatud kaup tagab, et veok jõuab koos juhi ja saadetisega tervelt kohale. Lohakus aga maksab kätte.

Veoste kinnitamise kasinad oskused on probleem, millele on viimasel ajal hakatud rohkem tähelepanu pöörama. Hiljaaegu andis IRU ehk Rahvusvaheline Maanteevedude Liit välja koorma turvalise kinnitamise juhise, mis teeb lihtsad tõed kiirelt selgeks.

OÜ Transring Tartu juhatuse liige ning Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni volikogu liige Jaak Kivisild, kes aktiivselt autojuhtide koolitusegagi tegeleb, rääkis, et IRU juhend on kompaktsem, paremini struktueeritud, ülevaatlikum ning rohkem on konkreetset illustreerivat pildimaterjali praktiliste lahenduste kohta. "Arvan, et IRU materjal on paremini arusaadav inimesele, kes ei ole selle valdkonna tippspetsialist," lisas Kivisild.

Autojuhtidel puudub hea juhend. Autojuhi jaoks on IRU juhend Kivisilla arvates liiga mahukas ja keerukas, ent olemasolev IRU koostatud kaheleheküljeline veose turvalise laadimise ja kinnitamise juhend liialt üldine. "Lahenduseks oleks  mõlema materjali alusel ka autojuhtidele sobivate abimaterjalide koostamine," arvas Kivisild.

Eestis reguleerib kauba laadimist ja kinnitamist võlaõigusseadus ja teede- ja sideministri kinnitatud “Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri". Selle kohaselt peab Kivisilla sõnul kauba saatja laadima veose vedamiskindlalt. Lisaks peab vedaja looma võimaluse ja tingimused veose ohutuks peale- ja mahalaadimiseks ning seda teel jälgima.

Praktikas on aga Kivisilla sõnul kõige lihtsam kontrollida vedajat - tema ainuisikuline ja täisvoliline esindaja maanteel on autojuht. “Loodetavasti uues autoveoseaduses tuuakse selgelt välja kauba saatja kohustus ja vastutus koorma korrektse kinnitamise ja laadimise ning nõuetekohaste kinnitusskeemide väljatöötamise osas,” sõnas Kivisild. “Selleks on käesolev IRU dokument kauba saatjatele väga hea abimees,” lisas ta.

Koolitama peaks koolitajaid. “Veoste kinnitamisele on viimasel ajal hakatud pöörama tõsist tähelepanu,” märkis Kivisild. Probleemile lähenemise järjekord on aga tema sõnul küsitav, kuna kõigepealt said tipptasemel koolituse valdavalt kontrollijad ehk politsei. “Seejärel toimunud kontrollreidide käigus selgus loomulikult, et olukord teedel on katastroofiline,” rääkis Kivisild. Tema arvates oleks loogiline asjade toimumise järjekord vastupidine - kõigepealt koolitajate koolitamine, misjärel saaksid nad omakorda pakkuda tasemel koormate kinnituse õpet autojuhtide perioodilisel täiendkoolitusel, sest põhiline kontroll toimub teedel. “Tunnustuseks tuleb öelda, et Politsei- ja Piirivalveamet on nüüd korraldanud teemakohaseid infopäevi,” lisas Kivisild.

Autojuhid vajaks juhendamist. ASi Lajos transpordidirektor Mait Hein ei oska öelda veoste kinnitamisega seotud probleemide esinemise sagedust, ent aastas kord või paar tuleb seda ikka ette. “Probleemid on enamasti tingitud autojuhtide valedest koormakinnitamise võtetest, logistikute vähesest kontrollist ning autojuhtide instrueerimatusest,” selgitas Hein. Ta lisas, et nende ettevõte usaldab oma kogenud autojuhte, mistõttu süstemaatilist kontrolli kauba nõuetekohase kinnitamise kohta  ei tehta.

Kivisild leidis, et veoste ebakorrektse kinnitamise probleemi aitaks ära hoida, kui Eesti suurematel kaubasaatjatel oleks oma kauba kohta koostatud laadimis- ja kinnitusskeemid. “Praegu on internetist võimalik leida vaid paari suurema ettevõtte vastavaid skeeme ja juhiseid,” lisas ta.

Veose turvalise kinnitamise meetodid:

Blokeerimine
Tõkestada saab kaupa näiteks täitematerjaliga (õhkpadjad vms) või tugipostidega. Seejuures peab tõkestusjõud olema proportsioonis veose kogumassiga.
Blokeerida saab kaupa ka sidumisega. Näiteks pealtsidumise puhul asetsevad sidumisvahendid veoste peal ja hoiavad ära kauba ümberkukkumise või libisemise. Silmussidemega veos kinnitatakse sõidukikere ühele küljele, et vältida koorma libisemist. Diagonaalsidet kasutatakse ümbermineku ja ette- või tahapoole libisemise vältimiseks. Ringside on koos teiste kinnitusvormidega meetod mitme paki kokkusidumiseks. Kui veose kinnitusaasad sobivad sideme tugevusega, võib kinnitusaasad otse sõiduki sidumisvahendite kinnituspunktidesse ühendada.
Siduda saab näiteks koormarihma, keti või terastrossiga, sõltuvalt kinnitatavast kaubast.

Lukustamine
Kaubakonteinereid, mille mass on üle 5,5 tonni, peaksid vedama ainult pöördlukkudega varustatud sõidukid. Kui pöördlukud on täielikult rakendatud ja lukustusasendis, on konteiner piisavalt kinnitatud ja täiendavaid tõkkeid ei ole vaja. Pöördlukud tuleb hoida töökorras ja iga konteiner peab olema varustatud vähemalt nelja lukuga.

Kombinatsioon kinnitus­meetoditest
Kombinatsioon kahest või rohkemast kinnitusmeetodist on tavaliselt kõige praktilisem ja kulusäästlikum viis laadungi turvaliseks kinnitamiseks. Näiteks võib kombineerida pealtsidumist põhjatõkestamisega.

Toetav varustus
Võimalusel võiks kasutada vahendeid, mis toetavad kauba kinnitust, nagu näiteks hõõrdematid, vahelauad, äärekaitsed jms.

Allikas: IRU (International Road Transport Union) "International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport"

SAMM SAMMULT

20 sammu, kuidas kaup kahjustusteta kinnitada

ENNE PEALELAADIMIST

 

 

 

 

1. vali kauba eripärast sõltuvalt õige veovahend

 

 

 

 

2. hoolitse, et kauba laadimispind ning veoruum oleksid puhtad, heas korras ja defektideta

 

 

 

 

3. kasuta kauba laadimiseks optimaalseid tööriistu.

 

 

 

 

4. uuri välja, milline on parim viis konkreetse saadetise kinnitamiseks

 

 

 

 

5. hoolitse, et kauba kinnitusvahendid on puhtad, terved ja töökorras

 

 

 

 

6. veendu, et libisemise vastaseid vahendeid jagub piisavalt kogu koorma jaoks

LAADIMISEL JA VEOSE KINNITAMISEL

 

 

 

 

7. laadi peale sõiduki kandevõimest lähtudes

 

 

 

 

8. laadi peale nii, et raskus oleks võrdselt telgede vahel jagatud

 

 

 

 

9. organiseeri kaup veoruumis - näiteks raskemad esemed põhja, kergemad üles

 

 

 

 

10. laadimisel kasuta loogikat, et esimesena peale-viimasena välja. Ehk arvesta peale ja mahalaadimisi

 

 

 

 

11. väldi ebavajalikku tühja ruumi esemete ja kaupade vahel

 

 

 

 

12. veendu ja kontrolli, et kinnitusviisid jagavad erinevaid tekkivad jõudusid võrdselt

 

 

 

 

13. kontrolli, et kinnitusrihmad oleksid fikseeritud optimaalseima nurga alt

 

 

 

 

14. veendu, et kinnitusvahendid on töökorras, terves ja puhtad

 

 

 

 

15. kontrolli, et kinnitusvahendite kvaliteedikinnitused vastavad nõuetele

 

 

 

 

16. kinnita nii, et kinnitusvahendid ei kahjusta pakke ja vastupidi

VEO AJAL

 

 

 

 

17. kontrolli saadetise kinnitust regulaarselt

 

 

 

 

18. pärast ootamatut pidurdust kontrolli saadetise kinnitusi erimesel võimalusel.

 

 

 

 

19. pärast iga mahalaadimist veendu samuti, et peale jäänud kaup on turvaliselt kinnitatud.

 

 

 

 

20. sõida sujuvalt, vältides kiireid suunamuutusi ja järske pidurdusi.

Allikas: IRU

LOE VEEBIST

www.iru.org

Lae alla tasuta juhend, kuidas kaupa turvaliselt kinnitada.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
17. February 2014, 17:35
Otsi:

Ava täpsem otsing