Indrek Kald • 18. veebruar 2014 kell 8:11

PRIA maksis mullu rekordsumma toetusi

Eelmise aasta jooksul maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pea 25 000 taotlejale välja rekordilise summa toetusi.

Täpsemalt said 24 838 taotlejat PRIA-lt 311,4 miljonit eurot. 2013 oli ühtlasi rahastusperioodi 2007-13 viimane aasta. Mitme meetme eelarved olid  ammendunud juba varasemates taotlusvoorudes, mistõttu uusi taotlusi vastu ei võetud, teatas PRIA.

Samas jätkub varem määratud investeeringutoetuste väljamaksmine veel mõnda aega sedamööda, kuidas ettevõtjad oma projekte lõpetavad ja toetuste kättesaamiseks kuludokumente esitavad.

Aasta tagasi nimetas PRIA peadirektor Jaan Kallas eesmärgina kasutada programmperioodi lõpuks ära vähemalt 99,5% kõikidest fondidest planeeritud vahendeid. Eelmise aasta 31. detsembri seisuga oli PRIA maaelu arengukava toetusi välja maksnud 82,27%. Euroopa kalandusfondi meetmete osas on väljamakseid tehtud 59,07 % ulatuses kogu rahastamiskavast.

Määratud toetuste osakaal eelarvest on oluliselt suurem. Maaelu arengukava toetusi on PRIA programmperioodi jooksul välja maksnud ligi 769,5 mln eurot, kalandusfondi toetusi 63,3 mln eurot.

"PRIA töötab jätkuvalt selle nimel, et kõik toetused võimalikult täielikult ära kasutataks," märkis Kallas. "Eesmärk on täidetav ning eelarvete kasutamise protsent võib kujuneda veel kõrgemaks, kui ettevõtjad viivad oma projektid kavandatud mahus ellu ja me saame selleks määratud toetused välja maksta," sõnas ta pressiteates.

Maaelu arengukava ja kalandusfondi toetusi makstakse kuni 31. detsembrini 2015.

Ligi poole eelmisel aastal välja makstud summast moodustasid maaelu arengukava toetused – 155,2 mln eurot. Enam kui kolmandiku ulatuses oli ühikupõhiseid otsetoetusi põllumeestele ja loomapidajaile – 131,7 mln eurot.

Kalandusfondi toetuste väljamakseks kujunes 13,4 mln eurot. Põllumajanduse turukorraldusmeetmeteks koos toiduabiga maksis PRIA 2,4 mln eurot, maaelu ja põllumajanduse arengutoetusteks ligi 5 mln eurot, koolipiima ja -puuvilja hüvitamiseks 2,2 mln eurot. Lisaks maksis PRIA kalanduse turukorralduse- ja arengutoetuseid 1,4 mln ning teavitus- ja müügiedendamistoetust 0,03 mln eurot.

Enim toetusi said osaühingud (48% makstud summadest). FIEd said 24% ja eraisikud 5% kogusummast.

PRIA kodulehel statistika rubriigis on väljas andmed eelmisel aastal makstud summade kohta maakondade, omavalitsuste ja meetmete lõikes ning ka toetusgruppide kaupa alates aastast 2004. Andmeid maaelu arengukava ja kalandusfondi toetuste määramisest ja maksmisest konkreetsetele juriidilistele isikutele võib näha toetuste veebikaardilt.

Alates 2007. aastast on PRIA toetusteks välja maksnud ligi 1,76 miljardit eurot, millest 1,27 miljardit pärineb Euroopa Liidu eelarvest ja 0,49 miljardit Eesti riigilt.

Hetkel kuum