Marta Jaakson • 17. märts 2014 kell 15:44

Euroopa Liit tahab 2020. aastaks puhtamaid autosid

Veebruari viimastel päevadel võeti Euroopa Parlamendis vastu uus seaduseelnõu vähendamaks uute sõiduautode heitgaasides süsinikdioksiidi sisaldust, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

Liidu hinnangul on Euroopa Parlamendis vastu võetud kokkulepe igati tervitatav, kuid jõudmaks tõeliste eesmärkideni – aeglustada globaalset soojenemist ja hingata puhtamat õhku – ei piisa ainult antud seadusest ning muudatus sõltub mitmetest nüanssidest.

Euroopa Parlamendis võeti vastu uus seaduseelnõu vähendamaks uute sõiduautode heitgaasides süsinikdioksiidi sisaldust 2020. aastaks 95g/km, sealjuures tehti autotootjatele möönduseks üheaastane puhveraeg, lõplik tähtaeg  on 2021. aasta.

Nimelt hakkab nõue (CO2 sisaldus 95g/km) kehtima keskmiselt ühe autotootja kõigi toodangugruppidele. Langenud müüginumbrite juures niigi raskustes vaevlev autotööstus peab edaspidi varasemast veelgi rohkem investeerima uurimis- ja arengutöösse, mis aga tähendab omakorda survet autode hinnatõusuks olukorras, kus Euroopa autotööstus investeerib juba praegu igal aastal ligi 32 miljardit eurot uute tehnoloogiate väljatöötamisse.

Euroopa Liidu poolt juba varem paika pandud plaanide kohaselt peavad uute sõiduautode süsinikdioksiidi sisaldus heitgaasides 2015. aastaks vähenema 130 g/km. Antud eesmärgid 2015. ja 2021. aastaks tähendavad vastavalt 18% ja 40% süsinikdioksiidi vähenemist võrreldes 2007. aasta üldise keskmisega, milleks oli 158,7 g/km. Süsinikdioksiidi vähendamine tähendab sisuliselt ökonoomsemaid autosid.

Kogu süsinikdioksiidi emissioonist on transpordi osakaaluks mõõdetud Euroopas ca 18%. Transpordi emissiooni osakaalu vähendamisel ei mängi rolli mitte ainult ökonoomsemad autod, vaid kindlasti ka alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite osakaalu kasvatamine.

 

Hetkel kuum