1. aprill 2014 kell 14:57

EL visandab paindlikumaid viisanõudeid

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku lihtsustada ja lühendada viisa saamist neile kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad Euroopa Liidus viibida lühiajaliselt.

Nii loodetakse elavdada majandustegevust ja luua töökohti näiteks turisminduses. Samuti sellega seotud valdkondades nagu toitlustuses ja transpordisektoris.

„Euroopa vajab arukamat viisapoliitikat. Peame meelitama siia rohkem turiste, ettevõtjaid, teadlasi, üliõpilasi, kunstnikke ja kultuuritöötajaid. Meie eesmärk on elavdada ELi majandust ja luua uusi töökohti, rõhutades viisapoliitikas majanduslikku mõõdet ning säilitades samal ajal oma piiridel kõrge julgeolek. Tänase ettepanekuga lihtsustatakse oluliselt menetlusi lühiajaliste külastajate jaoks. Nende ettepanekute tulemusena peaks reisijate arv järgmistel aastatel oluliselt kasvama,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Euroopa Komisjon tsiteeris uuringut, mille järgi jäi 2012. aastal tülikate viisamenetluste tõttu Euroopa Liitu saabumata 6,6 miljonit inimest neist kuuest riigist, kust külastusi ELi on enim. Need on Hiina, India, Venemaa, Saudi Araabia, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Ukraina. Uuring näitas, et paindlikumad ja lihtsamad viisaeeskirjad aitaksid suurendada reiside arvu Schengeni alale ainuüksi nendest kuuest riigist 30% kuni 60%. Sellest võiks potentsiaalselt tekkida 1,3 miljonit uut töökohta.

Komisjoni ettepanek on lühendada viisataotluse menetlemine 15-lt päevalt 10-le ning pakkuda võimalust esitada viisataotlus mõne teise ELi riigi konsulaadis, kui riigil endal ei ole kolmandas riigis sellist esindust. Kavas on olulised lihtsustused ka regulaarsete reisijate jaoks, sealhulgas võimalus saada mitmekordne kolmeaastase kehtivusajaga viisa.

Viisataotluse vormi lihtsustatakse ning nähakse ette võimalus taotleda viisat elektrooniliselt. Liikmesriigid saavad erikava kohaselt anda piiril viisasid, mis kehtivad kuni 15 päeva viibimiseks ühes Schengeni riigis. Samuti on liikmesriikidel võimalus lihtsustada viisade andmist isikutele, kes osalevad olulistel üritustel.

Uut liiki viisa (ringreisiviisa) võimaldab seaduslikel reisijatel Schengeni alal reisida kuni ühe aasta jooksul (viibimata ühes liikmesriigis 180 päeva jooksul rohkem kui 90 päeva).

Ettepanekute jõustumiseks peavad need heaks kiitma ka Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament. See saab toimuda kõige varem 2015. aastal.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum