Koit Brinkmann • 8. mai 2015 kell 11:45

Ametnikuvahetus lõi kired lõkkele

Mootor Grupi omanik Hugo Osula.  Foto: Erik Prozes

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja vahetumine kiskus lahti bussivedajate vanad haavad.

Senine maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Ingmar Roos teatas aprilli alul, et lahkub ametist ja asub tööle Mootor Grupp ASi omaniku Hugo Osula piletimüügisüsteemidega tegelevasse T grupp OÜsse.

Maanteeamet korraldas konkursi uue ametniku leidmiseks. Selle tulemus jahmatas aga bussivedajaid, kui selgus, et kandidaatide seast valiti välja Mootor Gruppi kuuluva Eesti Buss OÜ juhatuse liige Kirke Williamson.

„Toimunud on väga hea vangerdus ühele konkurendile. Kõigepealt said nad riigisektorist endale tohutu infopagasiga inimese tööle, aga kõiki ajas tagajalgadele, et maanteeamet valis konkursil välja sellesse samasse gruppi kuuluva ettevõtte juhatuse liikme. Siin on minu meelest tegemist juba korruptsiooniga,“ põrutas GoBus ASi juhatuse esimees Enn Randmaa.

Hansa Bussiliinid ASi juhataja Andres Puskari arvates võiks ühistranspordiosakonna juhataja suhtuda kõikidesse neutraalselt ning tal ei peaks olema tausta, mis võiks tekitada kahtlusi. „Kas Eesti ongi nii väike, et ainult läbi ühe ettevõtete grupi liiguvad inimesed riigiametites?“ imestas ta.

Usaldust maanteeameti vastu ei oleAndres Puskar, Hansa Bussiliinid AS juhataja

Päev enne, kui maanteeamet kinnitas Eesti Buss OÜ juhatuse liikme Kirke Williamsoni uude ametisse, esitas Eesti Buss riigihangete vaidlustuskomisjonile maanteeameti vastu vaide Võru maakonnaliinide hankes. Ehk maanteeamet teadis, et sealt tuli vaidlustus ja teades, kui kaua sellised vaidlused kestavad, siis ühel hetkel istub Williamson sellele toolile, mille ta oli vaidlustanud.

Lisaks on Mootor Grupi bussiettevõtted võidelnud turu avanemise vastu. Nende käes on kõige tasuvamad kommertsveoliinid ja need olid nii täis pikitud, et keegi ei saanud vana seaduse järgi sinna vahele ka.

Samuti jääb Williamsonil perekondlik side Mootor Grupiga, sest tema elukaaslane Marek Metsis töötab Mootor Grupi tütarettevõttes juhtival kohal.

See on kõigi teiste bussiettevõtjate hirm praegu. Ettevaatlikuks teeb, et usaldust maanteeameti vastu meil praegu ei ole. Kuidas ma lähen sinna asju arutama, ärisaladusi avama, kui ma ei suuda sisimas seda asutust usaldada. Minu sisetunne ütleb, et edaspidi hakatakse turu avanemist läbi kohtute takistama, sest hakatakse otsima võimalusi seda turgu mitte avada. See on tänapäevane räpane turukonkurentsi sulgemise meetod.

Info lekitamise vastu on reeglidLauri Lugna, maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal

Bussivedajate hirmude hajutamiseks saan öelda, et info lekitamise vastu on olemas reeglid ja karistused ning ametnik võtab tööle tulles ka vastutuse selle eest. Lisaks on meil majas otsuste tegemisel kolme-nelja tasandiline sisekontroll ehk ühistranspordiosakonna juhataja ei otsusta asju ainuisikuliselt. Ma väga loodan, et Kirke Williamsoni ei ole see kära nüüd ära ehmatanud ja ta ei muuda oma otsust meile tööle tulla.

Et küsimus on teravalt õhus, saatis autovedajate liit majandus- ja taristuminister Kristen Michalile kirja (lisatud failina loo lõppu), milles palutakse tal võrdsetel alustel konkurentsikeskkonna tagamiseks sekkuda konkursi tulemuste läbivaatamisse. Samuti palutakse hajutada konkursi ümber tekkinud kahtlused ning välistada kallutatud otsused.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist öeldi, et ministeerium ei sekku ametite keskastme juhtide valikutesse ning eeldatakse, et maanteeamet tegi läbimõeldud otsuse.

Maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal Lauri Lugna sõnas, et olemasoleva info baasil pole küll mingit alust Kirke Williamsoni töölevõtmise otsust ümber muuta. Neljast lõppvooru jõudnud kandidaadist oli ta sobivaim, tema tugevused on rahvusvahelise äri kogemus, töötamine bussiveo sektoris ning ka kogemus õppejõuna töötamisest. „Ma uskusin, et see turg ei ole nii paranoiline,“ märkis Lugna autoettevõtete liidu etteheidete kohta.

Kuid miks siis ühe keskastme juhi valik sellise tormi on põhjustanud?

Oktoobrist jõustub ühistranspordiseaduse muudatus ning see avab bussiliinide kommertsveoturu, mis oli varem kinni. Liinilubade taotluste hindamise, kontrolli ja liinilubade väljastamise juures ongi kõige suurem pädevus maanteeameti ühistranspordiosakonnal. Samuti valdab osakond infot kõikide bussiveo riigihangete kohta.

„Kõik bussiettevõtjad peavad seda institutsiooni sada protsenti usaldama, et oma infot neile avaldada. Seda usaldust maanteeameti vastu meil praegu ei ole. Kuidas ma lähen sinna asju arutama, ärisaladusi avama, kui ma ei suuda sisimas seda asutust usaldada?“ imestas Hansa Bussiliinid ASi juhataja Puskar.

Osula hakkas konkurentide kirjast kuuldes naerma, öeldes, et vähemalt paarkümmend aastat on teda süüdistatud igasugustes surmapattudes. „Mäletan, kuidas neli-viis aastat tagasi kirjutati ühiskiri Tiit Pruuli, Neeme Tammise, Arvo Sarapuu poolt, kuidas Osula on kõik ära võtnud ja mis kõik muud. Siis oli Taistoga kümme aastat tagasi sama asi. Lätis samamoodi, kõik on tagajalgadel püsti. Kui me eelmisel aastal avasime Lux Ekspressi nime all Peterburi-Helsingi bussiliini, siis ka tellimusreiside korraldajad kirjutasid kaebekirja Vladimir Vladimirovitšile, miks antakse Peterburi rahvusvahelise bussiliikluse turg ära eestlastele. Ma tunnen nendele lihtsalt kaasa, kui nad teisiti ei oska,“ märkis Osula.

Tema sõnul ei teadnud ta Williamsoni kandideerimisest midagi ning see tuli suure üllatusena.

„Kirke Williamsoni kohta ütlen, et ta on igati tubli naine, kes tegi mõned aastad tagasi magistritöö ja ta on teinud meil grupis päris head karjääri. Ta on ka osalise ajaga õppejõud. Ta on praktik, juhtinud elulisi asju ja on olnud kirglikult asja juures,“ iseloomustas Osula.

Hetkel kuum