Äripäev • 18. september 2015 kell 7:00

E-kaubanduse võimalusi kasutatakse üha rohkem

Tarbijaid takistab e-poest ostmisel peamiselt soov kaupa proovida või oma silmaga näha.  Foto: Julia-Maria Linna

Internetikasutajate hulk kasvab, samamoodi on rohkem ka neid, kes kasutavad e-kaubanduse võimalusi, teatas statistikaamet.

Kaupu või teenuseid ostis/tellis internetist viimase 12 kuu jooksul 59% 16–74-aastastest, mida on 10 protsendipunkti rohkem kui eelmisel aastal. Kõige enam osteti reisi- ja majutusteenuseid (60% e-kaubanduse kasutajatest), kontserdi-, kino-, teatri- jm pileteid (57%) ning rõivaid ja sporditarbeid (52%). 85% 16–74-aastastest internetikaubanduse kasutajatest ostsid/tellisid kauba või teenuse Eesti müüjatelt, 44% Euroopa Liidu (v.a Eesti) ning 35% muude riikide müüjatelt (v.a Euroopa Liit).

10 ja rohkema hõivatuga Eesti ettevõtetest kasutab iga päev arvutit 98% ja internetti 97%. Neist ettevõtteist rohkem kui kolmveerandil on veebileht, mida kasutatakse valdavalt toodete või teenuste tutvustamiseks. 19%-l ettevõtetest on veebilehel olemas ka online-tellimise võimalus. Üha rohkem kogub populaarsust sotsiaalmeediavõrgustiku kasutamine – 31% ettevõtteist omab kontot, kasutajaprofiili või kasutuslitsentsi sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook või LinkedIn, mida kasutatakse turunduskanalina.

Koduse internetiühendusega leibkondade osatähtsus kasvas 2014. aasta sama ajaga võrreldes viis protsendipunkti. Kodune internetiühendus oli praktiliselt kõikidel lastega leibkondadel (99%) ning enam kui kolmveerandil (86%) lasteta leibkondadest. Leibkonnad, kel kodune internetiühendus puudub, mainisid põhjustest kõige enam vajaduse või huvi puudumist (70%), ligi veerand leibkondadest tõi lisaks välja puuduliku internetikasutamise oskuse (26%) ning liiga kõrge seadmete hinna (25%).

2015. aasta I kvartalis kasutas arvutit ja internetti 88% 16–74-aastastest, mida on neli protsendipunkti rohkem kui eelmise aasta samal ajal. Meeste seas on internetikasutajate osatähtsus kolm protsendipunkti kõrgem kui naiste seas. Vanuseti on interneti kasutamine populaarsem nooremate vanuserühmade hulgas. Vanuserühmiti suurenes 2015. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga internetikasutajate osatähtsus kõige rohkem 65–74-aastaste seas (10 protsendipunkti) ja ulatus 54%-ni. Digilõhe noorima ja vanima vanuserühma vahel vähenes 55%-lt 46%-le.

Leibkond on ühel aadressil elav ja ühist raha kasutav inimeste rühm, kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkond erineb perekonnast, mis rajaneb sugulus- või hõimlussuhetel.

Hetkel kuum