Äripäev • 29. detsember 2015 kell 9:32

Aasta advokaadid valitud

Küllike Namm koos kaitsealuse Assar Paulusega kohtus.  Foto: Postimees/Scanpix

Eesti Advokatuur valis 2015. aasta silmapaistvaimateks advokaatideks Küllike Nammi kutsetegevuse kategoorias, Karin Madissoni advokatuuri kui kutseorganisatsiooni kategoorias ning Martin Tamme ühiskondliku ja vabatahtliku tegevuse kategoorias.

Vandeadvokaat Karin Madissoni puhul hinnatakse tema panust advokatuuri arengusse läbi julgete sõnavõttude avalikus ruumis, samuti panust äriõiguse komisjoni eestvedamisse ja töösse.

Kutsetegevuse kategoorias võitnud Küllike Nammi puhul väärtustatakse tema kõrget professionaalsust nii kriminaal-,  tsiviil-, väärteo kui ka haldusasjades ning asjaolu, et tema nime võib leida paljudest Riigikohtu lahenditest, mille kaudu ta on andnud suure panuse kohtupraktika arengusse. Küllike Namm veab Lääne-Virumaa suurimat advokaadibürood ning tema mitmekülgne ning särav isiksus  on eeskujuks paljudele oma advokaaditeed alustavatele kolleegidele.

Martin Tamme puhul tuuakse esile tema tööd kohtumenetluse erinevate osapoolte Hea Tava projekti ettevalmistamisel, mis on suunatud õigusmõistmise autoriteedi tõstmisele ning paremale kohtumõistmisele. Projekti alusel on viidud läbi ümarlaudu ja arutelusid ligi 200 kohtuniku, prokuröri ja advokaadi osavõtul. Pilootprojekt on keskendunud Harju Maakohtu tööpiirkonnale, kuid järgnevatel aastatel on kavas seda laiendada kogu Eestile.

Eesti Advokatuur valib Aasta Advokaati teist korda. Aunimetuse Aasta advokaat andmise eesmärgiks on tunnustada advokaatide kõrgetasemelist kutsetööd ja osalemist Eesti avalikus elus, millega kaasneb advokaadi elukutse tutvustamine ja propageerimine.

 

Hetkel kuum