10. mai 2016
Jaga lugu:

Töötud on hakanud tööturule liikuma

Töötukassa töökuulutuste stend.  Foto: Andras Kralla

Aprillis vähenes registreeritud töötus kiiremini kui eelmise aasta aprillis, kuivõrd uusi registreeritud töötuid lisandus vähem ning ka registreeritud töötusest tööle liikujaid oli rohkem, teatas töötukassa.

Registreeritud töötute arv jäi aprillis siiski veidi kõrgemaks aastatagusest tasemest. Kuu lõpus oli töötuna arvel 30 466 inimest ehk 4,8% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Registreeritud töötuse vähenemine 2000 registreeritud töötu võrra aprillis võrreldes märtsiga tuleneb sesoonselt suuremast tööjõu vajadusest ja üldisemast tööturu paranemisest, kommenteeris töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Kõrgeim oli aprillis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (12,0%) ja Valgamaal (9,2%) ning madalaim Harju- (3,3%) ja Tartumaal (3,4%). Võrreldes märtsiga vähenes registreeritud töötus kõigis maakondades. Seejuures kõige kõrgema registreeritud töötusega maakonnas Ida-Virumaal langes aprillis registreeritud töötus veidi rohkem (0,4 protsendipunkti) kui Eestis keskmiselt (0,3 protsendipunti).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid aprilli lõpus oskustöötajad ja käsitöölised (20%), lihttöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Aprillikuu jooksul lisandus 5365 uut tööpakkumist, kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 916. Vahendatavatest töökohtadest oli suurim teenindus- ja müügitöötajate (25%) osa, järgnesid lihttöölistele (21%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (17%) pakutavad töökohad.

Aprillikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4119 inimest.

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 12 233 inimesele ehk 34% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 407 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 4,5 miljonit eurot. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai aprillis 8412 inimest ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa aprillis 862 inimesele. Keskmine aprillis määratud hüvitis oli 1696 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 1,3 miljoni euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 116 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2261 eurot ning hüvitisteks maksti aprillis üle 201 tuhande euro.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas