Äripäev • 24 mai 2016

Riik toetab päästeametit 27,7 miljoniga

Tuletõrjuja kustutab kulupõlengut Tähetorni tänava ääres tühermaal.  Foto: Raul Mee

Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab päästeametit keskkonnaõnnetustele reageerimiseks vajaliku tehnika soetamisel 27 760 000 euroga. Projekti tulemusena suureneb ameti metsa- ja maastikupõlengute likvideerimisvõimekus.

Kokku soetatakse 83 uut multifunktsionaalset päästesõidukit ning 14 kustutusvee paakkonteinerit, millest viimased toetavad päästeameti väljaarendatud logistikasüsteemi ning vähendavad tehnilise baasi ülalpidamiskulusid.

„Kunagi varem ei ole päästeamet ajalooliselt sellises mahus päästesõidukeid hankinud,“ ütles päästeameti valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu. „Uute autode jaotuskava koostamise ja vanadest allesjäävate päästeautode ümberjagamise põhimõtteks on see, et uued päästeautod suunatakse kõrgeima töökoormusega komandodesse arvestusega, et oleks tagatud metsa- ja maastikupõlengutele reageerimise võimekus,“ märkis ta.

Kui praegu suudab Päästeamet samaaegselt likvideerida kuni 600 ha suuruseid ulatuslikke metsa- ja maastikupõlenguid kolmes kohas, võimaldab investeering seda edaspidi teha korraga neljas piirkonnas. Tänu sellele väheneb ka õnnetuste tagajärjel tekkida võiv reostuskoormust keskkonnale ning risk inimeste tervisele.

Toetusrahast 85% ehk 23 596 000 eurot tuleb Ühtekuuluvusfondist ning 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

KIK toetas Päästeametit struktuurivahenditest ka eelmisel rahastusperioodil aastatel 2007-2013 kokku 9,8 miljoni euroga. 

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Hetkel kuum