Uudised
Ainult tellijale

Raske kütteõli pressib Elroni rongidesse

Kohtuvaidlus peatas Elroni kütusehanke.  Foto: Raul Mee

Raske kütteõli müüjad võitlevad õiguse eest osaleda Elroni diislikütuse hankel.

Elroni hankeleping senise diislikütuse pakkujaga lõpeb 1. juulil, mistõttu korraldas firma hanke uue partneri leidmiseks. See luhtus aga juba enne, kui keegi oma pakkumise esitada jõudis, sest kaks firmat vaidlustasid hankel osalemise tingimused.

Slavil Oil ja Novutech leidsid, et Elroni soov osta diislikütust piirab konkurentsi ja osaleda võiksid ka normidele mittevastava kütuse pakkujad. Mõlemad vaidlustajad soovisid hankel ühineda Jetoiliga, mille juhi kinnitusel tahtsid need kaks ettevõtet müüa rongidesse rasket kütteõli. 

„Jutt taandub sellele, kas meil on õigus soovida osta standardile vastavat kütust või tegelikult ei ole. Eks see paljuski on aeg ja raha, kokkuvõttes ka meie oleme palganud jälle advokaadibüroo, kes meid esindab selles vaidluses, aga võib-olla tuleb see etapp läbi käia selleks, et siis teada saada,“ ütles Elroni juht Andrus Ossip tekkinud olukorda selgitades.

Elroni praegune hankeleping kütusepakkujaga Tartu Terminal lõpeb 1. juulil.

Enne Tartu Terminali ostis Elron kütust Jetoililt.

Elroni juhatuse liikme Riho Seppari sõnul tuleb nüüd pikendada lepingut Tartu Terminaliga, kuni leitakse uus partner.

Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis Slavil Oili vaidlustuse rahuldamata ja Novutechi puhul jättis komisjon vaidlustuse läbi vaatamata. Slavil Oil esitas seepeale kaebuse halduskohtule, et komisjoni otsus tühistataks. Kohus teeb otsuse teatavaks 21. juunil ja hange on esialgse õiguskaitse korras juuli alguseni peatatud.

Elron ei saa riskida

Andrus Ossipi sõnul on ka nende huvides suurem konkurents ja seeläbi eeldavalt parema hinna saamine. Takistuseks on eelkõige aga see, et kuna rongid on värskelt ostetud, on rongitootja ette andnud, millist kütust peaks neis kasutama.

„Diiselrongide puhul peab meeles pidama ka seda, et tegemist on liisingus oleva varaga. See tähendab, et vara kuulub kellelegi teisele ja tootjal on viieaastane garantiikohustus. Loomulikult on need omakorda seotud, kas ja kuidas me ronge hooldame või kas või kuidas ja millist kütust me rongides kasutame. Need kõik on omavahel seotud,“ ütles Ossip, et nõuetele mittevastava kütuse kasutamine läheb vastuollu nende rongide hankelepinguga ja tõenäoliselt lõpetab garantii, mis toob omakorda kaasa lisakulutusi.

Ei ole ohtlik ainult rongidele

Ossipi sõnul on raske kommenteerida seda, kas ja kui palju kellegi teise pakutav kütus erineb standardist ja milline võiks olla sellega kaasnev mõju ühtepidi Elroni rongidele, aga teistpidi ka keskkonnale. Nimelt on raske kütteõli diislikütusest suurema väävlisisaldusega ja Slavil Oili pakutav kütus ületab lubatud piiri üheksakordselt.

„Kui Elron on öelnud, et me tahame olla keskkonda säästev ettevõte ja teeme omalt poolt selle nimel kõik, siis ma ei sooviks et see oleks lihtsalt üks sõnakõlks kuskil meie eesmärkides ja visioonis, vaid ikkagi vastavalt sellele me ka käituksime. Ei ole normaalne, et me siis sel hetkel, kui me kütust hangime, viskame selle kõrvale ja ütleme, et meie jaoks see väävlisisaldus ei oma mitte mingit tähtsust. Me oleme soovinud osta konkreetselt kehtestatud standardile vastavat kütust. Kui see kütus sellele vastab, siis iga pakkuja on teretulnud,“ jäi Ossip endale kindlaks.

„Kui pakkujad soovivad kontakteeruda mootoritootja ja rongitootjaga ja kui nad kinnitavad, et vastava kütuse kasutamine on nende poolt aktsepteeritud ega mõjuta kuidagi muid lepingutingimusi, sellisel juhul on teoreetiliselt võimalik, et me saame oma hanketingimusi korrigeerida,“ lisas ta.

Slavil Oil on oma kaebuses väitnud, et kuigi praegu on nende väävlisisaldus lubatust kõrgem, võivad nad selle allapoole viia. TTÜ professor Mihkel Naams ütles aga seda kommenteerides, et väävli väljavõtmine on väga kallis. „Nii kui väävli välja võtad, diislikütuse määrivad omadused muutuvad, see on suur jama kõik,“ oli Naams kindel.

Ta lisas, et nende omaduste parandamiseks tuleb diislikütusesse lisada spetsiaalselt sünteesitud suure määrimisvõimega kalleid lisandeid. Ka Naamsi sõnul ei ole selline kütus ohtlik mitte vaid mootorile, vaid ka keskkonnale ja inimestele, sest õhku paisatakse tahma. „Eriti peened tahmakübemed, mida me silmaga ei näe, need on 700 korda väiksemad kui juuksekarva läbimõõt. Kui me neid hingame sisse, tühja tahmast, aga selle tahma peale tulevad kõik need jääkained, kantserogeensed ained. Need tungivad verre, südamesse, kopsudesse. Need on väga tõsised asjad,“ oli Naams kindel.

Jetoil koostööd ei taha

Jetoili juhi Virgo Arge sõnul nemad vaidlustusega seotud ei ole. „Algselt nad küsisid, et kas me oleksime valmis osalema. Meil jurist tegi päringu, kas antud toode, mida see firma pakkus, sobiks meile kasutada, ja kuna vastus tuli Elroni poolt, et see ei sobi, siis pärast seda sai ka sellele partnerile öeldud, et meie nendega ühishanget koos ei tee,“ ütles Arge.

Tema sõnul tahab Slavil Oil küll hanketingimusi muuta, kuid Jetoilile need sobivad ja neil pole huvi hanget vaidlustada. Küll aga on riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusest Novutechi vaidlustuse kohta näha, et neil puudub majandustegevuse registri registreering vedelkütuste müügi alal, mistõttu ei saa nad iseseisvalt hankel osaleda ja jõuda hankelepingu sõlmimiseni. Nii ei saaks Novutech ilma Jetoilita hankel osaleda ja ka vaidlustuse peaks komisjoni hinnangul esitama Jetoil.

Äripäev pöördus kommentaari saamiseks Slavil Oili ja selle omanikfirma Evail Oili juhatuse liikme Sergei Golubevi poole, kes ütles, et hanke küsimusega tegeleb Evail Oili juhatuse liige Valeri Tetenov. Tetenov teatas, et ta ei ole sellega kursis, ja suunas ajakirjaniku Slavil Oili juhatuse liikme Vladimir Potatini poole. Potatin ei soovinud kommenteerida ja suunas küsimused advokaadi poole. Potatin selgitas, et nad ei saa avalikustada infot, miks nad kohtu poole pöördusid. „Miks me toome avalikkuse ette enne kohtuotsust mingit infot?“ märkis Potatin. „Ma ei näe praegu mõtet kommenteerida seda, mille üle ei ole kohut veel olnud.“

Valik riigihangete vaidlustuskomisjonile esitatud argumentidest

Slavil Oili arvates rikub hange nõuet kasutada avalikke vahendeid säästlikult, sest standardile vastav diislikütus on Slavil Oili kütusest 15-20% kallim.

Komisjoni sõnul ei tähenda hankija kohustus tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, et hankija peaks ostma midagi, mida ta osta ei taha, kui see maksab vähem, kui see asi, mida ta vajab ja osta soovib.

Slavil Oil näeb, et soov osta vaid diislikütust piirab konkurentsi ja rikub riigihangete seadust ja üldpõhimõtteid.

Komisjon vastas sellele kohtupraktikale viidates, et põhjendamatuid takistusi konkurentsile ei ole tehtud juba siis, kui huvi korral võinuks konkursil osaleda vähemalt kaks ettevõtet ja sobivat kütust müüvaid ettevõtteid Eestis jagub. Lisaks ei tähenda asjaolu, et vaidlustaja tahaks pakkuda midagi muud, kui hankija osta soovib, et riigihanget ei oleks konkurentsile avatud.

Slavil Oili teatel vastab nende kütus rongidele mootorid tootnud ettevõtte nõutud näitajatele ja hankija on põhjendamatult piiranud ostetava kütuse omadused diislikütuse standardi nõuetega.

Komisjon leidis, et isegi kui see väide tõele vastab, ei ole rongide ostu võitnud hankes sellise kütuse kasutamisega diiselrongides arvestanud.

Hetkel kuum