Äripäev • 29. juuni 2016 kell 11:57

Väikepõllumeestele jagati 5 miljoni euro eest toetusi

Enamik toetusi võeti põllumajandusehitiste rekonstrueerimiseks.  Foto: Meeli Küttim

Eelmisel nädalal määras põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) 339 mikro- ja väikeettevõttele põllumajandusettevõtete arendamiseks 4,99 miljonit eurot toetust, mille abil soovivad toetuse saajad teha 7,07 miljoni euro ulatuses investeeringuid.

Kokku laekus 570 taotlust 8,2 miljoni euro saamiseks. Maaeluministeerium oli taotlusvooru eelarveks kinnitanud 5 mln eurot ning toetuste määramine toimus hindepunktide põhjal moodustatud paremusjärjestuse alusel. Eelarve ammendumise tõttu jäid seekord toetuseta 191 taotlust. 

Toetus on mõeldud FIEdele ja äriühingutele, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000–14 000 eurot, taotlemisele eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% kogu müügitulust. 

Toetusi taotleti peamiselt põllumajandusseadmete ostmiseks ja ehitiste rekonstrueerimiseks. Ühel ettevõtjal on käimasoleval rahastusperioodil võimalik saada sellest meetmest kuni 15 000 eurot toetust ning enamik taotlusi esitatigi maksimaalse summa saamiseks. Andmed määratud toetuste kohta on avaldatud PRIA kodulehel.

Hetkel kuum