Piret Reiljan • 9. august 2016 kell 7:15

Uus kirjavahetus Autorollo afääris

Rain Rosimannus keeldus Harju maakohtus Autorollo kriminaalasjas, kus süüdistatav on Väino Pentus, ütluste andmisest.  Foto: Andres Haabu

Äripäeva käsutuses on kirjavahetus, mis näitab, et Rain Rosimannus uuris Siim Roodelt napilt enne kantimistehingute algust, millised riskid on Väino Pentusel Autorollo tegevuse tõttu.

Konteksti loomiseks meenutagem, et Väino Pentus sattus haiglasse 2010. aasta 19. aprillil ja viibis seal 7. maini. Vahepeal, 26. aprillil, ilmus Pentuse asemele Autorollo omanikuks Roode oma ettevõttega. Roode kutsusid Autorollosse appi Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus. Autorollo juhatus Roode omanikuks saamisega ei muutunud, Pentus jäi juhatusse edasi.

Autorollo tütarfirma AutoHillsi asutamise, mille abil kanditi Autorollo varast tühjaks, otsustati 17. mail ja samal päeval otsustati ka vara ehk veoautode ja poolhaagiste tõstmine Autorollost sinna. Hilisemate tehingute abil, kasutades muu hulgas variisikuid ja fiktiivseid laenulepinguid, viidi vara Autorollo võlausaldajate haardest täielikult välja.

Täpsemat kronoloogiat Autorollo varatuks tegemise kohta loe Äripäeva artiklist "Kuidas Autorollo varatuks tehti".

Järgnev kirjavahetus toimus 12. mail 2010. aastal ehk mõni päev enne AutoHillsi asutamise otsustamist 17. mail. Kirjavahetuses tasub tähele panna, et Rosimannus räägib Autorollo tegevusest, millest osa pidi toimuma pärast kirjavahetust ehk tulevikus (vt kuupäevi).

Rosimannuse kiri Roodele 12.05.2010 kell 18:08

Paluksin klaari lühianalüüsi, millised riskid võivad realiseeruda juhatuse liikmel seoses firma seisundi ja 20.05-20.06 tegevusega?

Rain

Roode kiri Rosimannusele 12.05.2010 kell 18:33

Loodetavasti homme adekvaatne majandusseis (kohtun homme 09.00 Kibbermanniga (Erkki Kibbermann oli Rosimannuse leitud finantsnõustaja – toim)), siis saab otsustada, missugused sammud lõplikult astuda.

Vastuseks eelkõige seoses sellega, mis on toimunud kuni 01.05 – edasine on vaid tagajärg. Peaasi on pankrotiavaldus esitada – sellega viivitamine on karistatav.

Rosimannuse kiri Roodele 12.05.2010 kell 18:37

OK. Mõtlesingi 20.04-20.05. Kirjutasin valesti. Anna siis märku, mil ja kes peab esitama.

Rain

Roode: suhtlesin Rosimannuse kaudu Pentusega

"Kirjavahetusest nähtub, et Väino Pentus tegeles aktiivselt Autorollo ümberkujundamise korraldamisega, oli teadlik ja sai aru, et sellega kaasneb nii majanduslik kui õiguslik risk," selgitas Roode eeltoodud kirjavahetust Rosimannusega.

Roode sõnul ei olnud kirjavahetuse ajaks veel konkreetset ja lõplikku tegevuskava, mille klient oleks heaks kiitnud. Ta väitis ka, et suhtles Rosimannuse vahendusel Pentusega.

Roode kommentaar kirjavahetusele:

"Sellest kirjavahetusest nähtub järgmine.

Rain Rosimannus, kelle kaudu mina e-posti teel suhtlesin Väino Pentusega, viitas ajaperioodile seetõttu, et OÜ Autorollo Väino Pentuse isikus oli tellinud MAQS Advokaadibüroolt õigusnõustamist eesmärgiga kujundada OÜ Autorollo ümber selliselt, et on võimalik selle majandustegevust jätkata ja ümberkujundamine pidi eeldatavalt toimuma viidatud ajavahemikus.

Kirjavahetusest nähtub, et 12.05.2010 ei olnud veel konkreetset ja lõplikku tegevuskava, mida klient oleks heaks kiitnud. Samuti ei olnud teada ettevõtte majandusseis. Kirjavahetusest nähtub, et Väino Pentus tegeles aktiivselt ümberkujundamise korraldamisega, oli teadlik ja sai aru, et sellega kaasneb nii majanduslik kui õiguslik risk.

Täpsustan, et AutoHillsi asutasid OÜ Autorollo, mida esindas Väino Pentus ja OÜ Kiili Autoveod, mida esindas Valjo Liivamägi. Teie küsimuses sisalduv väide, et mina, Siim Roode, asutasin OÜ AutoHills on ebaõige. Asutamislepingu sõlmivad asutajad, s.o käesoleval juhul OÜ Autorollo ja OÜ Kiili Autoveod. Asutajaid esindavad juhatused. Asutajate osanikud kiidavad heaks notariaalses vormis sõlmitud asutamislepingu. Osanikud ei räägi läbi asutamislepingu tingimusi. Neil on vaid õigus tagantjärele asutamisleping heaks kiita või sellest keelduda.

Vajadus OÜ Autorollo ümberkujundada oli tingitud selle makseraskustest, mis omakorda olid tingitud tehingust, millega OÜ Autorollo omandas Swedbankilt saadud laenu arvel Tiit Pohlalt põhjendamatult kõrge hinnaga iseenda (OÜ Autorollo) osa. Teisisõnu, ümberkujundamine oli osa põhjendamatult kõrge hinnaga ja laenu arvel omandamise tagajärg.

Juhin siinkohal Teie tähelepanu sellele, et mina advokaadina selgitasin kliendile tema kohustust esitada OÜ Autorollo pankrotiavaldus."

Loe ka suurt ülevaadet Autorollo afääri kohta.

Hetkel kuum