EAS avastas toetuse väärkasutuse

EAS avastas toetuse väärkasutuse  Foto: Reuters/Scanpix
Äripäev • 27. september 2016 kell 11:28

EASi siseaudit selgitas välja, et Rakvere Targa Maja kompetentsikeskus on sihipäraselt rikkunud toetuse reegleid ning peab tagasi maksma kokku üle 297 500 euro.

EAS algatab auditi lõpparuande põhjal toetuse tagasinõudmise. Tagasinõude lõplik suurus sõltub projekti eesmärkide täitmisest ja rikkumise ulatusest.

EAS kontrollis oma rahastatud projekte Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuses aastatel 2010.-2015. Toetuse saaja oli SA Virumaa Kompetentsikeskus, mis on kolme projekti raames saanud toetust kokku 3 391 492,50 eurot. Auditi käigus tehti 11 olulise finantsmõjuga tähelepanekut, tuvastades mitteabikõlblike toetuste summa 297 532 eurot ja 30 senti. 

EASi siseauditi hinnang SA Virumaa Kompetentsikeskuse tegevusele.  Foto: EAS

Audiitorite hinnangul rikkus SA Virumaa Kompetentsikeskus toetuse reegleid sihipäraselt. Kõigis kolmes projektis on tegevusi ja kulusid, mis ei ole põhjendatud ja abikõlblikud. Projekti raames on küsitud toetust tegevustele, mida pole nõutud mahus tehtud ja EASile on esitatud valeandmeid toetuse väljamaksmiseks. Testkeskkonna kasutamise tehinguid on tehtud seotud osapooltega. Audit viitab nii fiktiivsetele ostu-müügitehingutele, riigihangete seaduse rikkumisele kui ka teadlikult suurema toetussumma väljapetmisele, vahendas EAS oma pressiteates. Oluline osa 2015. ja 2016. aasta tuludest on teenitud fiktiivsete tehingutega, millel puudub majanduslik sisu.

„Rikkumised on väga tõsised, millele peavad oma hinnangu andma ka õiguskaitseorganid,“ lausus EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg.

Alates 2015. aasta algusest kuni selle aasta septembrini on EAS tagasi nõudnud kokku 152 toetust kogusummas 1 655 194,15 eurot. Enamasti oli tegemist riigihangete, toetuse alusel soetatud vara säilitamise või toetuse saamisest avalikkuse teavitamise nõuete rikkumisega.

Hetkel kuum