Ave Lepik • 4. oktoober 2016 kell 11:00

Jukose eksaktsionäride hagi pandi USAs kalevi alla

Washingtoni Columbia ringkonna föderaalkohus külmutas Jukose endiste aktsionäride esitatud hagi läbivaatamise kuni aastani 2019.  Foto: epa

Washingtoni Columbia ringkonna föderaalkohus külmutas Mihhail Hodorkovski ja teiste Jukose endiste aktsionäride esitatud hagi läbivaatamise kuni aastani 2019 ning seadis osapooltele tingimused, vahendas täna BBC vene toimetus.

Jukose eksaktsionärid esitasid USAs hagi, millega nõuavad Haagi rahvusvahelise arbitraažikohtu 2014. aasta otsuse tunnustamist ja täitmist. Otsusega määrati eksaktsionäridele kompensatsiooniks üle 50 miljardi dollari. Hüvitist maksma pidanud Venemaa aga seda kohtuotsust ei tunnista.

Jukose eksaktsionäride võit

Haagi tribunal andis 2014. aasta juulis õiguse Jukose eksaktsionäridele. Rahvusvaheline vahekohus jõudis järeldusele, et Vene Föderatsiooni peaeesmärk polnud mitte koguda makse, vaid ajada Jukos pankrotti ja omandada niiviisi firma väärtuslik vara. Arbitraaž leidis veel, et Venemaa püüdis „eemaldada Hodorkovskit poliitiliselt areenilt“. Samuti märkis vahekohus, et Venemaa rikkus Euroopa energeetikaharta kohustusi, kuna riigi tegevus Jukose vastu oli sisuliselt võrdne riigistamise või eksproprieerimisega.

Seepeale pareeris president Vladimir Putin, et Venemaa ei pea täitma Haagi tribunali nõudeid, sest see põhineb energiakokkuleppel, millele Venemaa on alla kirjutanud, kuid pole ratifitseerinud. Oponendid aga vastasid, et kuna Venemaa kõigest jõust kaitses arbitraažis oma seisukohti, tunnistas ta sellega ka oma seotust ja õigusjärgsust.

Kuna Venemaa keeldus otsust täitmast, pöördusid Jukose endised aktsionärid 2014. aasta novembris USAs Columbia ringkonna föderaalkohtusse.

Vene Föderatsiooni võit

Vene Föderatsioon aga taotles omakorda Hollandis arbitraaži otsuse muutmist ja pöördus Haagi ringkonnakohtusse. Venemaa rõhus sellele, et arbitraažil polnud küsimuse arutamiseks mingit voli, kuna Moskva pole andnud nõusolekut arutada riigi ja aktsionäride erimeelsusi välismaa vahekohtus.

Samal ajal taotlesid Venemaad USA föderatsioonikohtus esindavad advokaadid, et Columbia kohus lükkaks Jukose endiste aktsionäride hagi tagasi, kuna selle läbivaatamine ei kuulu selle kohtu jurisdiktsiooni. Venemaa apelleeris suveräänse immuniteedi põhimõttele, mis kaitseb valitsust hagide eest välismaa kohtutes. Oma avalduses kirjeldas Venemaa Jukose eksaktsionäridest hagejaid kui „riiulifirmasid, mille omanikud, kontrollijad ja juhid on kurjategijatest oligarhid“.

Columbia föderaalkohtunik Vene riiki esindavale poolele vastu ei tulnud ning hagi jäi tema lauale.

Selle aasta aprillis aga tuli oluline uudis Haagi ringkonnakohtust, mis tühistas arbitraaži otsuse, võttes aluseks selle, et Venemaa Föderatsioon ei olnud nõus oma vastu esitatud nõuete läbivaatamisega välismaa kohtus.

Jukose endised aktsionärid saatsid seepeale augustis oma hagi Haagi apellatsioonikohtusse uuesti läbivaatamiseks.

Otsustav lahing alles ees

Saades õigeksmõistvast otsusest õhutust, nõudis Venemaa nüüd Jukose eksaktsionäride hagi tagasilükkamist USAs. Eksaktsionärid aga omakorda palusid kohtul peatada hagi läbivaatamine, kuni Hollandi kohtus vaadatakse läbi nende esitatud apellatsioon. Hagejate hinnangul kulub apellatsiooni läbivaatamisele umbes 2,5 aastat. Columbia föderaalkohtu peakohtunik Beryl Howell rahuldas selle palve ja külmutas hagi 2019. aasta 21. jaanuarini.

Senimaani peavad osapooled iga poole aasta järel esitama talle vahearuande, kuidas kulgeb vaidlus Hollandi kohtus. Kui apellatsioon rahuldatakse enne kohtuniku määratud tähtaega, algab USAs hagi läbivaatamine varem. Kui see aga edasi lükatakse, võib pidada hagejate positsiooni USAs peaaegu lootusetuks.

Hetkel kuum