Eesti võttis 400 miljoni eurose laenu

Rahandusminister Sven Sester (vasakul) ja Euroopa Investeerimispanga asepresident Jan Vapaavuori, kes vastutab Eestis antavate laenude eest.  Foto: Andras Kralla
Äripäev • 8. detsember 2016 kell 9:07

Euroopa Investeerimispank (EIB) ja Eesti rahandusministeerium allkirjastasid lepingu Eesti riigile 400 miljoni eurose laenulimiidi eraldamise kohta, avaldas Euroopa Investeerimispank pressiteates.

Rahaga on kavas toetada teadust ja innovatsiooni edendavaid investeeringuid, transpordiühenduste parandamist, haridussüsteemi reformi ning väike- ja keskmiste ettevõtete arengut. EIBga sõlmitud laen aitab Eestil kasutusele võtta Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid aastatel 2014–2020, eelmine samasugune laenuleping europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus 200 miljonit eurot sõlmiti detsembris 2014.

“Oleme otsustanud suurendada riigi investeeringuid, et kasvatada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Euroraha kasutamisel on Eesti majandusele vaieldamatult elavdav mõju. Konkurentsivõimet kasvatavate ja pikemaajalist tulu toovate investeeringute toetamiseks oleme valmis kasutama ka laenu,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Laenuraha ei tohi tarvitada jooksvate kulude katmiseks, nagu palkade või toetuste väljamaksmine. Ja samuti tuleb riigil lisavahendeid kasutades püsida Euroopas kokku lepitud eelarveraamides, mis ei luba jätkusuutmatult suuri eelarvepuudujääke.”

400 miljoni euro suurust laenu kasutatakse üksnes projektidele, mis saavad 2014.–2020. aasta eelarveperioodil heakskiidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja maaelu arengukava raames. Struktuurifondide toetuste arvel saab katta määratud osa abikõlblike projektide rahastamisest, millele lisandub riigieelarve või EIB antud laenu arvel kaetav osa. EIB osalus keskendub teaduse, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni, transpordi, veevarustuse ja keskkonnakaitse ning maapiirkondade väikesemahulise taristu sektoritele.

Samuti toetab EIB hariduse, tervishoiu ja tööalase koolituse ning tööhõive valdkondi. Need investeeringud soodustavad teadmismahuka ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majanduse, puhta looduskeskkonna ja kestliku transporditaristu edasist arendamist, millega luuakse tingimused arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule.

Sõlmitud leping jätkab koostööd Eesti riigi ja EIB vahel. EIB on andnud Eestile laenu 2007.–2013. aasta perioodi europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus 550 miljonit eurot, mis on kasutusse võetud ning makstakse EIB-le tagasi 2025. aastaks.

Euroopa Investeerimispank (EIB) on pikaajalisi laene väljastav krediidiasutus, mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Pank pakub pikaajalist rahastust tugevatele investeerimisprojektidele, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke. Aastatel 2011–2015 on EIB andnud Eestis laene kokku mahus ligi 740 miljonit eurot.

Hetkel kuum