Jetoili endine omanik süüdi kelmuskatses

Kohus tunnistas täna süüdi Kristina Tautsi (vasakult), Vambola Kolbakovi, Lembit Eespäeva ja Juriy Golubyevi soodustuskelmuse katses.  Foto: Andras Kralla
Marge Väikenurm • 21. aprill 2017 kell 11:45
Uudised
Ainult tellijale

Kütusemüüja Jetoil eksomanik Lembit Eespäev mõisteti süüdi riigilt toetuse väljapetmise katses.

Eespäev on tänaseks end ärist taandanud. Hiljuti selgus, et ta müüs Oil Techi ja kütuste hulgimüüja Jetoili omaniku, kontserni JetCapital osaluse kaasaktsionäridele. Eespäev loobus tööst nii JetCapitali kui selle tütarfirmade juhtorganites. Endiselt on Eespäev aga Oil Techi juhatuses – samas ei kuulu firma sellest kuust enam JetCapitalile.

Harju maakohus tunnistas täna lisaks Lembit Eespäevale süüdi ka mehe juhitava firma Oil Tech, Kristina Tautsi, Vambola Kolbakovi ja Juriy Golubyevi soodustuskelmuse katses seoses taotlusega Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 1,5 miljoni euro saamiseks. Kõik süüdistatavad peale Tautsi on varem kriminaalkorras karistamata. Otsuse vaidlustamise soovist saab teada anda nädala jooksul.

Osaline õigeksmõistmine

Samas mõistis kohus kõik süüdistatavad õigeks selles, mis käsitleb siseriiklikust keskkonnaprogrammist 200 000 euro saamise taotlust.

Eespäevale mõistis kohus aastase tingimisi vangistuse kaheaastase katseajaga. Oil Techile mõistis kohus 20 000 eurose rahalise karistuse.

Tautsile mõistis kohus aastase tingimisi vangistuse kaheaastase katseajaga. Tautsi karistust suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse võrra ja liitkaristuseks mõisteti kaheaastane vangistus. Kuna praeguseks on varasema otsusega määratud aastane katseaeg möödunud, siis täitmisele saab pöörata vaid tänase otsusega mõistetud aastase vangistuse.

Kolbakovile mõistis kohus aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kaheaastase katseajaga. Tema karistuse hulka arvatakse eelvangistuses juba kantud üks päev. Golubyevile mõistis kohus kaheksa kuu pikkuse tingimisi vangistuse aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Menetluskuludena peab Eespäev tasuma 705 eurot, Oil Tech 849 eurot, Kolbakov 2841 eurot ja Golubyev 705 eurot. Kuna Tautsilt on sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise eest välja mõistetud juba 2015. aasta kohtuotsusega ja arutatav kuritegu on toime pandud enne selle otsuse tegemist, siis ei pidanud kohus temalt sundraha teistkordset väljamõistmist põhjendatuks.

Vajasid seadmeid

Süüdistuse järgi taotles Oil Tech Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) kahel korral toetust, et osta naftasaaduste jääkide ümbertöötlemise seadmeid. Taotluste põhjal olid seadmed väärt kokku ligi 3,6 miljonit eurot.

KIKilt süüdistuse põhjal 1,5 miljonit eurot välja petta üritanud vormistasid dokumente tagantjärele. Suure osa tõenditest hankis riigiprokuratuur kirjavahetustest, näiteks vaadati läbi Tautsi meilid – selleks võeti läbiotsimisel kaasa naise sülearvuti.

Paralleel kirjandusest

Esimese istungi hakul võrdles Kolbakov enda üle algavat kohtuprotsessi Franz Kafka teosega „Protsess“, tõmmates paralleele romaani peategelase Josefiga, kes ühel hommikul teadmata põhjusel arreteeritakse.

Riigiprokurör Piret Paukštys on varem kirjeldanud, et kriminaalpolitsei menetlus algas paralleelselt Jetoili tütarfirma Oil Techi taotluste esitamisega KIKile. „Politseil oli info, mille põhjal menetlust alustati,“ sõnas Paukštys. „Kirjavahetus näitas väga kõnekalt, kuidas dokumendid kannavad varasemat kuupäeva, kuid nende koostamist ja allkirjastamist koordineeriti hoopis hiljem ja just pärast seda, kui KIK midagi küsis.”

Prokurör on rääkinud, et Kolbakov ja Tauts koostasid KIKile taotluse ja vastused, mille nad olid enne Eespäeva ja Golubyeviga kokku leppinud. Peale selle andsid Kolbakov ja Tauts korraldusi Eespäevale ja Golubyevile dokumentide tagantjärele koostamiseks.

Süüdistuse järgi esitasid Eespäev, Kolbakov, Tauts, Golubyev ja Oil Tech KIKile 2014. aastal nii taotluses kui ka päringule vastates valeandmeid, nagu käiks Oil Techis tootmisprotsess, misjärel tekivad jäätmed, mida saab uuesti tootmisesse suunata. Tegelikult neid jäätmeid prokuratuuri andmetel ei olnud.

KIK uuris ka, millisele jäätmekäitlejale on firma projektiga seotud jäätmed üle andnud ja soovis dokumente varasemast tootmisprotsessist. KIK sai vastuse, et jäätmed anti firmale High Tech Recycling. Selle kohta saabus KIKile ka 2013. aasta detsembris sõlmitud leping. Prokuratuuri hinnangul oli tegemist näiliku lepinguga.

Ka läks KIKile teele 2014. aasta veebruaris sõlmitud leping Läti ettevõttega SIA Danfort. Prokuröri sõnul firmad koostööd ei teinud ning lepingud koostati pärast KIKi päringuid.

Prokurör lisas, et süüdistatavad esitasid KIKile valeandmeid, väites, et Yuriy Golubyev ei olnud Oil Techi osanik samal ajal, kui andis firmalt Basis Ecotech LLP võetud hinnapakkumisele oma allkirja. Juurde läks süüdistuse põhjal aasta algusest pärit fiktiivne müügikokkulepe. Prokuratuuri teada vormistati see hoopis pärast KIKi küsimust. Vastuse koos võõrandamise lepinguga edastas KIKile Lembit Eespäevalt volituse saanud Kristina Tauts.

Kokkumäng teise firmaga

Prokurör märkis, et Eespäev, Kolbakov, Tauts, Golubyev ja Oil Tech esitasid valeandmeid sellegi kohta, nagu oleks firma võtnud erinevaid seadmete hinnapakkumisi. KIKile läks mais teele väljatrükk e-kirjast, milles Caprea Consulti esindaja Peeter Lannes teatas, et nad ei ole suutelised küsitud seadmeid tarnima. Süüdistuse järgi hinnapakkumist ei küsitud, kirja koostas Kolbakov.

Nimelt edastas prokuröri sõnul Kolbakov kirja Peeter Lannesele, paludes see Caprea Consulti kirjaks vormistada. KIK andis Oil Techile lõpuks eitava vastuse. Nii jäi pettus katsestaadiumisse, märkis prokurör.

KIKile saatsid süüalused veel teise taotluse, küsides 200 000 eurot toetust. Süüdistuses seisab, et sel korral esitasid Eespäev, Golubyev, Kolbakov, Tauts ja Oil Tech taas valeandmeid, nagu oleks Basis Ecotech LLP sõltumatu pakkuja – pakkumise allkirjastanud Golubyev oli sel ajal Oil Techi omanikeringis. Jällegi keeldus KIK Oil Techile raha andmast.

Hetkel kuum