Mihkel Nestor • 28. detsember 2017 kell 8:00

Lõpuks läheb paremini ka Eesti ettevõtetel

Foto: PantherMedia/Scanpix

Et Eesti majandusel läheb hästi, on olnud tunnetuslikult selge juba mõnda aega. 2017. aastal sai üldmulje lõpuks kinnitust ka kõrge majanduskasvunumbriga, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Vähemalt numbrite poolest jääb lõppevast aastast ehk kõige paremini meelde 4% ületav majanduskasv. Viimati küündisime sellisele tasemele aastal 2012, kui olime kiiresti tagasi võtmas majanduskriisi ajal kaotatut. Erilist optimismi süstis suur SKP tõus ehk ka seetõttu, et varem on vinduva majanduskasvu üle palju kurdetud ja nii optimistlikku stsenaariumi, ei osanud Eesti majandusele mullu ette näha ükski prognoosija. Samas tuleb tunnistada, et nüüdne number vastab ehk paremini sisetundele, mis valitses juba ka 2016. aastal – meil läheb tegelikult päris hästi.

Sellel aastal toimunud hüpe peegeldab eelkõige seda, et lõpuks on paremini hakanud minema ka  Eesti ettevõtetel. Juba 2015. aastal alguse saanud negatiivne kasumite kahanemistrend on pöördunud ja lõppeva aasta kolme kvartaliga teenisid ettevõtted 170 miljoni võrra suuremat kasumit, kui mullu. Hea on ka see, et kasumite kasv on olnud suhteliselt laiapõhjaline.

Eksportivad ettevõtted naudivad Euroopa kiirema majanduskasvu vilju ja tähtsa Soome turu kauaoodatud tõusu. Kodumaiseid tarbijaid sihtivaid ärisid on aga saatnud endine edu, mida kannab kõrge tööhõive ja tempokas palga kasv. Eriti lahke on lõppev aasta olnud ehitusettevõtjate vastu, kelle jaoks on aina suurem väljakutse suure nõudlusega toimetulek. Viimased konjunktuuriuuringud näitavad, et kui kesise nõudluse üle kurdab alla viiendiku ehitusettevõtetest, siis töökäte puudus on probleemiks enam kui pooltele.

Tööhõive saavutas rekordi

Kui ettevõtja jaoks oli 2017. aastal majanduskonjunktuuri paranemine tuntav, siis tavalise tööinimese vaatevinklist vaadatuna on muutus ehk väiksem, sest jätkunud on juba pikalt kestnud positiivne trend. Nagu ka 2015. ja 2016. aastal, on palgakasv püsinud tänavu 7% lähedal. Küll oleme absoluutsummades jõudmas aina paremate numbriteni. Mediaanpalk ehk summa, millest pooled töötajad teenivad enam ja pooled vähem, ületas III kvartalis 900 eurot, keskmine palk 1200 eurot. Kuigi Skandinaaviast jääme endiselt kaugele, oleme viimaste aastatega suutnud sealsele tasemele siiski lähemale jõuda. Omaette kinnituseks on seegi, et aina enam eestlasi, kes omal ajal Soome parema palga järele läinud, leiavad nüüd mõistliku olevat karjääri taas kodumaal jätkata. Just tänu Eesti enda inimeste tagasirändele on meie rahvaarv suurenema hakanud.

Näitaja, mille poolest oleme aga selgelt tõusnud Euroopa esirinda, on tööhõive. Selle aasta III kvartalis oli tööga hõivatud 68,3% Eesti tööealisest elanikkonnast, mis on kõrgeim kogu Eesti kaasaegses ajaloos. Suur nõudlus töötajate järele on aidanud tööturule naasta ka paljudel neist, kes olid lootusele töökoht leida juba käega löönud. Sellele vaatamata on täitmata pea 13 000 ametikohta, mis paneb tööandjad raskesse seisu. Loodetavasti omavad kiire palgakasv ja tööjõunappus ka positiivset mõju, aidates välja sõeluda paremad äriideed ning sundides liialt lihtsakoelist tööd tegevaid ettevõtteid muutuma leidlikumaks.

Inflatsiooni võitjad ja kaotajad

Märgiliseks muutuseks on tänavu olnud inflatsiooni taastumine pärast aastaid kestnud paigalseisu. Kuigi mullusega võrreldes on keskmine tarbijakorv kallinenud röögatu 3,4% võrra, tuleb meeles pidada, et aastatel 2014–2016 keskmine tarbijakorv vastupidiselt odavnes. Kui nafta ülimadala hinnataseme tõttu 2016. aastal oli kütusehindade tõus tänavu kindel, siis uskusid vähesed, et toiduainete hinnakasv aasta lõpus 8%ni küündiks.

Oma panuse on inflatsiooni andnud ka riik, tõstes aktsiisikaupade nagu kütuste ja alkoholi hinda. Et just alkoholi osatähtsus majapidamiste kogueelarves on Eestis kogu Euroopa Liidu suurim, on see mõistetavalt põhjustanud meelepaha.

Suures pildis on inflatsiooni mõju siiski positiivne – kes meist ei sooviks rohkem teenida? Kiire toiduainehindade tõus on andnud leevendust Eesti põllumajandustootjatele, keda varem olid räsinud nii tootmiskvootide kadumise tõttu väärtusetuks muutunud piim kui seakatku levikust tulenevad piirangud. Lisaks on soodne konjunktuur võimaldanud väljamüügihindu tõsta ka Eesti eksportival tööstusel. Kõik see aitab rahastada töötajate jätkuvat palga kasvu, kuid loodetavasti jätab midagi alles ka investeeringuteks.

Majapidamiste finantsseis püsis tugev

Kuigi hinnakasv näib kohati lisandunud tulu ära söövat, püsib majapidamiste finantsseis endiselt tugev. Seda ka vaatamata inimeste kasvanud julgusele võtta laenu. Eelmisel aastal valdavalt 4% lähedal püsinud majapidamiste laenuportfelli kasv on viimastel kuudel kiirenenud pea 7%ni. Lisaks kõrgele hõivele ja kiirele palgakasvule on laenamiseks väga objektiivne põhjus – täna on oma esimest isiklikku kodu soetamas arvukas laulva revolutsiooni põlvkond. Siiski ei suuda laenukasv ületada säästude suurenemist. Inimeste hoiuste kasv pankades on kiirenenud aastases võrdluses koguni 9%ni. Valdava enamuse jaoks tähendab säästude kasv siiski vaid kopsakamat numbrit pangakontol, mitte läbimõeldud investeeringuid, mis tagaksid inimesi pikaajalise finantsturvalisuse. Kokkuvõtvalt on aga 2017. aasta on olnud edukas nii Eesti inimestele kui ettevõtetele, mis lubab meil optimistlikult uude aastasse astuda.

Hetkel kuum