Amet kutsus krediidivahendajaid korrale

Foto: Andras Kralla / Äripäev
Äripäev • 26. veebruar 2018 kell 11:14

Tarbijakaitseamet tuvastas 45 krediidiandja ja -vahendaja tegevust kontrollides rikkumisi, mis olid peamiselt seotud eluasemelaenu puudutava teabe ja lepingutega.

Alates 2016. aasta algusest on tarbijakaitseamet kontrollinud krediidiandjate ja -vahendajate tarbijatele antavat lepingueelset teavet, tarbijakrediidilepingute üldtingimusi ning ettevõtete veebilehtedel avalikustatava teabe vastavust vastutustundliku laenamise põhimõttele. 45 ettevõtte seas läbiviidud kontroll näitas, et paljud krediidiandjad ei ole pärast 2016. aastal hüpoteekkrediidi direktiivi ülevõtmist võlaõigusseadusesse muutnud oma lepingutingimusi ning lepingueelset teavet.

Võrreldes muude tarbijakrediidiliikidega seob tarbija end eluasemelaenu võttes märkimisväärselt suurema rahalise kohustusega ja oluliselt pikemaks ajaks, seejuures reeglina annab laenu tagatiseks oma eluaseme. Seepärast oli hüpoteekkrediidi direktiivi ülevõtmise eesmärk tagada kõrgem tarbijakaitse.

Järelevalvemenetluste tulemusel on selgunud näiteks, et ettevõtjad ei ole lepingu üldtingimustes välja toonud elamukinnisvaraga seotud krediidilepingust taganemise õigust. Lisaks on elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidile kehtestatud lepingueelse teabe esitamise vorm, mis erineb nn tavalisest tarbijakrediidist. Samuti ei olnud mõned krediidiandjad enne menetluse algatamist kursis, et on kohustatud esitama vastavalt krediidiliigile erinevat lepingueelset teavet.

Probleeme ka veebis avaldatud infoga

Tarbijakaitseamet kontrollis ka vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimist, vaatas, millist teavet avalikustavad krediidiandjad ja -vahendajad oma veebilehel krediidi saamise kohta. Amet tuvastas, et mõne ettevõtte puhul ei ole veebilehel avalikustatud info kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõttega.

Näiteks olid ühe krediidiandja veebilehel: „Kas maksehäirete korral saab laenu taotleda? Juhul, kui on krediidiajaloos kõrvalekaldeid, siis see ei ole takistuseks laenu saamisel. Meie eesmärk on aidata teid laenu abil makseraskustest üle saada.“ Vastutustundliku laenamise põhimõtte eesmärk on vältida ülelaenamist ning sellega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi tarbijale, mistõttu läheb see teave vastuollu vastutustundliku laenamise põhimõttega.

Ameti järelevalve tulemusena on kontrollitud krediidiandjad ja -vahendajad oma teabe võlaõigusseadusega kooskõlla viinud ning eemaldanud vastutustundliku laenamise põhimõttega vastuolus teabe veebilehtedelt.

Hetkel kuum