Äripäev • 1. mai 2018 kell 7:13

Autoveoseadusesse lisatakse väärteokoosseis

Foto: Andres Haabu

Riigikogu hakkab mais arutama autoveoseaduse muutmist, et lisada seadusesse väärteokoosseis, mis loetleb vedaja ja veokorraldusjuhi hea maine nõuded.

Euroopa Liidu nõukogu direktiiv näeb ette ELis liiklevate äriotstarbel kasutatavate sõidukite (auto ja selle haagis) tehnokontrolli ja -ülevaatust, seda, et ettevõtja peab tagama auto ja selle haagise õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise. Kohustusi peab lisaks veoseveole täitma ka tasulisel sõitjateveol.

Kehtivat seadust täiendatakse viitega liiklusseaduse väärteokoosseisule, mis reguleerib sõidumeeriku või juhikaardi tahtlikku rikkumist.

Hetkel kuum