Äripäev • 22. august 2018 kell 5:41

Pooli töötajaid ei tunnustata hea töö eest

Töötaja  Foto: Erik Prozes

Alla pooled töötajad (43%) saavad tunnustust hea töö eest, selgus Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööturu- ja palgauuringust, milles osales 9067 töötajat ja tööotsijat.

Kolmandik (34%) töötajatest oli viimase kuu jooksul saanud harva tagasisidet oma töö tulemuste kohta ja enam kui iga kümnes töötaja (11%) ei olnud tagasisidet üldse saanud. Töötajad, kes olid motiveeritud oma tööd hästi tegema, said oluliselt sagedamini tunnustust ning tagasisidet oma töötulemuste kohta. Pea iga viies uuringus osaleja (18%) leidis, et ta ei ole motiveeritud oma tööd hästi tegema.

Kõige motiveeritumad on uuringu järgi enda hinnangul kutse-, teadus- ja tehnikaalade töötajad, kellest 72% nõustus väitega, et nad on motiveeritud oma tööd hästi tegema. Motiveeritus oli keskmisest kõrgem ka info- ja side-, elektri- ja gaasivarustuse ning pangandusvaldkonna töötajatel, samuti haridusalal töötanud uuringus osalejatel. Kõige madalam motiveerituse tase oli kaubanduse, tööstuse ning majutuse ja toitlustuse tegevusala töötajatel.

Töötajate motivatsiooni mõjutavad palk ja lisatasud, kuid teisalt mõjutavad töötahet töö iseloom ning töötaja emotsionaalne seotus tööga - kas see talle meeldib ja kas see on tema kutsumus. "Tööd kutsumuseks pidavate töötajate osatähtsus on suurem hariduse, kunsti ja meelelahutuse ning tervishoiu alal," kommenteeris Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Tööjõupuuduse ajal on ohtlik võtta töötate lojaalsust ja töötahet enesestmõistetavana, lisas CVKeskus.ee Balti kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. "Kui rahulolu võime kindlustada konkurentsivõimelise palganumbriga, siis motivatsiooni hoidmiseks ainult heast palganumbrist ei piisa. Töötajad peavad tunnetama, et töö, mida nad teevad, on oluline ja neid väärtustatakse ning tunnustatakse tehtu eest."

Palgainfo Agentuur ja CVKeskus.ee küsitlevad tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Mai uuringus osales 9067 inimest, neist 86% ehk 7811 oli aprillis tööga hõivatud, 14% ei töötanud.

Hetkel kuum