Äripäev • 3. oktoober 2018 kell 9:17

Riigikontroll: liiga palju ohtlikke jäätmeid ootavad käitlemist

Ohtlikud jäätmed AS Ecopro laos  Foto: Andres Haabu

Riigikontrolli 2015. aastal avaldatud ohtlike ja radioaktiivsete jäämete käitlemise andis parema ülevaate ohtliku prügi hoiustamisest ning ladustamisest. Nüüd 2018. aastal avaldatud järelauditis nenditakse, et olukord on paranenud, kuid teisalt on endiselt probleem käitlemist ootavate ohtlike jäätmete koguse suurenemine.

Käitlemist ootavate ohtlike jäätmete hulk on kasvanud alates 2013. aastast. Osalt on selle hulga suurenemine tingitud ka asjaolust, et jäätmeid võetakse varasemast paremini arvele. 2017. aastal jäi ligi pool käitlemist vajavatest ohtlikest jäätmetest ladudesse ootele.

Jäätmete kuhjumisel ettevõtete territooriumile tekib risk, et neid ei hoiustata ega käidelda nõuetekohaselt või näiteks ettevõte pankroti korral jäävad käitlemise kulud riigi kanda. Riigikontroll näeb lahendusena järelevalve tõhustamist ning tagatisraha seadmist jäätmete vaheladustamisele, et ergutada võimalikult kiiret jäätmete käitlemist.

Tegevus Vaivaras pole järjepidev

Riigikontroll leidis ka, et riigi omandis olev ohtlike jäätmete käitluskeskus Vaivaras ei ole olnud järjepidevalt töös ning endiselt on probleeme selle jätkusuutliku majandamisega. 2000. aastal rajatud keskus ei võtnud ohtlike jäätmeid käitlemiseks vastu 2012–2015.

Sel perioodil jõudis keskkonda reostus ning saamata jäi renditulu. 2014.–2018. aastal on riik kulutanud vähemalt kolm miljonit eurot, et hinnata ja likvideerida keskuse negatiivset keskkonnamõju ning luua eeldused, mis võimaldaks keskusel taas keskkonnanõuetele vastavalt tööle hakata.

Keskkonnaministeeriumi ootamine võib minna kalliks maksma

Radioaktiivsete jäätmetega seoses on valitsus 2016. aastal teinud põhimõttelise otsuse rajada tehislike radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik, kuid Keskkonnaministeerium ei ole vajalike keskkonnauuringutega veel alustanud.

Tööde edasilükkamisel võib Paldiski endise tuumaobjekti tehniline olukord halveneda ning sellest lähtuvalt kasvavad ka tulevikus kulud. Seetõttu on oluline, et uuringutega alustataks kohe, et lõppladustuspaik valmiks tähtajaks – 2040. aastaks – ja reaktorisektsioonid saaksid ohutult käideldud 2050. aastaks.

Riigikontroll nendib, et Keskkonnaministeeriumil puudub endiselt lahendus, kuidas käidelda pikas perspektiivis Eestis tekkivaid looduslikku radioaktiivset ainet sisaldavaid jäätmeid ja jääke. Neid on kogunenud ettevõtete territooriumile alates 2004. aastast üle 470 tonni. Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet on koostöös ettevõtetega hakanud otsima uusi lahendusi, kuidas radioaktiivset materjali Eestis lõppkäidelda.

Riigikontroll leiab, et Keskkonnaministeeriumi uuendatav radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklik tegevuskava peaks varasemast põhjalikumalt käsitlema looduslike radioaktiivsete jäätmete ja jääkide käitlemise perspektiive.

Hetkel kuum