Indrek Kald • 6. juuni 2014 kell 11:03

Tartu Ülikool hakkab uurima Eesti pankade töötajaid

Finantssektori katusorganisatsioon FinanceEstonia ja Tartu Ülikool sõlmisid leppe, mille alusel hakatakse uurima finantsala inimvara seisundit ja tulevikuvajadust.

FinanceEstonia inimvara valdkonna juhi Enn Listra sõnul on Eestis küll uuritud tööjõuturgu, kuid samas puuduvad spetsiifilised kõrget majanduslikku lisandväärtust andva finantssektori töötajate praegust hariduslikku tagapõhja kirjeldavad ja sektori tulevikuvajadusi prognoosivad uurimused ning sellest tulenevalt ka vastav teadmine.

"Teadmise saamine annab meile sisendi, et otsustada ja planeerida tulevasi tegevusi finantssektori inimvara edendamisel. Loodetavasti paneb see aluse ka  poliitikute, ametnike ja erialaliitude ning ettevõtete informeeritud otsustele inimvara arendamisel ja planeerimisel finantssektoris, võimaldab paremini edendada majandusharidust ning aitab edendada finantskirjaoskust ka üldiselt," sõnas ta pressiteates.

Uuringut viib läbi uurimisrühm professor Kulno Türki juhtimisel ja uurimistulemused peaksid olema kättesaadavad aasta lõpus.

"Finantssektori inimvara seisundi, tulevikuvajaduste ja arendamise alase uuringu kontseptsioonis lähtume uuritava majandussektori spetsialistide hetkeolukorrast, milleks viime läbi selle kaardistamise. Uuringu raames selgitame välja finantssektoris tegutsevate spetsialistide nõudmise ja pakkumise vahekorra ning prognoosime spetsialistide vajadust ajavahemikuks 2014-24," lausus Türk.

Hetkel kuum