26. juuli 2015 kell 7:00

Pööra laen võiduks

Danske Banki krediidianalüütik Elen Vaino.  Foto: Erakogu

Praegu on õige aeg võlal ja laenul vahet teha ning laenud võiduks pöörata, leiab Danske Banki krediidianalüütik Elen Vaino.

Euroopas on näha, et üha enam tehakse taas selliseid ettevõtte või äriüksuse ostutehinguid, kus investor omandab ettevõttes kontrollosaluse ja tehingut finantseeritakse lisaks omakapitalile suures osas laenuga. Investoriks on sellisel juhul finantsinvestor, kes iseseisvat rahavoogu ei teeni.

Odav laenuraha

See, et niisuguste tehingute mahud on rahalises väärtuses jõudmas kriisieelsele tasemele, on tingitud laenukapitali heast kättesaadavusest ja odavusest. Eriti omakapitaliga võrreldes on laenamine praegu odav, on ju käes nullilähedase Euribori ajastu. Tänu sellele saab maandada ka keskmisest kõrgemat krediidiriski, sest ostulaenu tagatiseks ning tagasimakse allikaks on sisuliselt vaid ostetava ettevõtte varad ning rahavood.

Ka strateegilised investorid teevad võimendusega väljaoste, millega tihti kaasneb ettevõtete sünergia ning sellest tulenevalt suurem kasumikasvu potentsiaal. Kõige tüüpilisem näide on sektorisisene konsolideerumine, mis globaliseeruvas ning aina tihenevas konkurentsis on üha aktuaalsem.

Üheks oluliseks kriteeriumiks, mis aitab otsustada väljaostmise kasuks või kahjuks, on äririsk. Madala äririski korral on rahavood stabiilsemad ja prognoositavamad, seda ka majanduslanguse korral. See omakorda aitab kompenseerida kõrgemat finantsriski. Sellised tehingud pakuvad ka pangale suuremat huvi.

Teiseks väga oluliseks kriteeriumiks on ostetava ettevõtte juhtkonna võimekus ning kogemus, seda ka uues olukorras, kus rahavoogude juhtimine on kõrgendatud tähelepanu all. Lisaks juhtkonna kompetentsusele on määravaks ka juhtkonna pühendumus ning motiveeritus, mis tagaksid kaalutletuid ja läbimõelduid otsuseid ka pingelistes olukordades. Kaaluda tuleks aktsiaoptsiooni pakkumist juhtkonnale.

Omanik juhirollis

Edukamad on need tehingud, kus laenuvõtja igapäevase juhtimisega tegelevad omanikud ise ehk juhtkonna ja omanike huvid kattuvad ning motiveeritus on kõrge. Selliste tehingute hulka kuuluvad ka juhtkonna poolsed väljaostud.

Praegu on ettevõtete juhtidel õige aeg hinnata, mis on ettevõtte seis, kas oleks võimalik sektori sees tegutsemist korrastada ning kui suur on nende motivatsioon hakata omanikeks. Pragune konjunktuur lubab, et julge pealehakkamise korral saab riskist hoolimata laenu võiduks pöörata.

Autor: Elen Vaino

Hetkel kuum