Kaido Pajumaa • 2. detsember 2016 kell 3:30

Kivinäoga juht kaugele ei jõua

Kaido Pajumaa  Foto: Veiko Tõkman

Heal juhil on emotsionaalne intelligentsus hädavajalik ning tihti ka puuduva edu valem, olles kaks korda kaalukam kui IQ, leiab koolitaja Kaido Pajumaa.

Negatiivselt meelestatud või iseendast (ja oma tujudest) väheteadliku juhi puhul on terve meeskond väsinud ja rahulolematu. Heatujuline ja ennast sisemiselt hästi tundev juht suurendab aga vibratsiooni terves kontoris sekundiga ning mõjutab oma energilisusega ka teisi usinamalt tööle, parandades ehmatava kiirusega tulemusi. Olenemata sellest, et päevad ei ole vennad, on juhi ülesanne töötajad motiveerituna hoida – rasketes oludes otsitakse ikka enesekindlust ja tuge oma liidrilt. Oskamata aga oma emotsioone tunnistada ja suunata, kontrollib juhi tujusid vaid teadvustamata ja robotlik reaktsioon, mis kandub ärevusena üle ka tema töötajatele – nii meeskonnad ükshaaval purunevadki. 

Kui juht võtab vastutuse oma emotsioonide eest ning teadvustab nende mõju töötajate meeleolule, üritades alati peegeldada ehedust ja empaatiavõimet, ehitab ta tugeva vundamendi nii äritegevuseks kui ka meeskonnavaheliste heade suhete säilitamiseks. Kuni aga juht on nn kivinägu, teadvustamata ise oma emotsioone, või varjab neid kiivalt, kartes seeläbi välja näidata oma inimlikku külge, ei küüni juht oma meeskonnani ja seeläbi ei suuda ka nende täit võimekust kasutusele võtta.

Taju enda emotsioonide mõju

Kui mõtleme täiuslikust juhist, siis tõenäoliselt kujutame ette kedagi, kes ei tõsta oma häält ning ei ärritu ka siis, kui asjad tõesti kontrolli alt väljuvad. Või mõtiskleme liidrist, kes on igati sõbralik, heatujuline, toetav ning innustav. Kõik eelnimetatud iseloomujooned kuuluvad juhile, kes omab kõrget emotsionaalset intelligentsust ehk võimet mõista ja käsitleda oma emotsioone vastavalt olukorrale. Selline juht teab, kuidas iga emotsioon mõjutab teda ümbritsevaid inimesi ning seetõttu oskab ka negatiivsed tunded iseseisvalt lahustada.

Ameerika psühholoog Daniel Goleman on defineerinud emotsionaalse intelligentsuse viieks kategooriaks: eneseteadlikkus (võime iseennast kõrvalt jälgida), tujude kontrollimine, enesemotivatsioon, empaatia ja suhetega toime tulemine, mille valdamisel saab iga juht oma emotsionaalsusega imet teha. Selleks tuleb enne aga mõista oma tegelikku juhirolli olemust, milleks on organisatsiooni emotsionaalne teejuht, kes on pidevalt valmis kollektiivseid emotsioone positiivse poole suunama, halbu mõtteid halastamatult tõrjudes.

Hetkel kuum