Indrek Teder • 23. oktoober 2017 kell 3:15

Miks ainult üks apteek?

Indrek Teder  Foto: Andras Kralla

Suures regionaalhaiglas võiks olla mitu apteeki, mis omavahel konkureeriksid, leiab advokaat Indrek Teder.

Regionaalhaiglas (PERH) on üks probleem ühe apteegiga. Avalikult teada oleva põhjal tekib küsimus, miks on sellises suures haiglas nagu PERH ainult üks väike apteek. Kõige tavalisemates ostukeskustes on neid vähemasti kaks, kui mitte enam. Ostja, klient saab nende vahel valida, vaadata, kus on odavam või kus parem. See ongi konkurents ja reaalne turumajandus, mille tulemusena võidavad kliendid.

Paar aastat tagasi tegi parlament ravimiseaduse ja konkurentsi teemal kõik, et mitte rakendada selles valdkonnas normaalset turumajandust. Kahjuks aga ravimiturul tegelik konkurents puudub ja ravimiseadus seda ei sätesta. Teatavasti on see ka vastuolus põhiseadusega. Riigikohtu üldkogu otsustas 2013. aasta detsembris (lükati edasi ja jõustus 2014. aasta juunis) tunnistada mõningad ravimiseaduse paragrahvide lõiked põhiseadusevastaseks ja kehtetuks – sisuliselt puudutas see konkurentsi puudumist.

Seejärel parlament justkui menetles, kuid ennäe – riigikohtu üldkogu otsustas 2014. aasta detsembris veel kord tunnistada osa ravimiseaduse paragrahvide lõikeid põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks. See puudutas jällegi konkurentsi.

Pärast seda muutis parlament ravimiseadust, mille tulemusena on see sisuliselt samasugune, nagu ta algselt oligi: konkurentsi üleüldse ei tohigi olla. Muudeti nüansse, aga algpõhjus on jäänud samaks. Olen skeptiline, et riigikogu võiks asuda toetama vaba konkurentsi ravimiturul.

Konkurents oleks normaalne

Aga ikkagi – miks suures haiglas on ainult üks väike apteek? Kliendi, patsiendi poolt vaadatuna oleks normaalne ju mitu apteeki, mis ideaalis omavahel ka mingil määral konkureeriksid. Ääremärkusena: Benu/Tamro-Phoenix ei ole mitte uje ohver, vaid tugev Euroopa tegija.

Kohase paralleelina tooksin konkurentsiameti soovituse konkurentsineutraalsuse tagamiseks riigi kontoripinnakasutuses: ”Konkurentsiamet on seisukohal, et parim kulukontrollimehhanism on siiski vaba konkurents, mis saab toimida eeldusel, et turg on kõigile pakkujatele võimalikult avatud. Konkurentsisurve sunnib ettevõtjaid pakkuma teenust nõudlusele võimalikult vastu tulles. Seetõttu tagab konkurents üldjuhul ressuride optimaalsema jaotuse ja lõpptarbija jaoks kasuliku tulemuse võrreldes olukorraga, kus mõne teenuse osutamine on koondunud ühe ettevõtja kätte.”

Seega – ootaks PERHis mitut uut apteeki. Ei pea vist olema nagu Põrgupõhja Jürka, et saame õndsaks ja orjame ainult ühte Kaval-Antsu?

Hetkel kuum