Reet Laja • 5. jaanuar 2018 kell 21:01
Arvamused
Ainult tellijale

Palgalõhe ületamine eeldab mõtteviisi muutust

Palgalõhe  Foto: Panthermedia

Riigil peaks olema palgalõhe vähendamisel eeskuju andev roll, arvab naisuurimus- ja teabekeskuse esinaine Reet Laja.

Sooline palgalõhe on Euroopas keskmiselt 16%, Eestis aga koguni 27%. Palgalõhe kujunemisel on palju mõjutajaid – alustades töö, pere- ja eraelu ühitamise võimalustest, naiste karjäärikatkestustest, personalipraktikatest töökohal, soolisest segregatsioonist hariduses ja tööturul, haridusvalikutest, hoiakutest ning lõpetades üldiste normide ja väärtustega. Just väärtushinnangute asjus on muutusi tunda.

Ent paljud omanikud ja nende palgatud juhid usuvad aga ikka veel, et rahaasjadega mitte kursis olevad töötajad on vähem nõudlikud, mis omakorda aitab ettevõttel suuremat kasumit teenida. Ent pikemaajalises perspektiivis ei ole tööandjal põhjust loota, et selliselt koheldud töötajad ettevõtte probleeme mõistaksid ja maksimaalset panustaksid. Rakvere lihakombinaadi omanike ja töötajate palgakonflikti näide on selle ilmekas tõestus. Teadmatus vaid süvendab ebavõrdsuse ning ebaõigluse tunnet.

Nii ongi peamine lootus, et riik annab palgalõhe vähendamisel eeskuju. Samm-sammuline liikumine palkade avalikustamise poole, tööinspektsioonile järelevalve õiguste-kohustuste lisamine ja uue tehnoloogilised võimalused probleemide efektiivseks leidmiseks ja lahendamiseks on kolm peamist sammu. Aga ka tegusate naiste kaasamine riigile kuuluvate organisatsioonide nõukogudesse. Kui riik viimaks otsa lahti teeb ja on oma tegudes edukas, siis loodetavasti innustavad need lahendused ka erasektori juhte.

Hetkel kuum