3. september 2013 kell 4:09

ÄP: jalad selga ja poliitikasse!

Kas me ikka soovime, et tegus inimene muutuks mõtlemisvõimetuks tüübiks, kes liigutab oma suud ja käsi nii, kuidas isakesed ülevalt käsivad, küsib ettevõtja ja investor Raivo Hein Äripäeva tänasel arvamusküljel. Ja vastab ise: ei, mitte mingil juhul! Ettevõtja koht ei ole poliitikas.

Äripäeva meelest on ettevõtja koht igatahes poliitikas – ja kohalikus poliitikas iseäranis. Kohalike probleemide hea tundmine, vastutustunne ja oskus raha lugeda on just need ettevõtjale üldjuhul omased karakteristikud, mida kohaliku tasandi asjaajamine ja otsustamine eelkõige vajab. Kohaliku võimu teostamise tasandil kaasa rääkivaid ettevõtjaid küll leidub, ent neid võiks rohkem olla.

Tegelike probleemide sisuliste lahenduste väljapakkumise asendamine üldsõnaliste loosungitega valimiskampaania ajal ning avaliku ruumi täitmine parteiliselt korrektse, kuid pahatihti sisutühja tekstilaviiniga on kahekümne iseseisvusaasta jooksul tekkinnud poliitika professionaliseerumise hind. Parteide noortekogudest võrsunud poliitikud, kes pole omandatud erialal (juhul kui see olemas on) päevagi tööd teinud, st nn reaalse elu kogemuseta inimesed on hõivanud poliitikamaastikul liiga suure osa.

Ettevõtjad seevastu on just see ühiskonnakiht, mille kontakt nn reaalse eluga on väga tihe. Nad teavad täpselt, millise kivi alla on koer maetud konkreetses linnas või vallas, ning vägagi tõenäoliselt on neil välja pakkuda kohalike murede toimivaid lahendusvõimalusi.

Ohukohaks võib osutada soov minna poliitikasse vaid selleks, et paremini kaitsta ja esindada kitsalt oma ärihuve. Üldjuhul aga võib siiski eeldada laiemat silmaringi ja mõistmist, et mida paremini läheb omavalitsusel (ja ka riigil), kus ettevõtja tegutseb, seda paremini läheb ka ettevõtjal endal. Peale vastutustunde ja majandamisoskuse võiksid ettevõtjad kohalikku poliitikasse tuua kainet mõistust, realistlikku elutunnetust, aktiivset ja konstruktiivset hoiakut ning tegutsemiskogemust, mis vastandub ühelt poolt nn maailmaparandajatele idealismile ja teiselt poolt nii elus kui ka poliitikas pettunute negativismile.

Oleg Ossinovskil mõte, et poliitikaga peaksid tegelema ainult jõukad, on vaatamata suurele diskuteerimisväärtusele siiski äärmiselt inspireeriv. Edukal ettevõtjal, kes ei pea pere äratoitmise pärast pead valutatama, võiks ju tõepoolest olla rohkem sisemist ressurssi tegeleda nii omavalitsuse kui ka riigi asjadega. Samas on üldtuntud tõde, et võim korrumpeerib, vägagi tõsiseltvõetav vastuargument, nagu näitab tänases lehes Raivo Hein.

Niisiis: kus on garantii, et poliitikasse sisenenud ettevõtja sealt kohe pärast ristseid ummisjalu ei põgene või võimu maitset suhu saades tühikargajast eneseimetlejaks ei muutu? Garantiid ei olegi. Ent märksa tervislikum ja ka mõistlikum on vahetada eeldus „Poliitika rikub ettevõtja ja inimese“ veendumuse vastu, et ettevõtja – laiemalt inimene – on see, kes poliitilist kultuuri parandada suudab. Asjalikum ja tulemuslikum kui kritiseerida on ise käised üles käärida ja midagi käegakatsutavat  ära teha. Mitte ainult ettevõtluses, vaid ka poliitikas.

 

 

 

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum