Juhan Lang • 4. september 2015 kell 12:30

Talpseppade investeerimisfirma sai naftaga kõrvetada

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht Mikk Talpsepp (vasakul) tõdeb, et kapitali kasvatamiseks tuleb võtta riske.  Foto: Eiko Kink

Mais riskijulgetelt investoritelt üle kahe miljoni euro kaasanud investeerimisfirma Etalon Varahaldus panustas augustis agressiivselt nafta hinna languse pidurdamisele, mis esimese hooga tõi ligi 200 000 dollarit kahju, sest nafta hind jätkas väga kiiret langust. Juba augusti lõpuks oli tehing jõudnud nulli.

Mis saab nafta hinnast?Mikk Talpsepp, Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

Ilmselt nafta hind alla 40 dollari barrelist ei ole jätkusuutlik. Erinevates foorumites ja arvamustes on nafta hinna suure languse tõttu hakatud arvutama ja esile tooma absurdseid numbreid nafta tootmise hindade kohta, tuues numbreid pumpamise hindade kohta, mis tõepoolest võivad jääda allapoole 10 dollari piiri. Peale sellele tuleb aga teha veel kapitalikulusid, kulusid transpordile jne, mis tähendab, et nafta hinna reaalne kasumipiir jookseb umbes 40 dollari pealt.

Madalam on see Pärsia lahe piirkonnas, kus kasumiläved jooksevad erinevate puurtornide ja piirkondade raames alates minimaalselt ligi 10 dollarist kuni 40 dollarini. Venemaa puhul algavad parimate kohtade kasumipiirid umbes 25 dollari pealt, küündides halvemates piirkondades ca 70 dollarini. Põhja-Ameerika naftaliivades algavad kasumipiirid parimates kohtades tasemelt umbes 50 dollar barrelilt ja küündivad halvemates piirkondades üle 80 dollari barrel.

Kõik see tähendab, et nafta hind umbes 40 dollari juures ja allpool seda ei ole jätkusuutlik sõltumata sellest, milline on nõudluse ja pakkumise vahekord, ning siin ei too suurt muutust ilmselt ka Iraan.

Etaloni investeeringute juht Mikk Talpsepp nentis, et august oli ettevõttele väga keeruline kuu. Ta selgitas, et 13. augustil alustas ta panustamist nafta hinna languse pidurdumisele, mil nafta (WTI) oli langenud 43 dollari peale barrelist. Järgnevatel päevadel aga nafta hinna kiire langus jätkus, kukkudes 38 dollari peale barrelist, kui esmaspäeval, 24. augustil alustasid USA suuremate aktsiaindeksite futuurid börsipäeva -5% pealt.

„Antud päeval pidi Etalon Varahaldus kohati suurte kahjudega kiiresti ümber organiseerima senised investeerimisstrateegiad ja minema üle strateegiatele, mis toimivad just turbulentsetel turgudel, mis samas riske ei vähenda, vaid suurendavad,“ selgitas Talpsepp.

Tema sõnul realiseeris Etalon 24. augustil positsioone ümber paigutades ja rahulikele turgudele sobivaid investeerimisstrateegiaid sulgedes kahjumeid kokku ligi 250 063 dollari ehk 215 179 euro ulatuses ning A-aktsia NAV (puhasväärtus – toim) kukkus 11,13% võrra 0,81 euro peale. Päeva kogukahjumiks kujunes umbes 226 000 eurot.

Talspsepp lisas, et 25. augustil kaotasid Etaloni varad väärtust veel 101 000 eurot, mis ühtlasi tähendas, et Etalon kaotas 13. augustist kuni 25. augustini veidi üle 500 000 euro ehk ligi neljandiku varadest. Augusti lõpetas Etalon Varahaldus A-aktsia NAV tasemel 0,8482 ehk tootlusega -12,63%, ajal, mil S&P 500 aktsiaindeks langes -6,26%.

„Suur kahjum oli peamiselt põhjustatud nafta hinna kiirest langusest ja ühest rakendatavast investeerimisstrateegiast. Juba augusti lõpuks oli aga nafta tehing jõudnud kasumisse ja ka kahju toonud investeerimisstrateegia sai augusti lõpul suletud nulltulemusega. Reaalselt tekitas kogu augusti kahjumi seega mitte nafta ega ajutist kahju toonud investeerimisstrateegia, sest need lõpetasid nullis, vaid augusti kahjum tekkis positsioonidest, mis on võetud pärast 24. augusti turuvapustust ning seotud optsioonide väljakirjutamise strateegiatega“ selgitas Talpsepp.

Naftaga seotud sündmuste ahel Etalon Varahalduse jaoks

Positsioonidesse sisenemine toimus alates 13. august nafta hinnalt (WTI) 43 dollarit barrel ja veidi alla selle.

Nafta jätkas kiiret langust, tehes pikima nädalaste languste jada alates 1986. aastast.

24. augustiks oli nafta hind langenud 38 dollari peale barrelist ja aktsiabörsid avanesid ligi -5% allpool.

Etalon Varahaldus realiseeris naftaga seotud positsioonidest ühtekokku ligi 100 000 dollarit kahju ja positsioneeris osa rahast ümber hilisematele tähtaegadele ja hindadele läbi tuletistehingute, mis ümberpositsioneeritud positsioonide puhul tähendas, et kasum uute positsioonide pealt tuleb juhul, kui nafta ei lange tänavu jaanuariks madalamale tasemele kui 27-30 dollarit barrel.

43 dollaril barrel võetud positsioonist jäi 24. augustil lahti ligi pool positsioonist, millest jäi üles realiseerimata kahju ligi 100 000 dollarit.

Nafta hind tegi kiire pöörde ja tõusis kolme päevaga ligi 38 dollari pealt barrel 50 dollarini barrel 31. augustiks, mille tulemusena allesjäänud positsiooni kahjum asendus kasumiga, mis küündis 90 000 dollarini varasema 100 000 dollari kahju asemel.

1. septembril, kui nafta hind oli langenud 48 dollari peale barrelist, sulges Etalon Varahaldus 90% allesjäänud esialgsest positsioonist, saades sellest 70 655 dollarit kasumit (varasem poolest positsioonist realiseeritud kahju oli 99 582 dollarit), mis realiseeritud osa kohta tähendas, et kogutulem realiseeritust on -28 614 dollarit.

Lahti jäi 5% esialgsest positsioonist ja positsioonid, mis said ümberpositsioneeritud ajal, mil nafta maksis 38 dollarit barrelist, mis tähendas ühtlasi seda, et avatud positsioonide realiseerimata tulem oli omakorda ligi +30 000 dollarit (allesjäänud positsioonid võetud hinnal (WTI) 43 dollarit barrel ja ümberpositsioneeritud positsioonid hinnal 38 dollarit barrel). Sel puhul ootab Etalon Varahaldus edasisi nafta arenguid, mis näiteks võivad mingil hetkel päädida OPECi üritustega nafta hinda tõsta.

Allikas: Etalon Varahaldus

Septembri kaotused võivad olla suured

Ehkki tema hinnangul on võimalik, et seisame suurema börsilanguse lävel, ei usu ta, et see veel käes on. Ta nentis, et tugevalt on juba kukkunud Hiina, Kreeka, Poola, Brasiilia, Argentiina, Peruu, Kolumbia, Indoneesia, Venemaa ja kogu naftat tootev Pärsia lahe piirkond. „Momendil aga panustan sellele, et USA ja Euroopa börsid veel peavad vastu ning turgude keerulise seisu taustal pean tõenäolisemaks USA intressimäärade tõstmise edasilükkamist, mis võib turge stabiliseerida ja kõrgemale viia. Selge, et riskid on kõrged ja kaotada on võimalik palju,“ toonitas ta.

Kui aasta tagasi oli Talpsepp enda sõnul suhteliselt kindel, et USA börsilanguse aeg ei ole veel käes, siis enam ei saa selles nii kindel olla, olgugi, et kapitali üleküllus on visa kaduma. USA majandus on tema hinnangul endiselt hapral taastumiskursil, mida ilmselt USA Föderaalreserv (FED) ei soovi veel rikkuda, samuti ootab Euroopat ees veel vähemalt aasta jagu rahatrükki, sest paistab, et inflatsiooni eesmärkideni ei jõuta, mis pikendab rahatrükki ja pigem võib varahindasid viia kõrgemale.

Tema sõnul jäid lahti naftapositsioonid, mis võimaldavad teenida kasumit juhul, kui nafta hind ei lange 2016. aasta jaanuariks madalamale kui 27-30 dollarit barrel. „Suhteliselt suured realiseeritud kahjumid nafta puhul olid mõneti seotud positsioonide ümberpositsioneerimisega, astudes olukorra sunnil justkui üheksa sammu tagasi, et pikemas perioodis tõsta edu võimalusi, nihutades kasumipiire uute tehingutega madalamale nafta hinnale ja hilisematele tähtaegadele,“ täpsustas ta

Kuigi naftaga seotud positsioonidest on tema kinnitusel praegu ligikaudu nulltulemusega väljutud, siis kui sama pööre nafta hinnas oleks tulnud varem, oleks Etaloni jaoks kasum olnud ligi 200 000 dollarit. „Sõltumata tehingutest suuremalt osalt väljumisest ei peaks endiselt naftale selga pöörama,“ resümeeris ta.

Kas Etalon Varahalduse viimased tehingud teevad ärevaks?Investor Jaak Roosaare

Minu investeeringu mõte Etaloni oligi see, et Mikk peab muretsema nende asjade pärast, mitte mina. Kui ma olen õigesti aru saanud, siis enne ta ka mingit varahaldustasu ei saa, kui fondi tootlus jälle plussis ja kuna tal seal piisavalt ka oma raha mängus, siis võib loota, et töö jätkub. Ise ma kahtlemata nii ei investeeriks – kui mul on nägemus nafta hinna kasvu kohta, siis ostaksin Exxon Mobile aktsiat ja ei sahmiks igapäevaselt.

Kreeka plussis, Türgi miinuses

Juunis tegi Talpsepp suuri panuseid ka kukkuvale Kreeka börsile ning sealsete positsioonide kogutulem on tema kinnitusel augusti lõpu seisuga veidi üle 14 000 dollari võrra kasumis. Investeeringute juhi kinnitusel sekkus ta paari viimase kuu vältel ka Türgi aktsiate langusesse, panustades languse pidurdumisele, kuid loobus mainitud turul sekkumisest 24. augustil, saades kokkuvõttes 6413 dollarit kahjumit.

Talpsepp möönis viimases investoritele saadetud kuuülevaates, et hoolimata negatiivsest augustist pole põhjust eeldada, et septembris ei tule veelgi negatiivsemaid tootlusnumbreid. Samuti tuleb tema sõnul arvestada võimalusega, et riskid võivad pöörduda Etalon Varahalduse vastu ning vara kaotused ei pruugi olla ajutised.

„Positiivse poole pealt on nüüd seoses närvilise turuga starditud ka Etalon Varahalduse jaoks olulisemad strateegiad ja optsioonide väljakirjutamise äri suuremates mastaapides, mistõttu võib alates septembrist oodata heal juhul ka positiivset tootlust, mis võib küündida ka üle 10 protsendi,“ kirjutas ta. „Siiski sõltub üksjagu nii turgude närvilisusest, riskide realiseerumisest, turgude käekäigust ja USA Föderaalreservi tegevusest intressimäärade võimaliku tõstmise küsimuses.“

Ta rõhutas, et Etaloni investeerimine ei sobi neile, kes aktsepteeriksid vara kahanemist kuni 10 protsenti. „Sellisel juhul võiks aktsionäridele tagastada 90 protsenti varast ja toimetada vaid 10 protsendi kapitaliga,“ leidis ta. „Samuti ei maksaks oodata, et kapitali kasvatamine või kaotamine saab olema kui jalutuskäik lõbustuspargis. See ei saa nõnda olema minu jaoks investeeringute juhina ega ilmselt ka aktsionäride jaoks. Kapitali kasvatamiseks paraku tuleb võtta riske ja aktsepteerida määramatust, mida riskide võtmine endas kätkeb.“

Hetkel kuum