Juhan Lang • 11 märts 2016

Kas tasub osta Läti ravimifirma Grindeks aktsiat?

Töötaja Grindeksi laboratooriumis.  Foto: Grindeks

Kuigi Maria Šarapova dopinguskandaal on asetanud Läti ravimifirma Grindeksi maailmakaardile ja ettevõtte pressiesindaja rõõmustab sülle sadanud kuulsuse üle, pole LHV Panga vanemanalüütik Joonas Joost aktsia kiires tõusus üleliia optimistlik.

Järgneb Joonas Joosti kommentaar:

Viidates artiklis toodud ettevõtte kommentaarile, et ülemaailmne huvi Mildronate ravimi vastu on plahvatuslikult kasvanud pärast Maria Šarapova dopinguskandaali, siis sellest hoolimata ei tähenda see ettevõttele automaatselt plahvatuslikku müügikasvu.

Mildronate’i ning selle geneerilisi koopiaid (samuti meldooniumi-põhised), on võimalik osta Venemaal, endistes SRÜ riikides ning Baltikumis. Kuid see ravim ei ole registreeritud mujal maailmas, sh Euroopas, Ameerikas ega ka Hiinas. Ravimi registreerimine uuel turul on reeglina aeganõudev ja kulukas protsess. Ettevõtte püüd ravimit Hiina turul registreeritud saada on kestnud juba aastaid, kuid seni ei ole eduka lõpptulemuseni jõutud.

Euroopa turu jaoks on ettevõte samuti juba mitu aastat välja töötamas uut ravimivormi, kuid kuna selle projekti lõpuleviimine käib Grindeksil üksi rahaliselt üle jõu, siis on ettevõttel kliinilisteks testideks plaan jõud ühendada mõne suure globaalse farmaatsiagigandiga. Kuid ka sellisel juhul võiks see toode Euroopas müügile jõuda kõige varem alles 2018. või 2019. aastal. Ehk nendest asjaoludest tulenevalt ei saa praegune suur huvi ravimi vastu kahjuks realiseeruda suureks müügi kasvuks. Naljaga pooleks võiks sellest tulenevalt Šarapoval avaneda võimalus asendada praegu ära kukkunud sponsorid Grindeksiga.

Kuid mis puudutab SRÜ riike ning võimalikku kohest toote müügi kasvu nendel turgudel, siis saab see sõltuma sellest, kuivõrd arstid seda patsientidele välja kirjutavad. Tegemist on retseptiravimiga ehk päris iga inimene ei saa tänavalt lihtsalt minna apteeki seda ostma. Võimalik, et suurenenud meediatähelepanust on mõningane positiivne mõju nii Grindeksi kui ka geneeriliste meldooniumi-ravimite müügile, miks mitte sealhulgas näiteks ka Riia börsil noteeritud teise Läti ravimitootja Olainfarmi tootele. Aga eeldatavalt ei ole see mõju siiski väga suur.

Grindeksi müügitulemuste puhul on probleemiks ka asjaolu, et Mildronate’i ravim (ettevõtte suurim müügiartikkel) kuulub Venemaal (suurim turg) rahvuslikult tähtsate ravimite nimekirja. Kuigi ühest küljest kindlustab see teatava nõudluse, kuna nimekirjas olevatele ravimitele kehtivad üle-Venemaalise varustatuse nõuded. Teisest küljest on sellega määratud ka kõrgeim lubatud müügihind rublades. Viimane on saanud just peamiseks probleemiks alates Vene rubla nõrgenemisest 2014 aastal. Kuigi osaliselt on ettevõtte tootmine Venemaal, siis toodetakse ravimit suhteliselt suures koguses ka Lätis ehk kulubaas on suuresti europõhine. Sellisest müügistruktuurist ning kursimuutusest tulenevalt on ettevõtte käive ja kasumlikkus viimasel kahel aastal oluliselt langenud.

Grindeksi aktsia õiglase väärtuse vahemik on meie hinnangul 5,50-5,85 eurot. Oleme selle puhul juba arvesse võtnud võimaluse, et suur osa ettevõtte nõuetest ostjate vastu tuleb ettevõttel maha kanda ning ettevõtte teenitav kasum lähiaastatel varasemate heade aastate tasemele ei küündi.

Eelpool toodud asjaoludest tulenevalt sõltub Grindeksi aktsia hind suuresti Vene rubla kursi kõikumistest. Hoolimata sellest, et õiglase väärtuse vahemik on praegusest turuhinnast kõrgemal, ei näe me siiski põhjust, miks aktsia hind peaks lähiajal õiglase väärtuse poole liikuma. Ilmselt ei saa selleks ka hiljutise dopinguskandaali põhjustatud suurenenud rahvusvaheline huvi ettevõtte toote vastu.

Hetkel kuum