Liina Laks • 13. märts 2017 kell 6:13

Tulu deklareerimise kõige raskemad juhtumid

Maksuameti juhtivspetsialist Hannes Udde (esiplaanil) rõhutas, et Eesti juriidiliselt isikult saadud dividendi deklareerima ei pea.  Foto: Andras Kralla

Eestis on tulude deklareerimine lihtne senimaani, kuni sul pole lisatulusid. Allpool jagavad eksperdid näpunäiteid, kuidas väärpabereid-aktsiaid kõige valutumalt deklareerida.

“Soovitaksin investoril esmalt läbi mõelda, millist süsteemi ta kasutada soovib: kas eraisikule mõeldud nii-öelda tavalist vana süsteemi – investeerimiskonto süsteemi – või peaks alustama investeerimist ettevõtte alt,” soovitab LHV maaklertegevuse juht Alo Vallkivi. Igal investoril tuleb teadvustada, et mõlemal süsteemil on oma head ja vead.

Vallkivi toob välja, et eraisikule mõeldud vana süsteem võlub oma lihtsusega – maksud tuleb kohe ära maksta ja sellega saab eelmisele aastale joone alla tõmmata.

Samas lubab investeerimiskonto süsteem maksude maksmist edasi lükata. “Kuid sellega ei saa maksude maksmist vältida,” rõhutas Vallkivi. Sel juhul on komistus­kiviks üsna keeruline süsteem, mis nõuab selgeks saamiseks palju aega. “Ja väiksemate summade puhul ei ole selle kasutamine ehk mõistlik,” ütles Vallkivi.

Osaühingu alt investeerides on jällegi võimalik kuludesse kanda rohkem väljaminekuid kui eraisikuna. Samas on tihti firma infotasud tuntavalt kallimad ja dividend võib olla topeltmaksustatud. “Crowdestate, laenuärid ja kinnisvara tasub igal juhul kirja panna firma alla, noteeritud väärtpaberid on kasulik investeerida investeerimiskonto süsteemi kasutades ja börsidel mittekaubeldavaid valuutaderivatiive tuleks deklareerida vanas eraisikule mõeldud süsteemis,” võttis Vallkivi kokku. Tema kogemuse järgi uurivad investorid pangalt kõige enam dividendi maksustamise ja aktsiakapitali vähendamise väljamaksete kohta.

Tulude deklareerimise kõige raskemad juhtumid

Maksuameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul kehtib põhimõte, et Eesti juriidiliselt isikult saadud dividendi deklareerima ei pea. Meeles tuleb pidada, et Eestis on tulumaksumäär 20, lähiriikides – Balti- ja Põhjamaades aga 15%. Kogusime Hannes Udde käest küsimiseks kokku levinumad küsimused, mis investorite seas segadust tekitavad.

Kuidas deklareerida kasvukonto laekunud dividend?

Eesti juriidiliselt isikult saadud dividendi deklareerima ei pea.

Välismaa juriidiliselt isikult saadud maksustamata dividend tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 8.1. Kui dividend on maksustatud, siis selline dividend tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 8.8. Investeerimiskonto süsteemis võib maksustatud dividendi deklareerida investeerimiskonto sissemaksena ning maksustamata dividendi ei tule deklareerida, vaid see maksustatakse väljamaksete hulgas, kui väljamaksed ületavad sissemaksete jääki.

Tabelis 8.8 deklareeritakse välisriigi juriidiliselt isikult rahalises ja mitterahalises vormis saadud dividend tingimusel, et dividendi maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud. Sellist dividendi ei maksustata ning sellelt dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu Eestis muult tulult tasumisele kuuluva maksu vähendamiseks arvesse ei võeta. Tulumaksu tasumine või kinnipidamine peab olema dokumentaalselt tõendatud.

Kui mul on eeltäidetud tuludeklaratsioonis Tallinki aktsiakapitali vähendamisest laekunud 60 eurot, siis kas ja mida peaksin ma kirjutama soetusmaksumuse reale a) kui mul on investeerimiskonto; b) kui mul ei ole investeerimiskontot? Ja kas peaksin juhtudel a ja b midagi veel tuludeklaratsioonis täitma? Sama lugu on PRFoodsiga.

a) Juhul kui konkreetsed aktsiad on soetatud investeerimiskonto süsteemis, siis tuleb need eeltäidetud andmed tabelist 6.4. ära kustutada. Kindlasti peab aga olema laekunud nimetatud summa 60 eurot pangas sellele kontole, mis on kasutusel investeerimiskontona. Kui laekub kuhugile mujale kontole, siis tuleb see summa viivitamatult kanda sellele kontole.

b.1) Juhul kui investeerimiskonto on, aga konkreetne aktsia ei ole investeerimiskontole kantud, siis tuleb eeltäidetu alles jätta ja täiendada sarnaselt punktiga b.2.

b.2.) Investeerimiskontot ei ole. Sellisel juhul tuleb ise täiendada soetusmaksumust. Selleks on kaks võimalust. Esiteks, märkida soetusmaksumuseks null eurot, siis tulevikus, kui aktsiad maha müüakse, saab märkida soetusmaksumuseks kogu soetuse hinna. Teise variandina võite näidata soetusmaksumuse samas hinnas, milles tehti väljamakse, samas peate edaspidiseks arvestama, et kui müüma hakata, siis väljamakse võrra vähendate esmast soetusmaksumust.

Kuidas deklareerida näiteks Olainfarmi ­dividendi?

Tegemist on Läti firmaga ja dividendi deklareerimine on sarnane eelmise punktiga, kuna tegu on välismaalt saadud dividendiga.

Kui mul on välisriigist saadud dividend ja sealne ettevõte on maksud sealt juba kinni pidanud, aga ma ei saa selle kohta dokumenti, kas ma pean siis nii-öelda topelt maksma tulu pealt?

Paraku saab maksustamisel arvesse võtta vaid tõendatud tulumaksu.

Mille järgi valin “Väärtpaberi soetamise ja võõrandamisega seotud teenustasude” alt “Arvesta” või “Ära arvesta”?

Teenustasud, mida maksate väärtpaberite konto haldamisega seoses, tuleb deklareerida investeerimiskontol väljamaksena. Teenustasud, mida tasutakse seoses väärtpaberite ostu või müügiga, ei tule tuludeklaratsioonil investeerimiskontol deklareerida.

Kui tegin lapsele konto, kuhu teen ise sisse­makseid, ning sinna laekus aasta jooksul dividendi, mis küll kohe uuesti investeeriti, siis kas ja kuidas pean seda deklareerima?

Lapse väärtpaberikonto tehingutest saadud ­kasu või kahju tuleb deklareerida lapse tulu­deklaratsioonis üldistel maksupõhimõtetel. Juhul kui laps on alaealine, siis vastutab deklareerimise eest vanem või hooldaja.

Milline on dividendi deklareerimise puhul kõige keerulisem stsenaarium ja kuidas seda lahendada?

Kui investeerimiskonto on avatud välispangas, siis üldjuhul välispank ei võimalda andmeid otse saata tuludeklaratsioonile. Sel juhul tuleb need andmed ise tuludeklaratsioonile kanda.

Milliseid nippe jagate, et muuta dividendi deklareerimine lihtsamaks?

Kindlasti tuleks tuludeklaratsiooni üle vaadates olla kindel, et kõik deklareerimist vajavad tulud on sinna kantud ja midagi pole ära unustatud, näiteks välistulud, üüritulud, metsamüük.

Neil, kes kasutavad investeerimiskontot, tuleks kindlasti enne tuludeklaratsiooni esitamist oma pangast investeerimiskonto tehingud saata maksu- ja tolliametisse (MTA) – juhul kui pank seda võimaldab. Loomulikult tuleb üle vaadata, et kõik andmed oleksid õiged. Kui investeerimiskonto saata pangast MTAsse, ei kandu see kohe automaatselt meie süsteemi (näiteks laenuintresside puhul), vaid need laetakse meil üles igal täistunnil, seega peab natuke ootama, enne kui deklaratsiooni ennast tegema minna.

Kui inimesel on väärtpaberid, kuid ta ei kasuta investeerimiskontot, siis on oluline teada, et me küll eeltäidame müüdud väärtpaberid, aga meil ei ole andmeid soetusmaksumuse kohta ja see osa tuleb ise ära täita.

Unustatakse, et investeerimiskonto süsteemi puhul tuleb oma sisse- ja väljamaksed deklareerida igal aastal

Unustatakse deklareerida välismaalt saadud tulu (dividendid)

Investeerimiskonto süsteemi kaasatakse kolmanda samba osakuid või Crowdestate’i investeeringuid

Kuludesse kantakse neid kulutusi, mida ei tohiks seal näidata (näiteks konto hooldamistasud)

Vigu tekib ka aktsiakapitali vähendamise puhul – siin võib olla maksumäär erinev

Unustatakse deklareerimata soetusmaksumus.

Kui väärtpaberid on kantud investeerimiskonto süsteemi, siis tuleb investeerimiskontot deklareerida igal aastal kuni konto sulgemiseni. Seda unustatakse deklareerida.

Kui enne 2011. aastat soetatud väärtpabereid ei kantud investeerimiskonto süsteemi, siis nende müügi korral tuleb tulud ja kulud deklareerida tavakorras ning sealt saadud tulusid ei saa kanda investeerimiskonto süsteemi.

.

Hetkel kuum