17 märts 2016

7 olulist juhtmõtet tarkvaraarendaja valikul

Priit Salumaa  Foto: Gabriela Liivamägi

Digilahenduste põimumine kõigi valdkondadega – ka turundusega – on paratamatu, mis tähendab, et enamik turundajaid ja juhte peab ühel hetkel selleks, et jätkuvalt konkurentsis püsida, tegema tarkvaraarendaja valiku. Mis teeb tarkvaraarendaja usaldusväärseks ja millele pöörata valikul tähelepanu, räägib Eesti suurima mobiilitarkvara- ja tootearenduse ettevõtte Mooncascade kaasasutaja, Garage48 ning start-up-konverentsi Latitude59 üks käimalükkajatest Priit Salumaa.

Tarkvaraäri on usaldusäri. Kliendiga koos töötades näeb tarkvaraarendaja ettevõtte sisemust sama lähedalt kui firma oma töötajad, sest IT on tihedalt seotud ettevõtte tegevuse, töötajate ja tihti ka ärisaladustega. Seega peab tarkvaraarendaja turvalise valiku jaoks olema usaldusväärne, pädev ja oma töö hästi ära tegema. Teoorias lihtne ja loogiline, aga praktikas on seda valikut üsna keeruline teha. Alljärgnevalt on välja toodud mõned indikaatorid, mida tarkvaraarendajat valides kindlasti silmas tuleks pidada.

Uuri tausta ja vaata referentse. Alustuseks vii end kurssi tarkvaraarendaja üldise tausta ja seniste töödega. Mooncascade’i asutajad on näiteks ise tarkvaraarendajad, kellest omakorda pooled omal ajal inseneridena Skype’i mobiilitiimi loomises kaasa lõid. Seega saame garanteerida, et mõistame, mis tarkvaraga toimub. Kliendil peab olema kindlustunne, et partner saab ülesannetega hakkama ja see kindlus tuleb ettevõtte julgusest tutvustada oma eelnevalt tehtud töödele saadud hinnanguid ja tagasisidet.

Tee vahet ülbusel ja kompetentsil. Partneriga peab olema hea suhelda, seega jälgi, kuidas sinusse ja su küsimustesse suhtutakse. Tarkvaraarendaja peab olema valmis oma tööd ka nii-öelda inimkeeles seletama ja kõikidele küsimustele vastama. Valmidus tööprotsessides kliendile läbipaistvust pakkuda on miski, mida iga usaldusväärne arendaja ilma igasuguse küsimuseta võimaldab.

Partneri töö kontrollimine on OK. Tarkvaraarendaja peab arvestama võimalusega, et tähtsate projektide puhul palub klient kolmanda osapoole sõltumatut arvamust. Tegelikult süstib see enesekindlust ja rahulolu ka tarkvaraarendajale endale, kui teise tarkvaraarendaja käest tellitud code review’ ehk koodi ülevaatusega kõik korras on. Samuti annab see võimaluse saada jälile mõnele veale juba algstaadiumis ning see kohe lahendada. Ka meil on sellega kogemus – TransferWise’iga koostööd tehes tellisid nemad meie tööle code review ning kuna selle tulemus oli hea, süvenes ka usaldus meie pädevusse.

Vastutulelikkus ja paindlikkus. On täiesti tavapärane, et projekti käigus esialgne disain, kasutaja kogemus – ja vahel isegi otstarve – võivad lõpptulemusena päris tugevalt muutuda. Selleks, et tulemus aga võimalikult hea saaks, on oluline, et ka arendaja on võimeline olema paindlik nii tööprotsessi kui ka spetsiifiliste erinõudmiste puhul. Näide elust enesest – Mooncascade on ligi kolm aastat töötanud ettevõttega, kellel tuli juba esimesel 8 kuul välja kolm olulist tooteuuendust. Esimese versiooni tegime kiiresti investorite survel, et toode jõuaks võimalikult kiiresti turule, lõppkasutajate kätte. Teisel parandasime oluliselt kasutajamugavust ning kolmanda versiooni tegime, kuna kliendi ärilised eesmärgid muutusid. See on näide, kus nii klient kui ka tarkvaraarendaja olid paindlikud ning valmis väga järskudeks ning olulisteks kursimuutusteks toote arengu suunal.

Kompaktsus. Vähegi suuremate projektidega kaasneb paratamatult vajadus mitmete erinevate partneritega koos töötada – vaja võib olla disaini, veebi kasutajaliidese, äpi, backend’i inimesi ja ka testijaid. Valik on, kas neid ülesandeid peaksid tegema erinevad partnerid või võtta kogu teenus ühest firmast? Selge on see, et mida rohkem osapooli, seda suurem on oht, et möödarääkimiste ning osapoolte vaheliste arusaamatuste tõttu võib projekti valmimisaeg venida. Rusikareegel on see, et kui oled kord juba hea partneri leidnud, siis ei tasu aega viita ning oma elu mitme partneriga asju ajades taas keeruliseks teha. Mida vähem osapooli, seda parem.

Kaasamõtlemine ja miks-küsimused. Ideaalis saab partner aru sinu ärilistest eesmärkidest – miks ja mida sa tahad teha ning kuhu jõuda, ja aitab need eesmärgid teostada. Nii nagu disainerid ei vaata täna ainult toodete välimust, vaid ka kasutajamugavust, nii aitavad tarkvaraarendajad oma klientidel välja mõelda uusi tooteid ja teenuseid ning kaardistada olemasolevaid. Arendaja ülesanne on küsida alati, miks midagi vaja on ning klient peab olema valmis neile, vahel rasketele küsimustele vastata. Miks-küsimused ja soov kliendi ärilisi eesmärke mõista on märk sellest, et partner on protsessi ka sisuliselt kaasatud, mitte ei tegele pelgalt teenuse pakkumisega. Mooncascade’i kogemus näitab, et agressiivses kasvufaasis start-up’ide ehk idufirmade puhul on tavaliselt toote kontseptsioon hästi läbimõeldud ja paigas, sest investorid on kõik miks-küsimused juba ära küsinud. Arendaja töö on siis pigem fookustada tootearendusele ning nõu anda tehnilisest vaatepunktist, kuidas toode võimalikult kiiresti turule jõuaks. Suure ettevõtte puhul on esmane eesmärk sama – vajaduste ja probleemi fookuse väljaselgitamine, kuid lisaks oleme ka oma suurklientidel (telekom ja tootmisettevõtted) aidanud välja mõelda uusi tooteid ja lahendusi.

Ülihea kommunikatsioon. Hea kliendi-arendaja suhe ja kogu suhtluse ausus ning proaktiivsus on kõige aluseks. Suhtlus kliendi ja tarkvaraarendaja vahel peab toimuma vähemalt kord nädalas, pigem isegi korra päevas ning selle ideaalseks toimimiseks peaks arenduspartner haarama initsiatiivi ning võtma teatud probleemid ka enda hallata. Sealhulgas olles läbipaistev ja proaktiivne (ka keerulistes olukordades), näiteks kui ollakse graafikust maas või kui arendustiim ootab tellijalt konstruktiivset tagasisidet, ning suheldes vajadusel kolmanda osapoolega, et asju kiirendada. Oma kuue tegevusaasta jooksul oleme näiteks saanud valusa õppetunni, kus klient ei andnud meile pikalt tagasisidet ja suutsime end valesti fookustada. Kokkuvõttes kulutasime nii enda kui ka tellija aega ja raha, selle asemel, et tiheda suhtlus- ja tagasiside tsükliga probleeme ennetada – seda viga me enam korrata ei taha. Täna paneme vajadusel kliendi endaga suhtlema, sest parim tulemus tuleb läbi tiheda kahepoolse kommunikatsiooni.

Miks see kõik on oluline? Väga lihtsal põhjusel. IT-valdkonna keerukust ning seal aset leidvate muudatuste kiirust silmas pidades on äärmiselt tähtis omada tarkvaraarendaja näol usaldusväärset, sisulist koostööd tegevat ning pädevat partnerit, kes aitab sul koju tuua need ärilised eesmärgid, mida sa turundaja või ettevõtte juhina saavutama pead. Parem kulutada rohkem aega sellise partneri otsimisele, kui hiljem kehvast tarkvaraarendusest tingitud suhtekorraldus- ning äriprobleeme klaarida.

 

MooncascadeNelja tarkvaraarendaja asutatud Mooncascade on viimase viie aastaga kasvanud peaaegu 70 töötajaga inseneribürooks. Ettevõte on kasvanud keskmiselt 100% aastas ning ettevõttel on kliente nii Eestis kui ka mujalt Euroopast, kusjuures klientidest laias laastus pooled on start-up ja pooled suurettevõtted. Eriti tugev kogemus on Mooncascade’il telekomivallas. Lisaks enda igapäevategevusele on Mooncascade investor ja osanik mitmes arenevas Eesti idufirmas.

Hetkel kuum