Äripäeva eriprojektide toimetus • 31. detsember 2018 kell 22:00

Põhjamaade kvaliteediga tööaja jälgimise elektroonilised süsteemid ja koolitused Tondi Koolituskeskusest

Rootsis on alates 2016. aasta jaanuarist ehitusettevõtjatest tööandjatel seadusest tulenev kohustus korraldada ehitusobjektidel viibivate isikute registreerimine elektrooniliselt, mis tähendab, et kõik ehitusobjekti läbipääsud peavad olema varustatud elektrooniliste kaardilugejatega.

Elektroonilise kaardilugeja abil kogutakse Rootsis objektil viibivate isikute töö- ja tööaja andmeid. Need andmed esitatakse vajadusel objektil järelevalvet toestavatele organisatsioonidele, nt maksuamet või töökaitse inspektorile. Enimkasutatavaks ehitustöö monitooringusüsteemiks on Rootsi Ehitusliidu hallatav ja arendatav ID06, millega liitunud ettevõtte töötajale väljastatakse nn Rootsi ehitaja tõend – ID06 kaart –, millele on prinditud tööandja andmed ja töötaja nimi ning töötaja foto.

Lisaks ehitusplatsi sissepääsukaardile on ID06 kaardil ka ehitaja kompetentsi tõendav funktsioon. Nimelt kaardile kantakse elektrooniliselt andmed töötaja poolt läbitud koolituste kohta. Nii ei pea töötaja töömaal kaasas kandma erinevaid tunnistusi ja tõendeid ning koolituste läbimise tõendamiseks piisab ID06 kaardi esitamisest ehitusplatsi juhtidele.

Kaardi väljastamise eelduseks on, et kõik tööandja esindajad ja töötajad on süsteemi jaoks tuvastatud kas elektrooniliselt nt Rootsi Bank-ID abil või selle puudumisel manuaalselt ID06 Eesti partnerettevõtte – Kustutaja OÜ poolt. Viimane tähendab töötaja isikut tõendava dokumendi kontrolli dokumendi skanneriga.

ID06 ametlik partner Tallinnas on Kustutaja OÜ (Tondi Koolituskeskus), mis aitab registreerida süsteemis ettevõtteid, tuvastata nende töötajaid manuaalselt spetsiaalse dokumendi skaneerimise teel, nõustab kasutajaid (nii ettevõtjaid kui ka töötajaid) ning haldab kaartide tellimusi.

NB! Enne Rootsis töödega alustamist tasub kõikidel ID06 kaardiomanikel kontrollida, kas nende ID06 kaart on aktiivne. Nimelt kehtivad alates 21.01.2020 kaartidele uued turvalisemad väljastamise reeglid ning vana standardi kohaselt väljastatud ID06 kaarte enam ehitusplatsidel kasutada ei saa.

ID06 kaartide tellimisega seotud teenuseid osutatakse Tallinna, Helsingi ja Riia kontorites, samuti on võimalik klientidel tellida Kustutaja OÜ esindaja töötajate manuaalseks tuvastamiseks ehitusplatsidele või ettevõtte kontorisse.

Lisaks ehitusplatsi sissepääsukaardile on ID06 kaardil ka ehitaja kompetentsi tõendav funktsioon  

Valtti-kaart – Soome ehitussektoris ilma selleta ei saa

Kui Rootsis ID06 kaardita ehitusplatsile ei pääse, siis Soomes on objektile saamiseks kasutusel Valttikortti ehk Valtti-kaart. Hetkel on kaart kasutusel ca 600 000 ehitussektori töötajal.

Tegu on samamoodi elektroonilise dokumendiga, millel töötaja foto, nimi, maksunumber ja tööandja andmed. Eesti ettevõtetele pakub Kustutaja OÜ Valtti-kaartide väljastamisel eesti-, vene-, inglise- ja soomekeelset kliendituge ning üleandmist Tondi Koolituskeskuse kontorist Tallinnas.

Luotettava Kumppani register Soomes

Lisaks Valtti-kortti väljastamisega seotud teenustele aitab Kustutaja OÜ Eesti ehitusfirmasid nende kandmisel Soome registrisse, mille nimeks on Usaldusväärne Partner (soome keeles Luotettava Kumppani). Nimetatud register aitab Soomes tellijal ja alltöövõtjal mugavalt täita Soome tellijavastutuse seadusest, Soome maksunumbri seadusest ja Soome tööohutusseadusest tulenevate andmete ja tõendite kogumise, säilitamise ning selgitamise kohustust. Antud registriteenusega on kokku liitunud juba ca 60 000 ettevõtet, sealhulgas 1400 Eestist.

Register kuulub Soome viiele suuremale ehitussektori ettevõtteid ühendavatele ametiliitudele. Kustutaja OÜ on selle registri esindaja Eestis ja põhiülesandeks on osutada registri kasutajatele vene- ja eestikeelset kliendituge.

Eestis on põhjamaine tööaja jälgimise kord alles loomisel

Kui Eestis on ehitusobjektidel viibivate töötajate tööaja elektroonilise jälgimise kohustuslik kord alles loomisel, siis Rootsi ja Soome ehitussektoris on sellised süsteemid kasutusel juba aastaid. Nende süsteemide põhieesmärk on üks: illegaalse tööjõu kasutamise ja maksudest kõrvalehoidmise vältimine.

Tondi Koolituskeskus nõustab ja aitab Põhjamaades töötajate registreerimisel

Kindlasti tasub enne teenuse osutamist sihtriigis kehtivad maksuseadused, raamatupidamisereeglid ja töölepingutes kohalduvad kollektiivlepingute tingimused selgeks teha ning kontrollida, kas kõik kohustuslikud registreeringud kohalikus maksuametis on tehtud. Seepärast pakub Tondi Koolituskeskus ettevõtetele maksu- ja ärialast nõustamist ning aitab ettevõtteid registreerida Soome või Rootsi maksuametis maksuregistrisse (nt tööandjaregister, käibemaksukohustuslaste register jne).

Tondi Koolituskeskus on Kustutaja OÜ kaubamärk, mille alt osutab ettevõte Põhjamaadesse tööle suunduvate isikutele koolitusteenuseid alates 2009. aastast. Koolitusteenuseid osutatakse kõikides Eesti suurimates linnades ning Soomes ja Lätis nii eesti kui ka vene keeles.

Põhjamaades ehitustöid tegevatelt inimestelt nõutavad koolitused, mida pakub Tondi Koolituskeskus

Kõik Soome tööle minejad saavad Tondi Koolituskeskuse abil mugavalt läbida Soome tööohutuskaardi ja Põhjamaa tuletöökaardi kursused.

Elektrikutel on Tondi Koolituskeskuses võimalik läbida elektritööohutuskaardi kursus ja märgade ruumide hüdroisolatsioonipaigaldajatel kursus plaatijatele.

Rootsis ehitajatele pakub Tondi Koolituskeskus tellingupaigaldaja ja troppija koolitusi ning tulet­öötegija koolitust.

Hetkel kuum