Kust saada töötajaid ja kuidas innustada neid tulemusi saavutama?

Päevakajalistele personalitöö küsimustele vastab Tammiste Personalibüroo HR partner Egle Saska

1. Kust saada töötajaid?

a) Muuda värbamist – kasuta uusi värbamisvõtteid ja värbamiskanaleid. Oluline on jõuda õige sihtgrupini ja pakkuda neile seda, mida oodatakse. Noored soovivad paindlikkust (ajapaindlikkus, kohapaindlikkus, töö sisu paindlikkus) ja põnevust. Vanemaealiste jaoks on tähtis töösuhte stabiilsus ja see, et tööandja väärtustaks nende kogemust. Kõigi sihtgruppide jaoks on olulised ettevõtte väärtused, personalipoliitika ja tasupakett ehk see, kuidas töötajaid koheldakse ja nende panust väärtustatakse.

b) Kasuta sihtotsingut – „Avalda töökuulutus ja palveta“ ei toimi. Personalitöötajana tean, et sobiva töötaja otsing on aeganõudev, aga täna sageli ainus lahendus töötaja leidmiseks. Sihtotsing (sobivate kandidaatide leidmine, kasutades mh kontaktvõrgustikku) on sarnane müügitööga – kui isikuomadused müügitöö või sihtotsingu tegemiseks ei sobi, siis pole ka tulemust. Sel juhul tasuks sihtotsing tellida personaliotsinguga tegelevast firmast.

c) Õpeta töötajad ise välja – juhendamine töökohal, mentorlus, coaching, arengu- ja tulemusvestlused ning kaasamine uutesse projektidesse. Arengu- ja tulemusvestlustest ning üks-ühele kohtumistest töötajaga saab juht ülevaate töötaja arengusoovidest. Juhi roll on näidata töötajale arenguteid organisatsioonis. Kui töötaja näeb enda jaoks arenemisvõimalust, siis võtab ta ka arengueesmärgi.

d) Toeta head tööõhkkonda – muuda sisekommunikatsiooni üritused regulaarseks, kaasa töötajaid ettevõtte eesmärkide seadmisel, rakenda paindlikku tööaega ja -kohta. Ideid selle kohta, mida muuta, saad oma töökaaslaste käest – vestle nendega ja tee küsitlusi. Õpi ka teiste ettevõtete parimatest praktikatest tööõhkkonna loomisel.

2. Kuidas innustada töötajaid saavutama paremaid tulemusi?

Õnnelikud töötajad on pühendud ja tulemuslikud. Kui tahate paremaid tulemusi, siis esmalt analüüsige töötajate pühendumust. Agiilne (ehk kiire ja paindlik) pühendumuse analüüs annab vastuse, mida teha töötajate pühendumuse toetamiseks. Lisaks toetab tulemuste saavutamist tulemusjuhtimine ehk ettevõtte üldiste ja iga töötaja personaalsete mõõdikute (KPI’d) jälgimine. Mida avatum on tulemusjuhtimine (st teatakse ka kolleegide personaalseid eesmärke), seda parem. Juhi roll on anda regulaarselt töötajatele ülevaadet eesmärkide täitmisest koosolekutel või infotundides. Eesmärkide täitmise ehk tulemuste hindamiseks ja tagasiside andmiseks võib kasutada „valgusfoori“ (rohelisega märgitud eesmärgid on täidetud, kollasega märgitud eesmärkidega on mõningaid probleeme ja punasega märgitud eesmärkidega tuleb veel kõvasti vaeva näha). Samuti sobib hindamiseks tulemuste kiirpilt (Performance Snapshot).

Nii pühendumuse analüüsimisel kui tulemusjuhtimisel on 3 olulist sammu:

1. koosta pühendumuse küsimustik ja kirjelda tulemusjuhtimise süsteem

2. hoia pühendumuse ja tulemusjuhtimise süsteemi toimimas, vajadusel lihvi või täienda neid

3. jätka pühendumuse analüüsimisega ja tulemusjuhtimise rakendamisega jonnaka järjekindlusega – iga uus asi tahab harjumist, aga see on seda väärt.

3. Kuidas rakendada kodukontorit?

Kuigi kaugtööd kasutab Eestis 20% töötajatest, siis Tööelu uuringu kohaselt soovivad kaugtööd teha vähemalt 50% töötajatest. Kodukontor on üks kaugtöö võimalusi, mis on eriti soositud suveajal. Sestap soovitused kodukontori rakendamiseks:

-Toimiv ja turvaline netiühendus või mobiilne internet, veebisuhtlus ja pilveteenus.

-Tööandja ja töötaja kokkulepe selle kohta, millistele tööohutuse ja tervishoiu nõuetele peab kodukontor vastama.

-Kokkulepe selle kohta, mis töid teeb töötaja kodus ja kuidas ta peab selle kohta ülevaadet. Selleks sobivad Outlook vm jagatud kalendrisüsteem, ajakasutust fikseeriv lahendus (nt Eesti oma tasuta äpp Toggl) või ka lihtsalt nimekiri tehtud töödest. Oluline on kokku leppida, millal võib töötada kodukontoris ja millal peab töötama tavakontoris. Näiteks võib olla kokku lepitud kodukontori päevad esmaspäev või reede ning see, et iganädalastel koosolekutel peab osalema kontoris.

-Tulemusjuhtimine toetab kodukontorit. Kui töötaja eesmärgid ja ülesanded on kokku lepitud, on tal „fookus paigas“ ja juhil pole vaja väga muretseda, et tõhusus kannatab. Vastupidi – uuringud näitavad, et kodukontoris töötamine annab lisamotivatsiooni ja parandab töö tulemusi.

Kodukontoris töötamine sujub paremini, kui olulised asjad on kokku lepitud ja kirja pandud (nt töökorralduse reeglites).

Kui soovite abi neis või muudes personalitöö küsimustes, pöörduge Tammiste Personalibüroo poole info@tammistepersonal.ee või egle@tammistepersonal.ee

Hetkel kuum