Millele tuleks mõelda enne ettevõttele laenu küsimist?

Ettevõttele laenu küsides tuleks taotlejal väga täpselt selgeks mõtelda, milleks seda raha vaja on. Kindlasti tasub kaaluda ka muid võimalusi, mis aitaksid soovitud projekti teostada.

Foto: Liis Treimann

Laenuvajadus peab tulema soovist ettevõtte tegevust arendada. Ühtlasi tuleb laenusoovi puhul selgeks teha projekti nõrkused ja leida lahendus, kuidas nendega toime tulla.

Pidage pangaga nõu

Rahastamislahenduse leidmiseks tasub võimalikult varajases faasis pöörduda panka. Kindlasti tuleb meeles pidada, et rahastamisel kehtivad tüüptingimused, millega laenuvõtja peab arvestama. Kuna iga laen eeldab omafinantseeringut, peab teie ettevõte olema valmis investeerima projekti ka oma raha. Kuigi üldiselt soovitatakse laenuraha võimalikult kiiresti tagasi maksta, tuleb teil analüüsida maksegraafiku kokkuleppimisel enda firma finantsvõimekust. Mõnikord on just pikem maksegraafik ettevõttele mõistlikum, kuna see aitab hoiduda likviidsusprobleemist.

Käibekapital äri kasvatamise faasis

Tegevuse alguses on enamiku ettevõtete kapitalivajadus suur, kuid riskitase kõrge. Sel juhul võime teiega koostöös kokku panna käibekapitali rahastamise lahenduse, mille alusel tagastate laenu näiteks tehtud müügi alusel. Käibekapitali rahastamisel, nagu iga teise laenu puhul, on tarvis tagatist. Kuni üheaastase laenu tagamiseks on lihtsaim võimalus kommertspant ja omaniku käendus. Kui konkreetsed tagatised pangale ei sobi, siis saate kaasata ettevõttele või selle juhatusele kuuluvat kinnisvaratagatist või KredExi abi.

Stardilaenu küsimiseks vajate äriplaani

Alustaval ettevõttel, millel puudub tagatisvara või nõuab vara seadmine tagatiseks liiga palju raha ja aega, on võimalus laenu saada KredExi garantii ja ettevõtte omanike käendusega. Stardilaen on hea võimalus ettevõtlusega alustamiseks ja täiendava kapitali soetamiseks. Stardilaenu taotlemisel võiks ettevõttel juba valmis olla läbimõeldud äriplaan. Veendumaks oma äriplaani tugevuses, esitage endale küsimus: kas selle projekti tagamiseks paneksite oma kodu panti? Taotlemine Kui eelnev on läbi mõeldud, soovitame pöörduda meie ärikliendihalduri poole.

Kutsume Teid nõustamisele

Nõustamisel on võimalik mugavalt osaleda video teel või valida Teile sobiv pangakontor. Laenutaotluse saate esitada meie kodulehel.

Registreerun nõustamisele ärikliendihalduriga

Hetkel kuum