Artikkel
 • Alexela uus digilahendus päästab tarbijad energiaturu ülikallite tippude kinnimaksmisest

  Alates möödunud nädalast on turul Alexela digiteenus Tark Elekter, mis aitab efektiivselt juhtida mikro- ja väiketootjate elektri tootmist, tarbimist, salvestamist ning müümist. Laiem eesmärk on tasandada turu hinnahüpped.

  Alexela korraldatud pressihommiku aruteluringis tekkis kuulajate algatusel arutelu teemal, miks riigifirma Elering selliseid innovaatilisi lahendusi ei arenda. Keskel Alexela juhatuse esimees Marti Hääl ja paremal Tallinna Tehnikaülikooli energiamajanduse ja kõrgepingetehnika doktor Hannes Agabus.Foto: Ardo Kaljuvee
  Teenus on mõeldud nii eraisikutele, korteriühistutele kui ettevõtjatele ja on kõigile kuni 50 kW tootvatele Alexela eraklientidele tasuta kättesaadav.
  Väiksemate päikeseparkide omanikke ehk mikrotootjaid võimsusega kuni 15 kW oli Eestis eelmise aasta lõpu seisuga ligi 12 000. Kuid on teada, et sel ajal, kui päike paistab ja kodune elektritootmise võimekus on suur, on elektri börsihind odav või lausa negatiivne. Alexela Tark Elekter aitab selle ebakõla kliendi kasuks pöörata.
  Väikeste elektrijaamade arvu kiire kasvu tõttu mängivad elektriturul juba aastaid järjest olulisemat rolli agregaatorid ehk ettevõtted, mis koondavad ühelt poolt energiavood eri tootmisallikatest ja teiselt poolt tarbijate energiavajadused ning need siis igapäevaselt tasakaalus hoiavad. Üks selline on ka Alexela – n-ö bilansihaldur, mis varustab nii era- kui ka ärikliente elektri, gaasi, vedelkütuste ja taastuvenergiaga.
  “Elektri hinna kujunemise võrrandis on muutujaid hästi palju. Näiteks suhtleb Alexela oma tänase üle 80 000 elektrikliendi eest ka elektribörsiga Nordpool Spot. Suhtleb nii seoses päev ette hinnaga, mida tarbija maksab – kui ka päevasisesel turul, kus tagatakse energiaportfellide tasakaal. Seda rolli tehnoloogia abita täita ei saa,“ ütles Alexela juhatuse esimees Marti Hääl.
  Mis on ebabilanss elektribörsil, mille iga Eesti tarbija lisaks elektrihinnale kinni maksab?
  Bilanss on elektrisüsteemi tasakaal ehk parim on olukord, kus elektri tarbimine vastab igal ajahetkel elektri tootmisele. “Suvel on tavaline probleem, et kõik päikesepargid toodavad ehk kokku toodetakse rohkem, kui tarbitakse. Kui päikesepargi omanikul endal salvestussüsteemi pole, siis võib juhtuda, et energiat suurde võrku müües peab ta sellele peale maksma ehk müüma kahjumiga. Näiteks nii tekibki ebabilanss,“ selgitas Tallinna Tehnikaülikooli energiamajanduse ekspert Hannes Agabus.
  Alexela astus sammu, et optimeerida Eesti elektrituru ebabilanssi, mis on teinud elektri hinna tarbijatele väga kõrgeks. Iga ebabilansi hetk tekitab kulu ja selle maksab kinni Eesti tarbija. Hääle sõnul peaks ebabilansiga tegelemine olema iga jätkusuutliku energiaettevõtte kohustuslik osa.
  Kui suur on ebabilansi kulu, mille tarbija kinni maksab?
  Näite leiame selle aasta algusest. 4. jaanuaril oli väga külm ilm ja seega kasutasid kõik elektrit sooja saamiseks ning elektri hind tõusis lakke. Kuna 5. jaanuariks oli antud täpselt sama ilmaprognoos, siis eeldasid kõik turuosalised, et inimesed käituvad samamoodi ja tarbivad sama palju kui päev varem. Kuid ülikõrge hind ehmatas tarbijaid ning nad jätsid elektri tarbimata ehk lülitasid osa elektriseadmeid välja. Seepärast läks kõigi energiamüüjate bilanss prognoosiga võrreldes väga erinevaks ja kokkuvõttes oli energiamüüjate ehk bilansihaldurite selle ühe päeva kahjum suurem kui tavapärane mitme kuu kasum. Jutt on vaid ühest sellise anomaaliaga kalendripäevast.
  Kogu Eesti elektrituru jaoks oli selle ühe jaanuaripäeva kahjum ilmselt miljonites eurodes ning selle ebabilansi maksavad lõpuks kinni Eesti tarbijad. “Kui aga Alexela loodud digitööriist Tark Elekter oleks neil päevil juba töös olnud, oleks nii Alexelale kui tema klientide ebabilansikahju olemata olnud,“ ütles Hääl.
  Agabus lisas, et mida suurem on hinnavolatiilsus või tootmisdefitsiit elektri reguleerimisturul – ehk seal, kus professionaalsed turuosalised hoiavad elektrisüsteemi üleval – seda suurem on oht, et bilansi tegemiseks ehk tarbijale elektri hinna kinnitamiseks vajalik elektri hind on väga kallis, sest sinna lisandub ka ebabilansi kulu ehk marginaal.
  Tulevikus on selliseid ebabilansi hetki üha rohkem oodata, aga Alexela on uue tööriistaga oma klientide probleemi lahendada võtnud. Alexela digitööriist Tark Elekter suudab börsitippude kulusid alla tõmmata ja mida rohkem Alexela kliente teenusega liitub, seda odavamat elektrihinda saab Alexela neile pakkuda.
  Alexela juhatuse esimees Marti Hääl. Foto: Ardo Kaljuvee

  Riigifirma Elering ei võta elektriturul hinna osas mingit rolli ega vastutust ja seega jääb selline innovatsioon energiaettevõtete õlgadele.

  Marti Hääl
  Alexela juhatuse esimees
  Miks riigifirma Elering selliseid innovaatilisi lahendusi kõikidele Eesti elanikele ei arenda?
  Hääle sõnul teoreetiliselt võiks arendada, aga Elering ei võta elektriturul hinna osas mingit rolli ega vastutust ja seega jääb selline innovatsioon energiaettevõtete õlgadele.
  Agabus lisas, et ebabilansi risk üha kasvab, kuid Alexela uus digitööriist lahendab probleemi Alexela klientide jaoks. „Alexela on siinkohal novaator,“ märkis ta.

  Tööriista Tark Elekter lõi Alexela koostöös IT-firmaga Codeborne, kes on üks Eesti kogenenuim energiavaldkonna IT-lahenduste looja. Samuti kaasas Alexela tööriista arendamisse Tallinna Tehnikaülikooli energiamajanduse ja kõrgepingetehnika doktori Hannes Agabuse.

  Marti Hääl
  Alexela juhatuse esimees
  Kui palju on Alexelas palgal ennustajaid?
  Eestis sõltub elektri hind väga palju sellest, kui hästi suudab energiamüüja ette ennustada. See sõltub ka võimekusest ilma prognoosida.
  “Ilma prognoosimine pole ainus ennustamine, mida energiafirmal on vaja teha. Me ennustame ka kõigi oma klientide käitumist – näiteks, mis kellaajal päevas on kliendil kombeks oma elektriauto akut laadida või mis kuupäevast alates ja mis kell kasutatakse soojuspumpa soojendamiseks ning millal kasutatakse seda konditsioneerina,“ selgitas Hääl.
  Autoturuennustus näeb ette, et 2030. aastaks on Eestis 80 000 elektriautot ja siinkohal tuleb arvestada, millised on nende akude tehnilised andmed viie aasta pärast. “Seega peame tulevikus veelgi rohkem kliendiga rääkima ja personaalsemalt vaatama üle tema elektri tarbimise vajadused ja ajad. Sellest sõltub, kui palju ta elektri eest maksab, sest planeerimine aitab elektribörsil hinnatippe ära lõigata,“ ütles Hääl.
  Juba praegu näitab Targa Elektri lahendus iga kliendi ajaloolist elektritarbimist – samuti ilma sellel päeval ning tunnil ja teeb ennustuse sarnaseks käitumiseks tulevikus. Kui klient on nõus, siis võtab Alexela üle ka juhtimise selle osas, et vajutab kliendi soojuspumba temperatuuri langedes tööle siis, kui hind on kõige odavam. See võib olla näiteks 15 minutit hiljem või varem, kui klient on seda ajalooliselt teinud.
  Eesti elektrijaamade turu areng on 30 aasta jooksul toonud ühe suure jaama asemel 20 000 väikest
  Kui 30 aastat tagasi oli Eestis üks suur elektrijaam Ida-Virumaal ja sealt väljusid mõned hiiglaslikud kaablid, mis jaotusid üle Eesti peenemateks kaabliteks, mille teises otsas oli ligi 700 tarbimispunkti, siis 2024. aasta alguseks oli Eestis ühe suure jaama asemel üle 20 000 väiksema elektrijaama ning tarbimispunkte ikka 700. Samas on paljude väikeste ja osaliselt ka autonoomsete elektrijaamade olemasolu Eestile julgeoleku seisukohast väga hea.

  Alexela ootab teenust testima ka ettevõtteid ja korteriühistuid, et peatselt pakkuda veelgi suurema funktsionaalsusega täislahendust. Mida rohkem elektri väike- ja suurtootjaid teenusega liitub, seda väiksem on Eesti vajadus juhitavate tootmisvõimsuste järele.

  Marti Hääl
  Alexela juhatuse esimees
  Siiski on elektrijaamade arvu drastiline muutus loonud väga erineva ülesande Eesti elektrivõrgule, sest need väiksed jaamad töötavad siis, kui neil on võimalus töötada. Päike küll paistab, kuid mitte siis, kui inimesed energiat vajavad.
  Tööriista Tark Elekter lõi Alexela koostöös IT-firmaga Codeborne, kes on üks Eesti kogenenuim energiavaldkonna IT-lahenduste looja. Samuti kaasas Alexela tööriista arendamisse Tallinna Tehnikaülikooli energiamajanduse ja kõrgepingetehnika doktori Hannes Agabuse.
  Teenus on mõeldud nii eraisikutele, korteriühistutele kui ka ettevõtjatele, see on tarbimiskoha põhine ning liitumise eeldus on elektri tootmise, tarbimise, salvestamise ja võrgulepingu olemasolu. Kõigile kuni 50 kW tootvatele eraklientidele on teenus kättesaadav tasuta. Alexela ootab teenust testima ka ettevõtteid ja ühistuid, et peatselt pakkuda veelgi suurema funktsionaalsusega täislahendust. Mida rohkem elektri väike- ja suurtootjaid teenusega liitub, seda väiksem on Eesti vajadus juhitavate tootmisvõimsuste järele.
  Alexela digilahendus Tark Elekter.Foto: Alexela

  TASUB TEADA!

  * Alexelal on 180 000 klienti, keda nad igapäevaselt energiaga varustavad.

  * Tark Elekter võib juba praegu aidata iga kuu elektriarvelt hoida kokku 30%.

  * Soojuspumpade omamise ja kasutamise osas on Eesti Euroopa Liidus neljandal kohal.

  * Täna on Eestis üle 6000 elektriauto. Kuue aasta pärast on Eestis prognoosi kohaselt 80 000 elektriautot. Selline suur kasv muudab ka tarbijate harjumusi ja energiaturu vajadusi.

  * Alexelal on 120 tanklat ja 43 kohvik-mugavuspoodi.

  * Alexela eesmärk on süsinikuvaba ja kliimaneutraalne energiavarustus.

 • Hetkel kuum
Leonardo Ortega: ilma vajaliku välistööjõuta ei tule ka oodatud majanduskasvu
Eesti IKT-sektorit ja tööstussektorit kimbutavad samad välistööjõu mured. Vajame muutusteks uusi tingimusi, kirjutab EASi Work in Estonia juht Leonardo Ortega.
Eesti IKT-sektorit ja tööstussektorit kimbutavad samad välistööjõu mured. Vajame muutusteks uusi tingimusi, kirjutab EASi Work in Estonia juht Leonardo Ortega.
Esmaspäev tõi USA aktsiaturule tõusu: kõik sektorid lõpetasid rohelises
Kõik suured USA aktsiaindeksid lõpetasid päeva tõusuga, kuld, hõbe ja toornafta langusega. Teslal on oodata seitsme aasta halvimat kvartali aruannet.
Kõik suured USA aktsiaindeksid lõpetasid päeva tõusuga, kuld, hõbe ja toornafta langusega. Teslal on oodata seitsme aasta halvimat kvartali aruannet.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Merko eksjuht avas lahkumise tagamaid “Astusin nagu jooksulindilt maha”
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Elektrifirma kogemus särtsuautodega: kõikide kulude ennustamisega pole pihta läinud
Eesti Energia autoparki on kuulunud enam kui kümme aastat elektriautod ning ettevõte peab vaatamata muutunud kuludele särtsuautosid mõistlikeks.
Eesti Energia autoparki on kuulunud enam kui kümme aastat elektriautod ning ettevõte peab vaatamata muutunud kuludele särtsuautosid mõistlikeks.
Möödunud sügisel lõhutud Eesti-Soome gaasitoru pandi uuesti tööle
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.
Katre Kõvask: konkurents on karm, tegutseme kaugemate turgude nimel
Paar kuud tagasi tootmist alustanud kaerajoogi tootja YOOK vaatab aktiivselt kaugemate turgude suunas.
Paar kuud tagasi tootmist alustanud kaerajoogi tootja YOOK vaatab aktiivselt kaugemate turgude suunas.