9. november 1995 kell 22:00

Pole veel selge, kes kellele võlgu on

Märkused 1. novembril ajalehes Äripäev ilmunud Raul Ranne artikli kohta «Võlgniku tühjad lubadused».

Artiklist nähtub, et eraaktsiaselts Bang & Bonsomer müüs ja riiklik aktsiaselts Eesti Kiviõli ostis 400 tonni Soome firma Hackmann Havi pesupulbrit. Nimetatu vastab tõele. Samas aga tuleb lisada, et nimetatud juhul on tegemist kõige otsesema riigi raha ümberkantimisega erafirmasse. Oli teada, et nimetatud firma pesupulber on halvakvaliteediline ning ei leia nõudlust turul. Kuna riigi raha on n-ö konkreetse peremeheta raha, siis sokutatigi seisev kaup riigifirmale ära. Kuna aga erastamisega tuli Eesti Kiviõli võlgnevus üle ASile Stir, siis maksabki AS Stir kinni riigifirma «ebaõnnestunud» tehingu. Tehingute ebaõnnestumised on riigifirmadele omased, kuid kaheldav on, kas need «ebaõnnestumised» on juhuslikud.

Tahaksin juhtida Bang & Bonsomer Eesti ASi tegevdirektori Astrid Kõrmi tähelepanu asjaolule, et vastavalt poolte vahel 28. aprillil 1995 alla kirjutatud lepingu punktile 3.2. on võla tasumise viimane tähtpäev 5. detsember 1995. Seega on kohtuga ähvardamine ilmselt enneaegne.

Lõpetuseks tuleb märkida ka asjaolu, et vastavalt eelmärgitud lepingu punktile 7 on nimetatud lepingu tingimused konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kõrvalistele isikutele. Selle tingimuse rikkumisel on pooltel õigus nõuda tekitatud kahjude hüvitamist. Lepingutingimuste avalikustamine eelnimetatud artiklis kahjustas oluliselt meie firma majandustegevust ning me kaalume kahju heastamise nõude esitamist Bang & Bonsomeri vastu.

Seega ei ole veel selge, kes kellele võlgu on ja kui palju.

Ervin VõipASi Stir juhatuse esimees

Hetkel kuum