5. detsember 1995 kell 22:00

Paide piimakombinaadi omanikud tülitsevad

Pindi Väärtpaberite ASi direktori Ain Keluse väitel pole Pindi grupp kui Paide piimakombinaadi 23% aktsiate omanik rahul mitmete ettevõtte juhtkonna sooritatud tehingutega, mille pealt on suurt kasumit lõiganud Paide Piimatööstuse AS. Viimasele kuulub 51% kombinaadi aktsiapakist.

Keluse sõnutsi on piimakombinaadi direktorid, kes kuuluvad tuumikinvestorite hulka, teeninud suurt kasumit sellega, et on Paide Piimatööstuse ASi kaudu vahendanud piimatootjate ja kombinaadi vahel piima ja lõssi müüki, jättes kombinaadile laekumata mitmeid miljoneid kroone.

«Kõige kummalisem kogu asja juures on see, et aasta lõpus pole kombinaadil dividende maksta, Paide Piimatööstuse AS maksab aga oma aktsionäridele dividende,» nentis ta.

Keluse sõnul saab Pindi grupp põhimõtteliselt aru, et tuumikinvestor kasutab iga võimalust erastamisagentuurile võlgu oleva summa tasateenimiseks, kuid meetodid, millega kahjustatakse vähemusaktsionäride huve ning mis on kriminaalse iseloomuga, pole vastuvõetavad.

«Asi oleks igati korrektne, kui selles firmas (Paide Piimatööstuse AS -- toim) oleksid osanikuks kombinaadi juhtide vennad või onud, mitte nemad ise,» lausus Kelus.

Tema ütluse kohaselt taotleb Pindi grupp esialgu vaid põhjaliku auditi korraldamist piimakombinaadi raamatupidamises, hiljem võidakse aga pöörduda ka majanduspolitsei poole.

Paide piimakombinaadi tegevdirektor Jaan Käär lükkas ümber Keluse väite, nagu ei maksaks kombinaat aasta lõpus osanikele dividende.

Paide Piimatööstuse lõssiostu ja selle edasimüüki kombinaadile pidas Käär loomulikuks, kuna seda tehti kehtivate turuhindade alusel. «Tootjad pakkusid meile ise lõssi, meie ei saa neid selleks sundida,» selgitas Käär. «Kas oleksime pidanud siis lõssi konkurentidele müüma!»

Käär märkis, et Pindi grupi ootamatu avalik rünnak piimakombinaadi juhtkonna vastu võib olla seotud Pindi sooviga kompenseerida äpardunud aktsiaostu, mille käigus hinnati kombinaadi aktsiate väärtust üle. «Pindi pakkus ühe aktsia eest 45 EVP-krooni, meie pidasime maksimaalseks hinnaks ühe aktsia eest 20--30 krooni,» ütles Käär.

Tema arvates püüab Pindi grupp laimu levitamise teel kombinaadi aktsiate turuväärtust tegelikust madalamaks viia, et neid siis ise juurde osta. Pindit huvitab efektiivsus

Kelus tunnistas, et Pindi grupi ainus huvi on kombinaadi majandusliku efektiivsuse osas omada võimalikult kaalukat häält, mille nimel on Paide Piimatööstuse ASiga peetud läbirääkimisi nii täiendavate aktsiate ostmise kui ka oma osalusest loobumise üle. «Tahaksime olla kindlad, et meie paigutatud kapital teeniks parimal viisil,» möönis Kelus.

Paide piimakombinaadi tänavuseks käibeks prognoositakse 230 miljonit krooni, ettevõtte kümne kuu kasum oli seitse miljonit krooni.

Hetkel kuum